Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.1 (1) 2005. gada 16. novembris
            

Iespēja pieteikties ES fondu finansējumam

2005.gada 3.oktobrī Profesionālās izglītības attīstības aģentūra atkārtoti izsludinājusi atklāto konkursu projektu pieteikumiem Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē "Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs".

Projektus var pieteikt izglītības un izglītības atbalsta iestādes, valsts un pašvaldību iestādes un profesionālās asociācijas.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2005.gada 5.decembris. Sīkāka informācija - Profesionālās izglītības attīstības aģentūrā.

2005.gada 27.septembrī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludinājusi atklātu projektu pieteikumu konkursu Vienotā programmdokumenta (VPD) 1.3.2.aktivitātē "Publisko interneta pieejas punktu attīstība".

Projektu pieteikumi jāiesniedz CFLA centrālajā birojā - Rīgā, Smilšu ielā 1, 152.telpā, vai CFLA Latgales reģionālajā birojā - Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95, 22.kab., kā arī CFLA Zemgales reģionālajā birojā Jelgavā, Lielajā ielā 11, 330.kab.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2005.gada 28.novembris plkst.17.00. Sīkāka informācija - Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā.

2005.gada 20.septembrī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludinājusi atklātu projektu konkursu Vienotā programmdokumenta (VPD) 1.1.4.2.apakšaktivitātē "Siltumapgādes sistēmu un energoefektivitātes paaugstināšana gan siltumapgādes sistēmas ražošanas un sadales pusē, gan gala patērētāja pusē" līdzfinansējuma saņemšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF). Projektu pieteikumi jāiesniedz CFLA centrālajā birojā vai Zemgales un Latgales reģionālajos birojos. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2005.gada 21.novembris plkst.17.00. Sīkāka informācija Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā.

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludinājis atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas atsākšanu Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) virzības daļas vienotā programmdokumenta 4.prioritātes "Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana" 4.3.pasākumā "Lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga uzlabošana". Atbalstāmās aktivitātes:

- investīcijas jaunu iekārtu, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēti lauksaimniecības produktu ražošanai (t.sk. iepakošanai, ražošanas atkritumu pārstrādei);

- lauksaimniecības produktu pārstrādes ēku jaunbūve, rekonstrukcija un renovācija un nepieciešamo būvmateriālu iegāde.

Projektu pieteikumi jāiesniedz LAD Centrālajā aparātā Rīgā, Republikas laukumā 2, 816.kabinetā, tālr. 7027128, 7027399. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2005.gada 1.decembris. Sīkāka informācija - Lauku atbalsta dienestā.

 

 

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludinājis atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanu Zivsaimniecības vadības un finansēšanas instrumenta (ZVFI) 4.9. pasākumā "Flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana". Atbalstāmās aktivitātes:

- kuģošanas drošības apstākļu uzlabošana zvejas kuģiem, izņemot kuģu korpusu renovāciju un dzinēju iegādi un uzstādīšanu;

- higiēnas un darba apstākļu, un zvejas produktu kvalitātes prasību nodrošināšana zvejas kuģos ar nosacījumu, ka netiek veiktas izmaiņas zvejas kuģa konstrukcijā;

- zvejas aktivitāšu racionalizēšana uz kuģa klāja, izmantojot selektīvākus zvejas paņēmienus un metodes ar nolūku samazināt piezvejas apjomus, izņemot jaunu zvejas rīku iegādi vai esošo zvejas rīku aizvietošanu un pilnveidošanu;

- jaunu zvejas kuģu būvēšana atbilstoši higiēnas, kuģošanas un darba drošības prasībām;

- akustisko atbaidīšanas ierīču iegāde.

Projektu pieteikumi jāiesniedz LAD Centrālajā aparātā Rīgā, Republikas laukumā 2, 816.kabinetā, tālr. 7027128, 7027399. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2005.gada 1.decembris. Sīkāka informācija - Lauku atbalsta dienestā.

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas