Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.32 (38) 2006. gada 16. augusts
            

Durvis ciet. Atslēga cita


"Komersanta Vēstneša" redakcija saņēmusi vēstuli, kura tapusi, atsaucoties uz "KV" šā gada 25.numurā publicēto rakstu "MVU- eiropiešu ekonomikas pātaga". Tajā stāstījām par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem kā Eiropas Savienības ekonomikas mugurkaulu, vienlaikus paužot uzņēmēju pārstāvju viedokli, ka mūsu valstī joprojām attīstības ceļš labprātāk tiek pašķirts lielajām kompānijām. Vēstulē paustas bažas par to, ka Ogrē, iespējams, šāda iemesla dēļ bizness tiek liegts SIA "Rūta-S".

 

06.JPG (16883 bytes)
Foto: Māris Kaparkalējs, "LV"

Kad beidzas telpu nomas līguma termiņš

Uzņēmuma izpilddirektore Rūta Segliņa raksta: "Kopš 1999.gada novembra uzņēmums "Rūta-S" Ogres 1.vidusskolā nomā nedzīvojamās telpas 42 m2 platībā, kur arī pirms tam bija skolas kafejnīca. Nomātajā platībā tika veikts remonts un uzstādītas jaunas kafejnīcas iekārtas. Vēlāk 2000.gada martā pēc skolēnu un skolotāju lūguma tika iekārtots stends kancelejas preču tirgošanai. Šī darbība tika saskaņota ar Jēkabpils Vides veselības centra Ogres teritoriālo daļu un Ogres 1.vidusskolas toreizējo direktori Ritu Rozmisu. 2005.gada jūnijā par Ogres 1.vidusskolas direktoru kļuva Sandis Ante.

"Rūta-S" kafejnīcas septiņu gadu darbs liecina, ka tā ir ļoti labs papildinājums skolā jau esošajam ēdināšanas uzņēmumam "Aukro 99", jo visā darbības laikā nav saņemta neviena pretenzija par kafejnīcas darbu, toties ir daudz pozitīvu atsauk­smju. Šo faktu apliecināja Ogres rajona Izglītības pārvaldes vadītāja Ruta Krūkle un arī Ogres 1. vidusskolas direktors S.Ante.

Tā kā SIA "Rūta-S" kafejnīcas nedzīvojamo telpu nomas līgums beidzās 2006.gada 31.maijā, tad jau šā gada martā uzņēmuma valdes loceklis Māris Segliņš devās pie skolas direktora S.Antes uz pārrunām par līguma pagarināšanu. Pēc sarunas M.Segliņš nekādu konkrētu atbildi no direktora par līguma pagarināšanu nesaņēma.

Mēnesi pirms nomas termiņa beigām nesaņēmu nekādas pretenzijas no skolas direktora, un saskaņā ar telpu nomas līguma nosacījumiem "ja mēnesi pirms termiņa beigām nevienai no pusēm nav pretenziju, pirmtiesības līgumu pagarināt ir šim Nomniekam, pusēm rakstiski vienojoties par iespējamām izmaiņām un termiņiem". [..]

M. Segliņš 2006.gada 26.maijā iesniedza direktoram papildu vienošanos- izdarīt sekojošas izmaiņas starp pusēm, lūdzot pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu līdz 2011.gada 31.maijam. Savukārt direktors S.Ante 31.maijā paraksta dokumentu, kurā liek atbrīvot kafejnīcas telpas līdz šā gada 5.jūnijam.

2006.gada 5.jūnijā mēs- Māris Segliņš un Rūta Segliņa- ierodamies pie Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieces Vitas Pūķes uz pieņemšanu, izstāstām radušos situāciju un iesniedzam Ogres novada domes priekšsēdētājam Edvīnam Bartkevičam adresētu iesniegumu, kurā lūdzam izvērtēt radušos situāciju un uzņēmējdarbības stabilitātes un attīstības nodrošināšanai lūdzam pagarināt nomas līgumu. Tāpat 2006.gada 12.jūnijā ierodamies pie Ogres novada domes izpilddirektora Ainara Vilnīša, kura pārvaldībā ir arī Ogres 1.vidusskolas saimnieciskā darbība. Informējam viņu par vidusskolas direktora vietnieka apvienotajos saimnieciskajos jautājumos Andra Juškāna izteikumiem, ka Ogres 1.vidusskolas sporta zālē tiks ierīkota "Fazer Amica Latvija" kafejnīca. Par to liecina arī publikācija laikraksta "Ogres Vēstis" 2006.gada 15.jūlija numurā, kurā "Fazer Amica" mārketinga daļas vadītāja Uva Segliņa stāsta, ka "Ogres 1.vidusskolai esam piedāvājuši savus pakalpojumus".[..]

Šķiet, esam nonākuši situācijā, ka SIA "Rūta-S" traucē "Fazer Amica Latvija"milzenim. Lūdzu jūsu palīdzību minētās problēmas risināšanā."

 

Labuma pašlaik nav nevienam

Kā redzams, konflikts jau pārsniedzis kafejnīcas vadības un skolas administrācijas attiecību ietvarus un iekļuvis arī plašsaziņas līdzekļu uzmanības lokā.

Portālā "Ogrenet" vidusskolas direktors S.Ante vēsta, ka nomas līgums netiek pagarināts tādēļ, ka "telpās plānots ierīkot kabinetu trim darbiniekiem: sporta halles administratoram, darba drošības speciālistam un skolas saimniekam, kuram pašlaik kabinets ir pagrabstāva noliktavā- tur esot kauns pieņemt cilvēkus". Direktors uzskata, ka visas darbības ir veiktas saskaņā ar telpu nomas līgumu, un konfliktam nav pamata. Bijušajam nomniekam telpas ir jāatbrīvo. Savukārt kafejnīcas īpašnieki to nedara, jo uzskata, ka telpu nomas nosacījumus ir ievērojuši, tātad saskaņā ar līgumu nomas līgums pagarinās automātiski.

Šobrīd strīds iestrēdzis visai banālā stadijā- ar skolas administrācijas rīkojumu noņemta plāksnīte ar kafejnīcas nosaukumu, "jo tā bija skolas plāksnīte", nomainīta ārdurvju atslēga, lai kafejnīcas ļaudis nevarētu iekļūt skolā. S.Ante "KV" stāstīja, ka sazināties ar "Rūta-S" vadību nav iespējams, jo nedz R.Segliņa, nedz M.Segliņš uz tālruņa zvaniem neatbild, tāpat netiek saņemtas atbildes arī uz skolas administrācijas nosūtītajām ierakstītajām vēstulēm.

Pašlaik no konflikta nav labuma nevienam. Bet 1.septembris tuvojas, un, kā lasāms diskusijā par kafejnīcas slēgšanu portālā "Ogrenet", ne viens vien pauž nožēlu par kafejnīcas zaudējumu. Lūk, pāris atsauksmju:

"Nesaprotu, kā tagad skolā varēs paēst 1200 bērnu vienā kafejnīcā. Tā bija labākā kafejnīca skolā un visiem patika...";

"Es varu iedomāties, kādas rindas būs otrā kafejnīcā (skolēnu ēdināšanu Ogres 1.vidusskolā nodrošina vēl viena kafejnīca- SIA "Aukro 99"- red.). (..) Rūtas kafejnīcā vismaz bija garšīgāks ēdiens..."

Diskusijas pamatdoma: tikai viena sabiedriskās ēdināšanas iestāde skolā ir par maz, būs garas rindas.

Viens viedoklis gan pauž arī atbalstu "Rūtas-S" likvidācijai, jo "...starpbrīžos sīkie visu izpērk, un pusdienās tur vairs nav ko nopirkt, un vispār- nekāda normāla ēdiena tur nav, tikai mazi salātiņi, pankūkas un daudz, daudz bulciņu (..)".

 

Kurš komersants tīkamāks, tam priekšroka

Viedokli par samilzušajām domstarpībām "KV" taujāja arī SO "Ogres mazo un vidējo uzņēmēju apvienība" valdes priekšsēdētājam Jānim Granītam. Kaut arī "Rūta-S" nav šīs apvienības biedru skaitā, viņš par uzņēmuma problēmām, kā jau nelielā pilsētā, zināja. J.Granīts norādīja, ka kafejnīcas apkalpošanu acīmredzot ir iekārojis cits komersants, kuram ir labākas attiecības ar pašreizējiem vietējiem varasvīriem. "Latvijā diemžēl nav likuma par lobijiem. Mazais uzņēmējs ir ļoti neaizsargāts- ja, piemēram, beidzas telpu nomas līguma termiņš kā šajā gadījumā, telpu saimnieks var atrast jebkuru motivāciju, lai iepriekšējo nomnieku izdzīvotu un atdotu biznesu tam, kurš dažādu iemeslu dēļ ir tīkamāks vai izdevīgāks. Kaut arī likuma "Par pašvaldībām" 10.pantā ir teikts, ka pašvaldībām ir jāveicina uzņēmējdarbība savā teritorijā, vai vienmēr tā ir? Zinu, ka arī citās pašvaldībās uzņēmējus dala "savējos" un "citos". Pirmajiem itin bieži tiek palīdzēts uz otro rēķina. Ja skolas kafejnīcas telpas tiks iznomātas kompānijai "Fazer Amica Latvija", domāju, ka Segliņas kundzei vajadzētu vērsties Konkurences padomē- vai Ogres rajonā šī ārzemju firma neveidojas par monopolistu ēdināšanas uzņēmumos skolās un bērnudārzos?"

Ja ēdināšanas uzņēmumi skolās un bērnudārzos nav obligāti jāizrauga konkursa kārtībā, monopolstāvoklis nav grūti panākams. Pārdomas, cik tas ir izdevīgi pakalpojuma saņēmējam, rosina cita publikācija "Ogrenet", kurā pērnā gada rudenī paustas bažas, ka līdz ar "Fazer Amica Latvija" ienākšanu Ogres novada bērnudārzos mazuļu ēdināšana var kļūt dārgāka. Kā "KV" pastāstīja bijusī Ogresgala bērnudārza "Ābelīte" vecāku padomes pārstāve Ance Saulīte (viņas meita bērnudārzu šogad beidza), "kopš pērnā gada novembra līdz janvārim pašvaldība ēdināšanas maksu mainīja trīsreiz- pērn līdz augustam tā bija 70 santīmu, tad tika nolemts, ka būs viens lats, bet novembrī jau noteica, ka no janvāra- 1,35 lati. Protams, maksas celšanu var skaidrot arī ar inflāciju, taču- ne jau faktiski dubultošanu... No janvāra ēdināšanu pārņēma "Fazer Amica Latvija". Pirmajā mēnesī tiešām šķita, ka viss ir ļoti labi, bet pēc tam kotletītes kļuva arvien sīkākas un ēdienu kvalitāte pamazām kritās. Mēs, vecāki, sapratām, ka virtuves saimnieki pastāvīgi jātur nelielā stresā: lai viņi jūt, ka sekojam ēdināšanas kvalitātei. Dārdzības dēļ mūsu grupiņā divu bērnu vecāki atteicās no ēdināšanas un mazuļi nāca tikai uz mācībām. Manuprāt, tas ir ļoti nopietns signāls. Īstenībā virtuvē darbinieki nemainījās, mainījās tikai uzņēmuma saimnieki. Jāatzīst, arī pirms tam ēdināšanas kvalitāte nebija ideāla. Ir vērts mainīt ēdināšanas uzņēmumus tad, ja tas dod pozitīvas izmaiņas. Ja ne- tad kālab?"

Ogres 1.vidusskolā kafejnīcas durvis joprojām ciet. Ja šeit būs skolas saimnieka, darba drošības speciālista un sporta halles administratora kabinets, viņiem droši vien būs ērtāk, jo patiešām nevajadzēs kaunēties pieņemt apmeklētājus, un, kā "KV" informēja skolas direktors S.Ante, nelielā telpā, kas arī ietilpa kafejnīcas platībā, tiks novietota kopēšanas tehnika. Pašlaik ar jau esošo ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju SIA "Aukro 99" notiek pārrunas par līdz šim slēgtās kafejnīcas, kas atrodas citā skolas ēkā, telpu remontu un darbības atjaunošanu. Protams, līdz šā mācību gada sākumam to izdarīt nevarēs.

Iespējams, izmantojot "Fazer Amica Latvija" iepriekš izteikto piedāvājumu par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu 1.vidusskolai, ēdnīcu kādreiz varētu ierīkot pašreizējā skolas sporta zālē simt kvadrātmetru platībā. Bet tās, kā teic skolas direktors, vēl nav konkrētas ieceres: tas var notikt nākamgad, varbūt- nekad. Turklāt viņš uzskata, ka runa nevar būt par negodīgu konkurenci, jo, kā lasām "Ogrenet", "...šīs firmas ir dažādās svara kategorijās un vispār nevar konkurēt".

Tur jau tā lieta. Jābeidz ar to, ar ko sākām- kā lielajiem un mazajiem komersantiem pastāvēt zem Latvijas saules?

Mudīte Luksa, "KV"


"Fazer Amica Latvia"

"Fazer Amica" ietilpst "Fazer" uzņēmumu grupā, ir dibināta 1976.gadā. Uzņēmuma darbības pamatnozare ir ēdināšanas pakalpojumu sniegšana uzņēmumos, augstskolās un skolās. "Fazer Amica" darbojas Somijā, Zviedrijā, Dānijā, Norvēģijā, Igaunijā un Latvijā.

Uzņēmums "Fazer Amica Latvija" dibināts 2001.gadā un sniedz ēdināšanas pakalpojumus uzņēmumos, lielveikalos, augstskolās un skolās, kā arī dažādos pasākumos. 2005.gada septembrī kļūst par vadošo augstskolu un skolu ēdināšanas uzņēmumu Latvijā.

Uzņēmuma misija: Garšas baudījums.

Vīzija: Kļūt par vadošo ēdināšanas uzņēmumu Latvijā.

Vērtības: Klients, kvalitātes izcilība, komandas gars.

 

Skolēnu un studentu ēdināšana

Universitātes un skolas

1.Studentu ēdnīca LU Raiņa bulvārī 19, Rīgā

2.Studentu ēdnīca LU Aspazijas bulvārī 5,Rīgā

3.Studentu ēdnīca LU Visvalža ielā 4a, Rīgā

4.Studentu ēdnīca Rīgas Ekonomikas augstskolā Rīgā

5.Slokas pamatskolas ēdnīca Jūrmalā

6.Saulkrastu vidusskolas ēdnīca Saulkrastos

7.Rīgas 99.vidusskolas ēdnīca Rīgā

8.Rīgas 64. vidusskolas ēdnīca Rīgā

9.Āgenskalna ģimnāzijas ēdnīca Rīgā

10.V.Zālīša pamatskolas ēdnīca Rīgā

11.Jaunogres vidusskolas ēdnīca Ogrē

12.Jelgavas Valsts ģimnāzijas ēdnīca Jelgavā

13.Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas ēdnīca Jelgavā

14.Dobeles Valsts ģimnāzijas ēdnīca Dobelē

 

Bērnudārzi un sākumskolas

1."Ābelīte" Ogresgala pagastā

2."Sprīdītis" Ogrē

3."Cīrulītis" Ogrē

4."Dzīpariņš" Ogrē

5."Saulīte" Ogrē

6."Zelta Sietiņš" Ogrē

7."Patnis" Rīgā

8.Jaunmārupes sākumskolā

9."Strautiņš" Ogrē

Avots: www.fazergroup.com

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas