Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.32 (38) 2006. gada 16. augusts
            

Darba devējiem patīk Augstākās izglītības likumprojekts

 

Pirms nedēļas Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) biedri tikās ar izglītības un zinātnes ministri Baibu Rivžu un Izglītības un zinātnes minis­trijas (IZM) pārstāvjiem, lai apspriestu Augstākās izglītības likuma projektu un noskaidrotu, vai tas atbilst darba devēju interesēm un dos ieguldījumu uz zināšanām balstītās ekonomikas attīstībā, informē LDDK.

Paužot gandarījumu par uzņēmēju ieinteresētību saistībā ar likuma veidošanu un ministrijas aktīvo sadarbību ar LDDK, B.Rivža atzīmēja, ka "likumprojektā paredzēta arī augstākās izglītības sistēmas un darba devēju sadarbības stiprināšana, iesaistot darba devējus lēmumu sagatavošanā un pieņemšanā augstākās izglītības jomā; divi LDDK pārstāvji iekļauti Augstākās izglītības padomē".

LDDK pārstāvji savukārt atzina, ka likumprojekts ir nozīmīgs solis augstākās izglītības sistēmas attīstībā, tostarp- ņemot vērā tautsaimniecības un darba tirgus attīstības aktuālās tendences un darba devēju intereses. LDDK ģenerāldirektore E.Egle uzsvēra: "Likumprojektā ir ielikti stūrakmeņi izglītības sistēmas efektivitātes uzlabošanai un godīgas konkurences veidošanai starp valsts un privātajām augstskolām, kas veicinās iespēju studentiem gūt konkurētspējīgu izglītību, valstij efektīvāk izlietot nodokļu maksātāju naudu, bet darba devējiem ne tikai būt atkarīgiem no sistēmas rezultātiem, bet arī tos ietekmēt atbilstoši uzņēmumu vajadzībām."

LDDK biedri uzsvēra, ka būtiski uzlabojumi likumprojektā vērojami, paredzot elastīgu studiju ceļu (moduļi u.c.) izveidi un starptautiskās augstākās izglītības iestāžu sadarbības veicināšanu. LDDK uzskata, ka augstākās izglītības iestādēm jābūt līderēm inovācijas un pētniecības attīstības laukā, iekļaujot lietišķo pētījumu rezultātu izmantošanu jaunu tehnoloģiju radīšanā augstākās izglītības institūciju zinātniskajā darbā. Augstākās izglītības iestādēm jāprot efektīvi atbildēt uz zināšanām balstītās ekonomikas augošām prasībām, tautsaimniecības attīstības aktualitātēm un sociālās iekļaušanas prasībām. LDDK atzinīgi novērtēja arī to, ka Izglītības un zinātnes ministrija varēs slēgt līgumus par augstākās izglītības institūciju uzdevumiem ar privātpersonu dibinātajām augstākās izglītības iestādēm, nosakot paredzamo valsts finansējumu līgumā noteikto mērķu sasniegšanai. Tas veicinās godīgu konkurenci valsts un privāto augstākās izglītības iestāžu starpā.

Uzlabojumi vēl nepieciešami, lai konkretizētu iepriekš minētās nostādnes un precizētu darba devēju, to organizāciju un apvienību iesaistīšanos augstākās izglītības procesā; atbildību, iesaistoties iestāžu darba uzraudzībā, programmu veidošanā, mācību darbā, prakšu organizēšanā. E.Egle norādīja, ka LDDK biedri un nozaru un reģionālās darba devēju organizācijas jūnijā veiktajā aptaujā paudušas gatavību iesaistīties šajā darbā.

Lai izgaismotu labos piemērus izglītības iestāžu un darba devēju sadarbībā, LDDK šovasar ir izsludinājusi gada balvu un līdz 4.septembrim pieņems pieteikumus no balvu pretendentiem.

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas