Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.32 (38) 2006. gada 16. augusts
            

Mācības projektu vadītājiem un grāmatvežiem

 

Lauksaimniecības universitātes Informācijas tehnoloģiju fakultātē pagājušajā nedēļā mācīties elektronisko instrumentu izmantošanu projektu vadīšanā sāka 16 speciālisti no Aizkraukles un Bauskas rajona, kā arī Jēkabpils pilsētas un rajona pašvaldībām, ziņo Zemgales attīstības aģentūra.

Šonedēļ prasmes vairāku datorprogrammu lietošanā apgūst arī viņu kolēģi no Dobeles un Jelgavas rajona, kā arī no Zemgales attīstības aģentūras (ZAA) - kopumā vēl 14 speciālistu.

Augustā un septembrī Zemgales plānošanas reģiona rajonos mācības sāks arī pašvaldību un to iestāžu grāmatveži, kuri apgūs zināšanas projektu vadībā un specifiskos grāmatvedības jautājumos. Līdz decembra sākumam Zemgalē iecerēts izglītot aptuveni 270 speciālistu.

Mācības notiek Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētās grantu shēmas "Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšanā ESF pasākumu ieviešanā" projekta ietvaros, kura īstenošana Zemgales plānošanas reģionā ilgs līdz 1.decembrim. Projektam piešķirtā granta summa ir 24999,06 lati.

Projekta mērķis ir paaugstināt Zemgales vietējo un rajona pašvaldību darbinieku, grāmatvežu un projektu vadītāju kompetenci ESF projektu pieteikumu sagatavošanā un projektu ieviešanā, izveidojot projektu vienības gandrīz katrā Zemgales vietējā pašvaldībā. Grāmatveži, piemēram, apgūs kursu par finanšu efektīvu vadību un grāmatvedību, bet pašvaldību speciālisti - nākamie projektu vadītāji - apgūs projektu metodes pamatprasmes.

Speciālisti projektu vienībās izstrādās ESF projektu konceptus kā daļu no savas praktiskās apmācības. Turklāt šajā darbā viņus konsultēs rajonu konsultanti, kuri būs apguvuši projektu vadības padziļināto kursu un projektu plānošanas elektronisko instrumentu izmantošanu.

Projekta ieviešanas gaitā notiks konference, kurā pašvaldību vadītājus un speciālistus informēs par ESF projektu aktualitātēm, valsts prioritātēm nākamajā programmēšanas periodā. Tādējādi tiks veicināta reģiona līdzsvarota attīstība, tiks paaugstinātas arī darbinieku informācijas un saziņas tehnoloģiju lietošanas prasmes.

Pilnveidojot partnerības principu ieviešanu, projekta īstenošanas laikā tiks veicināta informācijas aprite Zemgales pašvaldību starpā un stiprināts pamats mūžizglītības principu realizēšanai, sekmējot sadarbību ar Zemgales attīstības aģentūru un jaunizveidoto ES Struktūrfondu reģionālo informācijas centru.

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas