Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.32 (38) 2006. gada 16. augusts
            

Pilnveidos nodokļu sodu sistēmu

 

Ministru kabineta 8.augusta sēdē tika apstiprināti Finanšu ministrijas sagatavotie grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām", kas paredz ieviest elastīgu un stimulējošu nodokļu sodu sistēmu, lai tādējādi veicinātu labprātīgu nodokļu nomaksu.

Saskaņā ar grozījumiem tiks ieviesta efektīva sodu sistēma par nodokļu jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, nosakot elastīgus soda naudas apmērus, kas ir samērīgi ar konkrētajiem pārkāpumiem. Plānots ieviest arī vienotu nokavējuma naudu par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu.

Grozījumi paredz audita rezultātā uzliktās soda naudas samazināšanas vai atcelšanas iespējas. Tiek prognozēts, ka šī norma samazinās apstrīdēto nodokļu administrācijas lēmumu skaitu, tādējādi samazinot iestādes administratīvos izdevumus, optimizēs darbinieku funkcionalitāti, kā arī veicinās paredzēto ieņēmumu ātrāku nomaksāšanu budžetā. Tāpat tiks mainīti nosacījumi attiecībā uz nodokļa maksātāja tiesībām precizēt nodokļu administrācijai iesniegtās deklarācijas.

Izmaiņas likumā paredz arī pārskatīt slieksni, ar kuru sākot, nodokļu maksātājam ir pienākums deklarēt skaidrā naudā veiktos darījumus. Saskaņā ar grozījumiem šis slieksnis būs 3000 latu iepriekšējo 1000 latu vietā.

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" stāsies spēkā vienlaikus ar grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas savukārt paredz noteikt atbildību par skaidrās naudas lietošanas ierobežojumu neievērošanu un par nesadarbošanos ar nodokļu administrācijas amatpersonām, kā arī par nodokļu un informatīvo deklarāciju savlaicīgu neiesniegšanu.

Izmaiņām likumā "Par nodokļiem un nodevām" atbilstošie grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā arī tika apstiprināti valdības sēdē.

Abos likumprojektos iestrādātās izmaiņas konceptuāli izvērtēja un atbalstīja Finanšu ministrijas valsts nodokļu politikas izvērtēšanas darba grupa, kurā līdzdarbojās Latvijas Darba devēju konfederācija, Tautsaimniecības padome, Nodokļu maksātāju tiesību un interešu pārstāvības fonds, kā arī citi sociālie partneri.

Finanšu ministrijas informācija

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas