Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.32 (38) 2006. gada 16. augusts
            

ES nauda 26 uzņēmumiem īpaši atbalstāmajās teritorijās

 

Līdz šā gada 4. augustam Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) apsaimniekotās grantu shēmas "Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās" otrajā uzsaukumā ir noslēgti 26 līgumi ar projektu iesniedzējiem par finansējuma saņemšanu.

Sabiedrisko līdzfinansējumu saņems šādi projektu iesniedzēji:

Nr.

Granta finansējuma saņēmējs (juridiskās personas nosaukums)

Granta finansējuma juridiskā adrese

Projekta nosaukums

Projekta īstenošanas vieta (pašvaldības nosaukums)

Sabiedriskā līdzfinansējuma apmērs latos (ES struktūrfonda finansējums un nacionālais
finansējums)

2. Prioritāte "Uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana"

2.2. Pasākums "Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība"

2.2.1.2. Apakšaktivitāte "Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās"

1.

SIA "Ozoli AZ"

Alūksnes rajons, Jaunlaicenes pagasts, "Ozoli", LV-4333

Jaunu tehnoloģiju ieviešana un jaunu produkcijas veidu ražošanas attīstīšana SIA "Ozoli AZ"

Alūksnes rajona Jaunlaicenes pagasts

72499, 86

2.

SIA "Dzērve"

Valkas rajons, Variņu pagasts, "Papardes", LV-4726

Mēbeļu plātņu ražošanas ceha modernizācija

Valkas rajona Variņu pagasts

80 000, 00

3.

SIA "KLW"

Aizkraukles rajons, Klintaines pagasts, "Mūrnieki 1", LV-5122

Pamatlīdzekļu iegāde koksnes plātņu sagatavju ražošanai

Aizkraukles rajona Klintaines pagasts

77 767, 02

4.

SIA "Sala mežs"

Jēkabpils rajons, Kūku pagasts, "Graudi", LV-5203

SIA "Sala mežs" jaunu tehnoloģiju ieviešana kokapstrādes procesa optimizēšanai

Jēkabpils rajona Kūku pagasts

74740, 00

5.

SIA "SAU"

Preiļu rajons, Preiļi , Liepājas iela 46, LV-5301

Uzņēmuma SIA "SAU" tehniskā parka atjaunošana kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai

Preiļu rajona Preiļu pilsēta

77129, 00

6.

SIA "JaMal"

Daugavpils rajons, Višķu pagasts, Vīganti, LV-5479

SIA "JaMal" uzņēmuma tehniskās bāzes paplašināšana karjeru izstrādes jomā

Daugavpils rajona Tabores pagasts

80000, 00

7.

SIA "Saule 5"

Ludzas rajons, Ludza, Latgales šķērsiela 8, LV-5701

Viesnīcas un atpūtas centra Labiekārtošana Ludzā

Ludzas rajona Ludzas pilsēta

78210, 00

8.

SIA "Artavas TTP"

Daugavpils rajons, Eglaines pagasts, "Zālītes", LV-5444

Lauku māju "Dzintari" un "Saliņas" aprīkošana turpmākai tūrisma attīstībai

Daugavpils rajona

Ilūkstes novada

Eglaines pagasts

46857, 58

9.

SIA "Artavas TTP"

Daugavpils rajons, Eglaines pagasts, "Zālītes", LV-5444

Alternatīvā kurināmā ražošana

Daugavpils rajona Eglaines pagasts

49000, 00

10.sd

SIA "Krebsar"

Krāslavas rajons, Krāslava, Indras iela 30, LV-5601

Koksnes pirmapstrādes ceha modernizācija

Krāslavas rajona Krāslavas pilsēta

22788, 42

11.

SIA "Staneks"

Daugavpils rajons, Līksnas pagasts, Gančevski, LV-5456

Tūrisma atpūtas kompleksa būvniecība

Daugavpils rajona Līksnas pagasts

80000, 00

12.

SIA "TC Konstrukcijas"

Daugavpils rajons, Ilūkstes novads, Bebrenes pagasts, "Teikas-2", LV-5439

Tehnikas iegāde pakalpojumu sniegšanai

Daugavpils rajona Ilūkstes novada

Bebrenes pagasts

39164, 00

13.

SIA "Jēkabpils dolomīts"

Jēkabpils rajons, Jēkabpils pilsēta, Tvaika iela 7, LV-5205

Pamatlīdzekļu iegāde karjeru izstrādei - dolomīta, grants ieguvei un pārstrādei

Jēkabpils rajona Jēkabpils pilsēta

77500, 00

14.

SIA "Kantoris 03"

Preiļu rajons, Riebiņu novads, Stabulnieku pagasts, Stabulnieki, Ivana Sorokina iela 22, LV-5333

Aktīvās atpūtas bāzes izveidošana

Preiļu rajona Riebiņu novada Stabulnieku pagasts

59506, 83

15.

SIA "MEGA REM"

Gulbenes rajons, Gulbenes pilsēta, Blaumaņa iela 59, LV-4400

Servisa ēku rekonstrukcija, esošo pakalpojumu paplašināšana un jaunu pakalpojumu ieviešana un jaunu patstāvīgo darba vietu izveidošana

Gulbenes rajona Gulbenes pilsēta

69705, 28

16.

SIA "NDB TIMBER"

Jēkabpils rajons, Jēkabpils pilsēta, Zīlānu iela 93, LV-5202

Pamatlīdzekļu iegāde un izveide kokapstrādes produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošanas nodrošināšanai

Jēkabpils rajona Jēkabpils pilsēta

78169, 37

17.

SIA "Ošukalns celtniecība"

Jēkabpils rajons, Jēkabpils pilsēta, Bebru iela 104a, LV-5201

Metālapstrādes ceha izveide un pamatlīdzekļu iegāde būvniecībai

Jēkabpils rajona Jēkabpils pilsēta

69316, 03

18.

SIA "Valkas MD"

Valkas rajons Valkas pilsēta

Parka iela 25, LV - 4701

Metāla profilu ražošanas ceha izveidošana

Valkas rajona Valkas pilsēta

67434, 04

19.

SIA "ZZK AGRO"

Alūksnes rajons
Virešu pagasts

"Lapegles", LV-4338

Pakalpojumu sniegšanas paplašināšana SIA "ZZK Agro"

Alūksnes rajona
Virešu pagasts

43776, 52

20.

SIA "Meliors krauja"

Daugavpils rajons Naujenes pagasts

Daugavas iela 31c, Kraujas ciems, LV - 5451

Celtniecības tehnikas modernizācija

Daugavpils rajona Naujenes pagasts

65011, 14

21.

SIA "Vārpas 1"

Valkas pagasts Valkas rajons "Leimaņi" LV-4701

Kokapstrādes darba galdu iegāde jaunu produkcijas veidu ražošanai

Valkas rajona
Valkas pagasts

77537, 50

22.

SIA " KRISTA"

Jēkabpils rajons Jēkabpils pilsēta Ā.Elksnes iela 5, LV - 5204

SIA "Krista" kokzāģētavas modernizācija

Jēkabpils rajona Jēkabpils pilsēta

61877, 79

23.

SIA "DOBELES HES"

Dobeles rajons Dobeles pilsēta Skolas iela 2b, LV -3701

Dobeles HES rekonstrukcija

Dobeles rajona Dobeles pilsēta

77224, 37

24.

SIA "JMJ BŪVE"

Jēkabpils rajons Jēkabpils pilsēta

Viesītes iela 18-35, LV - 5202

Tehnikas iegāde karjeru izstrādes uzņēmuma attīstībai Jēkabpils rajonā

Jēkabpils rajona Jēkabpils pilsēta

39862, 50

25.

SIA "LAC SERVISS"

Talsu rajons Talsu pilsēta

Celtnieku iela 11, LV - 3201

Metālapstrādes ceha modernizācija

Talsu rajona Talsu pilsēta

21720, 09

26.

SIA "AGRO 3"

Gulbenes rajons Litenes pagasts

"Sēta", Litenes pagasts, LV-4405

SIA Agro 3 piedāvāto lauksaimniecības pakalpojumu apjomu palielināšana

Gulbenes rajona Litenes pagasts

56927, 12

Kopā:

1643724, 46

Visvairāk atbalstīti Latgales reģiona komersantu projekti - kopumā desmit, no tiem seši projekti tiks īstenoti Daugavpils rajonā. No Zemgales reģiona atbalstīti astoņi projektu iesniegumi, no Vidzemes reģiona - septiņi un no Kurzemes reģiona atbalstīts viens projekta iesniegums.

No šā gada 14. februāra līdz 10. aprīlim VRAA apsaimniekotajā grantu shēmā "Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās" saņemti 282 projektu iesniegumi par kopējo sabiedriskā finansējuma summu 15,4 miljoni latu.

VRAA informācija

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas