Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.32 (38) 2006. gada 16. augusts
            

Jauni dokumenti

 

Laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" no 2006.gada 8.augusta līdz 11.augustam publicēti šādi Ministru kabineta noteikumi:

Ministru kabineta noteikumi

MK noteikumu nosaukums

Publicēts "LV"

Stājas spēkā

Noteikumi Nr.601 "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijām plānošanas dokumenta pasākuma "Vietējo rīcību attīstība (LEADER + veida pasākums)" aktivitātei "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas""

8.08.2006.

9.08.2006.

Noteikumi Nr.631 "Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu"

8.08.2006.

9.08.2006.

Noteikumi Nr.632 "Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums"

8.08.2006.

9.08.2006.

Noteikumi Nr.600 "Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība"

10.08.2006.

11.08.2006.

Noteikumi Nr.639 "Noteikumi par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

10.08.2006.

11.08.2006.

Noteikumi Nr.640 "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 10.jūnija noteikumos Nr.306 "Kārtība, kādā iestādē tiek veikts iekšējais audits""

11.08.2006.

12.08.2006.

Noteikumi Nr.642 "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 5.oktobra noteikumos Nr.842 "Vecāko amatpersonu sanāksmes Eiropas Savienības jautājumos nolikums""

11.08.2006.

12.08.2006.

Noteikumi Nr.643 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumos Nr.613 "Kārtība, kādā akreditē profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus un atestē profesionālās izglītības iestāžu vadītājus""

11.08.2006.

12.08.2006.

Noteikumi Nr.644 "Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību"

11.08.2006.

12.08.2006.

Noteikumi Nr.645 "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 19.novembra noteikumos Nr.650 "Invaliditātes ekspertīzes kārtība Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā""

11.08.2006.

12.08.2006.

Noteikumi Nr.646 "Noteikumi par zvejas produktu marķējumā lietojamiem sugu nosaukumiem"

11.08.2006.

12.08.2006.

Noteikumi Nr.647 "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.217 "Noteikumi par meža aizsardzības pasākumiem un ārkārtas situāciju izsludināšanu mežā""

11.08.2006.

12.08.2006.

Noteikumi Nr.648 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.405 "Piena un piena produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība""

11.08.2006.

12.08.2006.

Noteikumi Nr.652 "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 2.februāra noteikumos Nr.34 "Naturalizācijas iesniegumu pieņemšanas un izskatīšanas kārtība""

11.08.2006.

12.08.2006.

Noteikumi Nr.653 "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 2.februāra noteikumos Nr.33 "Noteikumi par latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudi personām, kuras vēlas iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā""

11.08.2006.

12.08.2006.

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas