Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.39 (45) 2006. gada 4. oktobris
            

Vidzemē mācās un gatavojas sava biznesa uzsākšanai

Kopš pērnā gada 16.maija nodibinājums "Vidzemes attīstības aģentūra" (VAA) 24 mēnešu garumā īsteno projektu "Atbalsts Vidzemē ģimenēm ar bērniem komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai". Šis projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Sociālā fonda (ESF) grantu shēmas "Konsultācijas un apmācības komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai" līdzekļiem, un tā kopējās izmaksas ir Ls 49 582,17. ESF līdzfinansējums ir 80%, bet pārējais - no valsts budžeta.

Seši desmiti cilvēku liek pamatus nākotnei

14.JPG (13801 bytes)

Mācību dalībnieki (no kreisās): A.Krievāne, S.Bobrova, L.Kupča, L.Dreimanis, K.Krieviņa, D.Buile un I.Zukure

Vidzemes reģionā 60 cilvēki ir apguvuši zināšanas par komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanu. Šī grupa ir īpaša - vientuļie vecāki, daudzbērnu ģimeņu vecāki un vecāki pēc bērna kopšanas atvaļinājuma.

Vecāku apmācības notika jau minētā VAA projekta ietvaros. Tajā piedalījās gan māmiņas, gan tēti no visa Vidzemes reģiona. Projekta vadītāja Liene Ivulāne atzīst: "Šādi tiek attīstīta cilvēku motivācija jeb spēks un pašapziņa. Tie ir galvenie dzinuļi, lai uzsāktu sevis un savas dzīves pilnveidošanu. Tāpēc mēs nodrošinājām, ka mācībās var piedalīties iespējami daudz interesentu, jo līdz šim atsevišķi nodarbinātības pasākumi Vidzemē tieši vecākiem netika rīkoti."

Mācoties likumdošanas un komercdarbības pamatus, projektu pieteikumu sagatavošanu finanšu resursu piesaistei, kā arī informācijas un komunikāciju tehnoloģijas komercdarbības uzsākšanai, kursu dalībnieki vispirms ieguva teorētiskas zināšanas. Trīs no šiem kursu moduļiem - par likumdošanu, uzņēmējdarbību un projektu pieteikumu sagatavošanu - izstrādāja un pasniedza paši VAA darbinieki: direktore Jolanta Vjakse, viņas vietniece un juriste Daina Dzilna un projektu vadītāja Maija Zālamane.

Lai lekcijās iegūtās zināšanas nostiprinātu, oktobrī mācību dalībniekiem sāksies prakse gan VAA, gan pie projekta partneriem visos sešos rajonos - Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Valmieras un Cēsu filiālēs, Madonas rajona padomē, Madonas Biznesa un inovāciju centrā, Alūksnes pilsētas domē, Valkas pilsētas domē, Cēsu rajona padomē, pie pieredzējušiem uzņēmējiem Alūksnes un Cēsu rajonā, kā arī citviet.

No teorijas līdz reāliem soļiem

Prakses laikā kursu dalībniekiem būs jāveic konkrēti uzdevumi - jāizstrādā dokumenti, kas nepieciešami sava uzņēmuma reģistrēšanai, jāizveido biznesa plāns, elektroniska prezentācija par iecerēto uzņēmumu, kā arī projekta pieteikuma uzmetums finanšu resursu piesaistei.

"Prakses vietā projekta dalībniekiem būs iespēja saņemt atbalstu gan no prakses darbu vadītājiem, gan no citiem projekta komandas dalībniekiem, gan pieredzējušajiem VAA speciālistiem dažādos specifiskos jautājumos, kas saistīti ar uzņēmuma dibināšanu un darbības sākšanu," stāsta L.Ivulāne.

Jāteic, ka daļa vecāku uz mācībām jau ieradās ar idejām par savas uzņēmējdarbības sākšanu un kursos piedalījās, lai ieceri pēc iespējas ātrāk īstenotu.

Mācās kursos un atver savu veikalu - tieši šāda izrādījusies veiksmīgā dzīves formula valmierietei Lolitai Kupčai, kas 9.septembrī pirmo reizi pircējiem vēra sava mēbeļu veikala "LOKU" durvis.

Iecere par savas tirdzniecības vietas atvēršanu Lolitai bijusi jau sen, taču tieši VAA rīkotās mācības viņai palīdzēja izšķirties par idejas īstenošanu dzīvē. "Kursi man deva motivāciju un drosmi rīkoties un sākt pašai savu uzņēmējdarbību. Līdz šim 37 gadus biju pavadījusi tirdzniecībā algotā darbā, tostarp pildot arī veikala vadītājas pienākumus. Ļoti daudz man deva sadarbība ar kursu pasniedzējiem un mācību grupas dalībniekiem. Visvairāk savam biznesam izmantojama ieguvu Jolantas Vjakses vadītajās lekcijās par uzņēmējdarbības pamatiem - daudz praktisku zināšanu par biznesa virzīšanu, uzņēmuma tēla veidošanu," saka Lolita.

Kopā ar Lolitu Valmierā kopš februāra zinības biznesa uzsākšanai apguva vēl 11 cilvēku gan no Valmieras, gan citām rajona pašvaldībām. Aptuveni tikpat daudz ļaužu mācībās piedalījās citos rajonos. L.Ivulāne teic, ka vislielākā interese par šīm apmācībām bija Gulbenes rajonā - tur pieteikumus atsūtīja 20 cilvēku. "Vecākiem mācības notika katrā rajonā uz vietas - pasniedzēji "piebrauca klāt", un tas noteikti bija atspaids un laika ietaupījums kursu dalībniekiem," viņa piebilst.

Ģimeņu mācībām VAA kopš pērnā gada Vidzemē īsteno arī citus nodarbinātības projektus: jau pēc dažām nedēļām sekmīgi finišēs Eiropas Savienības PHARE programmas līdzfinansētais projekts "Jaunu komercsabiedrību un pašnodarbinātības veicināšana Vidzemes reģionā". Tā ietvaros visos sešos Vidzemes rajonos 250 cilvēku būs izstrādājuši biznesa plānus savas uzņēmējdarbības sākšanai.

Ne tikai ģimenēm, bet arī jauniešiem

ESF atbalsta arī jauniešu apmācībai veltītu projektu "Jauniešu darba prakses Vidzemes reģiona attīstībai". Projekta ietvaros astoņu mēnešu ilgā praksē jauniešiem iespējams apgūt Vidzemē ļoti pieprasīto projektu vadītāja profesiju. Maijā praksi VAA beidza pirmie četri jaunieši, un kopš jūnija aģentūrā praktizējas otrais "četrinieks". Kopumā līdz 2008.gadam VAA praktiski apmācīs 16 reģiona jauniešus, kas pēc tam uzsāks darbu Vidzemes pašvaldībās, uzņēmumos, nevalstiskajās organizācijās un citur. Četri no šiem jauniešiem ir ar īpašām vajadzībām.

VAA direktore J.Vjakse uzsver: "Saskaņā ar apstiprināto Vidzemes attīstības programmu viena no VAA darbības prioritātēm ir nodarbinātības jautājumu risināšana reģionā, kā arī mazo un vidējo uzņēmumu skaita pieauguma veicināšana. Ar šiem projektiem VAA ļoti tieši un konkrēti sekmē uzņēmēju un pašnodarbināto personu skaita pieaugumu, kā arī palīdz Vidzemes reģionam piesaistīt jaunus un zinošus cilvēkus, lai tie neaizietu labākas dzīves meklējumos uz Rīgu vai, piemēram, ārvalstīm."

Izvērtē 250 jauno biznesa plānu kvalitāti

Īstenojot VAA projektu "Jaunu komercsabiedrību un pašnodarbinātības veicināšana Vidzemes reģionā", septembra sākumā visos Vidzemes rajonos noslēdzās 250 jaunu biznesa plānu izstrāde, un tie nosūtīti recenzēšanai un komentāru sniegšanai. To veic firma "Zygon Baltic Consulting", kas minētā projekta ietvaros izstrādāja mācību pro­grammu, pēc kuras ar tālmācības metodi sešu Vidzemes rajonu iedzīvotāji apguva zināšanas sava biznesa uzsākšanai un attīstīšanai.

Septembra beigās sākas biznesa plānu aizstāvēšana - savu izstrādāto ideju un tās īstenošanas ieceres katrs autors prezentēs "Zygon Baltic Consulting" un VAA pārstāvjiem. Labāko biznesa plānu autori, kas būs sekmīgi aizstāvējuši savu ieceri, iegūs Izglītības un zinātnes ministrijas atestātu par komerczinību kursu apgūšanu.

Galvenie biznesa plānu vērtēšanas kritēriji ir idejas praktiskais pielietojums konkrētajā vietā, idejas oriģinalitāte, ekonomiskais pamatojums u.c.

Projekta noslēguma konferencē šā gada nogalē tiks prezentēta daļa no izstrādātajiem 250 biznesa plāniem. Konferencē piedalīsies dažādu kredīt­iestāžu pārstāvji, un ar viņiem biznesa plānu autori varēs apspriest savu ieceru kreditēšanas iespējas.

"Kopumā projekta dalībnieki ir noslēpumaini - ne visi vēlas publiskot savu ideju un biznesa ieceri, bet tas saprotams, jo komercdarbībā pati ideja nereti ir vērtīgākā. Mēs Vidzemes Attīstības aģentūrā esam devuši solījumu, ka bez autoru piekrišanas nevienu biznesa ideju neizpaudīsim," saka projekta "Jaunu komercsabiedrību un pašnodarbinātības veicināšana Vidzemes reģionā" vadītājs Jānis Ceļmillers. Viņš piebilst, ka, sākot šo projektu, VAA sastapās ar lielu interesi un atsaucību un mācību grupas izdevās nokomplektēt ļoti ātri. Mācībās piedalījās augsti motivēti un enerģiski cilvēki, un tiek lēsts, ka aptuveni puse no viņiem jau ļoti drīz sekmīgi attīstīs savu uzņēmējdarbību. Šādi Vidzemes reģionā tiks sekmēta gan pašnodarbinātība, gan komercdarbība, un pieaugs uzņēmumu skaits.

Apmācībās projekta ietvaros 21 Vidzemes pašvaldībā interesenti apguva zināšanas par biznesa idejas formulēšanu, personāla vadību, mārketingu, komercdarbības reģistrācijas un licencēšanas procedūrām, nodokļu sistēmu, Eiropas Savienības iekšējiem un ārējiem tirdzniecības nosacījumiem, kā arī par citiem tematiem.

Visas pašvaldības, kurās notika semināri un mācības, saņēma nepieciešamo tehniku, ar ko iespējams nodrošināt tālmācības procesu - klēpjdatoru un multimediju projektoru. Tehnika pēc projekta beigām paliks pašvaldību rīcībā, lai tās varētu arī turpmāk iedzīvotājiem piedāvāt tālmācības iespējas.

Projektu "Jaunu komercsabiedrību un pašnodarbinātības veicināšana Vidzemes reģionā" VAA īsteno ar PHARE pro­grammas atbalstu.

Agnese Karaseva, VAA mediju speciāliste

Foto: no VAA arhīva

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas