Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.3 (59) 2007. gada 17. janvāris
            

Pārvarot sociālo atstumtību

 

Ja vien cilvēkam ir uzņēmība un zinātkāre, un vēlēšanās dibināt dzīvei stingrāku pamatu, pašlaik iegūt sākuma zināšanas savas nākotnes veidošanai kā pašnodarbinātai personai, individuālā darba veicējam vai arī neliela uzņēmuma īpašniekam nav problēma. Latvijai veļas pāri biznesa mācību vilnis, līdzfinansēts no Eiropas Savienības fondiem.

 

Ir vairākas iedzīvotāju grupas, kurām algotu darbu atrast ir grūtāk nekā citām - ilgstoši bez darba bijuši ļaudis, kuru līdzšinējās prasmes vairs nav pieprasītas, māmiņas, kuras ilgi uzturējušās mājās un "izkritušas" no darba tirgus aprites, bijušie ieslodzītie un citas iedzīvotāju grupas. Lai tieši šādiem cilvēkiem mazinātu sociālās atstumtības un citus riskus un palīdzētu viņiem atrast savu vietu dzīvē, Eiropas Sociālais fonds (ESF) līdzfinansē īpašu tālmācību programmu "Komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšana".

 

Pirmo mēnešu pieredze priecē

ESF līdzekļu apsaimniekošanu administrējošās iestādes Latvijas Sabiedrības integrācijas fonda pērn rīkotajā konkursā par minētās tālmācības programmas izstrādi un mācību nodrošināšanu uzvarēja biznesa konsultāciju uzņēmums SIA "Zygon Baltic Consulting". Tā speciālisti izstrādājuši tālmācības programmu 540 stundām. Pirmais no šiem "Zygon Baltic Consulting" projektiem - "Konsultācijas un apmācība pašnodarbinātības uzsākšanai Kurzemes reģionā"- novembrī pulcēja 27 mācīties gribētājus Ziru pagastā un Piltenes pilsētā. Kā stāsta projekta direktore Irēna Rudzāte, pāris mēnešos gūtā pieredze atspēko runas, ka bezdarbnieku un mājsaimnieču mācīšana patstāvīgam darbam ir veltīgi izniekota nauda. Klausītāji ir zinātkāri, un lielākajai daļai no viņiem ir gan vēlēšanās mācīties, gan arī idejas biznesam. "Pašvaldībai no šā projekta reāls ieguvums - datori, kurus esam iegādājušies par projekta līdzekļiem, multimediju projektors, arī mācību grāmatas," uzsver I.Rudzāte. Kurzemē mācības ilgs līdz jūlijam, un projekta kopējās izmaksas ir 29,4 tūkstoši latu. ESF finansē 80% izmaksu, atlikušie 20% tiek segti no valsts budžeta.

 

No janvāra līdz novembrim

Savukārt Ziemeļkurzemē (Popes, Puzes un Ances pagastā) un Vidzemē (Siguldas novadā, Inčukalna pagastā, Valmieras pagastā un pilsētā, Smiltenē) mācības ilgs no janvāra līdz novembrim. Ziemeļkurzemē zinības apgūs 24 sociālās atstumtības riskam pakļauti iedzīvotāji, un projekta izmaksas ir 28,8 tūkstoši latu. Vidzemē apmācāmo pulks ir lielāks - 46, un projekta kopējās izmaksas - 42,6 tūkstoši latu.

Pašlaik tuvojas noslēgumam "Zygon Baltic Consulting" speciālistu veiktās koordinatoru mācības pilsētās un pagastos. Baiba Grēda, mācību centra vadītāja, uzsver, ka projekta veiksmē ļoti liela nozīme ir tieši vietējam koordinatoram, kurš labi pārzina vietējos apstākļus, prot programmā iesaistīt tieši tos ļaudis, kam mācības visvairāk vajadzīgas, kā arī būt līderis, kas spēj nodarbībās pulcināt ļaudis. Jo konsultants no Rīgas atbrauc aptuveni reizi mēnesī, pārējā laikā biznesa zinības tiek apgūtas tālmācībā, iepazīstoties ar interaktīvo informāciju datorā un to papildinot ar mācību grāmatā izlasāmo.

"KV" informācija

 

Sandra Pilskalne, apmācību programmas "Jaunu komercsabiedrību un pašnodarbinātības veicināšana Vidzemes reģionā" koordinatore Valkas rajona Kārķu pagastā:

Mūsu pagastā bija vislielākā mācību grupa - 20 cilvēku. Divreiz lielāka nekā citiem. Turklāt programma pērnā gada nogalē tika pabeigta godam - 18 klausītāji mācību gaitā sekmīgi izstrādāja un aizstāvēja savus biznesa plānus. Sākuma līmenis grupas dalībniekiem bija visai atšķirīgs: trešā daļa klausītāju ir augstākā, daudziem vidējā tehniskā un dažiem - vidējā izglītība. Komerczinību pamatus vēlējās mācīties skolotāji, zemnieku saimniecību īpašnieki, inženieri. Dažiem uzņēmējdarbībā jau bija pieredze, bet daudziem - ne. Taču SIA "Zygon Baltic Consulting" tālmācības programma bija tik laba, ka derēja visiem.

Mācības ļaudīm dod pārliecību par savu varēšanu, iedrošina meklēt jau esošajā mazajā biznesā jaunus virzienus, rakstīt projektus, pretendēt uz iespējamo atbalsta naudu. Kopš mācību beigām kā individuālā darba veicēji reģistrējušies divi pagasta iedzīvotāji, trīs jau uzrakstījuši projektus grantu saņemšanai. Turklāt, ja arī cilvēks nesāk patstāvīgu komercdarbību, saņemtā apliecība par iegūto papildu izglītību viņam var dot priekšrocības darba devēja acīs.

Mūsu pagastā ir ļoti rosīga un daudzveidīga zemnieku saimniecība "Dzintari", kurā ir gan lopkopība, gan biškopība, gan sulu pārstrāde un konservu ražošana. Kursos mācījās gan saimniece Ludmila Kūmiņa, gan viņas dēls Igors Ignatjevs. Un, tikko būs iespēja uzzināt ko jaunu, viņi to garām nelaidīs.

Tālmācības kursi tikpat noderīgi ir cilvēkiem, kuri kādu laiku nav bijuši aktīvā darba apritē. Tas palīdzēs arī viņiem atrast savu vietu.

 

Ludmila Kūmiņa, Valkas rajona Kārķu pagasta zemnieku saimniecības "Dzintari" īpašniece:

Tālmācības kursi mums abiem ar dēlu Igoru ļoti patika. Īstenībā par tām esmu sajūsmā. Visderīgākās zināšanas, ko ieguvu no jauna, bija par darbinieku juridiski pareizu pieņemšanu darbā un kuri likumdošanas akti to nosaka, kā arī grāmatvedības lietu kārtošana, ko veicu pašas spēkiem. Mācības deva gluži citu pieeju arī tam, kā reklamēt un pārdot saimniecībā ražotos produktus.

Ļoti interesanti bija izstrādāt arī biznesa plānus. Dēls rakstīja par bišu lietām, es par sulu ražošanas paplašināšanu. Viens otram tos parādījām tikai tad, kad jau bija gatavi. Esam bioloģiskā saimniecība un mums ir dažādi plāni, kā ražošanu paplašināt.

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas