Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.4 (60) 2007. gada 24. janvāris
            

Jauni noteikumi darba devējiem

Atbilstoši grozījumiem Darba likumā, kas paredz pilnvarojumu Ministru kabinetam (MK) noteikt kārtību, kādā valsts institūcija darba devējam atlīdzina darbiniekam izmaksājamo atlīdzību, Valsts sekretāru sanāksmē 18.janvārī izsludināts Finanšu ministrijas (FM) sagatavots noteikumu projekts, kas regulē šo kārtību, informē FM.

Pašlaik šo jomu regulē MK 2002.gada 28.maija noteikumi Nr.204 "Kārtība, kādā valsts institūcija darba devējam atlīdzina darbiniekam izmaksājamo vidējo izpeļņu". Stājoties spēkā jaunajiem noteikumiem, līdzšinējie tiks atzīti par spēku zaudējušiem.

MK noteikumi paredzēs kārtību, kādā valsts institūcija darba devējam atlīdzina darbiniekam izmaksājamo atlīdzību gadījumā, ja darbinieks neveic darbu attaisnojošu iemeslu dēļ, bet, pamatojoties uz izsaukumu, ierodas izziņas iestādē, prokuratūrā, tiesā vai piedalās tiesas sēdē kā piesēdētājs, vai piedalās tādu nepārvaramas varas, nejauša notikuma vai citu ārkārtēju apstākļu izraisītu seku novēršanā, kuras apdraud vai var apdraudēt sabiedrisko drošību vai kārtību.

Noteikumu projekts neattieksies uz darba devēju, kas ir no budžeta finansēta institūcija, kurai jāizmaksā darbiniekam atlīdzība plānotā gadskārtējā budžeta ietvaros.

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas