Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.8 (64) 2007. gada 21. februāris
            

Jauni dokumenti

 

Laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" no 2007.gada 13.februāra līdz 16.februārim publicēti šādi likumi un Ministru kabineta noteikumi:

 

Likumi

Likuma nosaukums

Publicēts "LV"

Stājas spēkā

Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu"

14.02.2007.

28.02.2007.

Par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par jauno pilsoņu apmaiņu

14.02.2007.

15.02.2007.

 

 

Ministru kabineta noteikumi

MK noteikumu nosaukums

Publicēts "LV"

Stājas spēkā

Noteikumi Nr.99 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.februāra noteikumos Nr.88 "Kārtība, kādā Finanšu ministrija sagatavo un iesniedz Ministru kabinetā priekšlikumus par budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali""

13.02.2007.

14.02.2007.

Noteikumi Nr.100 "Kārtība, kādā Eiropas Komisijā elektroniski iesniedz atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu paziņojumus un kādā piešķir un anulē atbalsta paziņojumu elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības"

13.02.2007.

14.02.2007.

Noteikumi Nr.101 "Kārtība, kādā atbalsta sniedzēji iesniedz Finanšu ministrijai pārskatu par veiktajiem atlīdzības maksājumiem par sniegtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem"

13.02.2007.

14.02.2007.

Noteikumi Nr.78 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2007.gadā un tā piešķiršanas kārtību"

14.02.2007.

15.02.2007.

Noteikumi Nr.102 ''Dzīvnieku barības apritē iesaistīto personu atzīšanas un reģistrācijas kārtība''

16.02.2007.

17.02.2007.

Noteikumi Nr.103 ''Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 18.marta noteikumos Nr.119 ''Noteikumi par augstāko virsnieku militārajām dienesta pakāpēm atbilstošajiem amatiem''''

16.02.2007.

17.02.2007.

Noteikumi Nr.104 ''Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 ''Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi''''

16.02.2007.

17.02.2007.

Noteikumi Nr.105 ''Kārtība, kādā interaktīvo azartspēļu un izložu organizētājs iesniedz paziņojumu par pārskata ceturksni''

16.02.2007.

17.02.2007.

Noteikumi Nr.106 ''Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumos Nr.809 "Muitas nodokļa atcelšanas un kvotu konsultatīvās padomes nolikums''''

16.02.2007.

17.02.2007.

Noteikumi Nr.107 ''Noteikumi par kārtību, kādā tiek veikta pieejamās informācijas pārbaude, izskatot ārzemnieka vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasījuma dokumentus''

16.02.2007.

17.02.2007.

Noteikumi Nr.108 ''Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem''

16.02.2007.

17.02.2007.

Noteikumi Nr.109 ''Noteikumi par valsts nodevas apmēru par valsts valodas prasmes pārbaudi ārzemniekam un valsts nodevas maksāšanas kārtību''

16.02.2007.

17.02.2007.

Noteikumi Nr.110 ''Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 12.oktobra noteikumos Nr.853 "Dzelzceļa pārvadājumu drošības sertifikātu izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtība''''

16.02.2007.

17.02.2007.

Noteikumi Nr.111 ''Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra noteikumos Nr.716 ''Autotransporta inspekcijas nolikums''''

16.02.2007.

17.02.2007.

Noteikumi Nr.112 ''Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 9.novembra noteikumos Nr.378''Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem''''

16.02.2007.

17.02.2007.

Noteikumi Nr.113 ''Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra noteikumos Nr.715 ''Autopārvadājumu kontroles kārtība''''

16.02.2007.

17.02.2007.

Noteikumi Nr.114 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 12.jūlija noteikumos Nr.520 ''Transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanas, ievērošanas un uzskaites noteikumi''''

16.02.2007.

17.02.2007.

Noteikumi Nr.115 ''Noteikumi par apcietinātās vai notiesātās personas bērna apgādi ieslodzījuma vietā''

16.02.2007.

17.02.2007.

Noteikumi Nr.116 "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumos Nr.494 ''Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm''''

16.02.2007.

17.02.2007.

Noteikumi Nr.117 ''Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 22.maija noteikumos Nr.210 ''Prostitūcijas ierobežošanas noteikumi''''

16.02.2007.

17.02.2007.

Noteikumi Nr.118 ''Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta konsultatīvās padomes nolikums''

16.02.2007.

17.02.2007.

Noteikumi Nr.119 ''Cukura tirgus analīzei un bilances sagatavošanai nepieciešamās informācijas iesniegšanas kārtība un saturs''

16.02.2007.

17.02.2007.

Noteikumi Nr.120 ''Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi''

16.02.2007.

17.02.2007.

Noteikumi Nr.121 ''Noteikumi par atbilstības kritērijiem komersantu uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar mākslīgo apsēklošanu un embriju transplantāciju, kā arī šo komersantu reģistrēšanas kārtību''

16.02.2007.

17.02.2007.

Noteikumi Nr.122 ''Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta finanšu policijas ierēdņu dienesta pakāpēm''

16.02.2007.

17.02.2007.

Noteikumi Nr.123 ''Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumos Nr.51 ''Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu cukura rūpniecības restrukturizācijai''''

16.02.2007.

17.02.2007.

Noteikumi Nr.124 ''Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.158 ''Noteikumi par bīstamo ķīmisko vielu un bīstamo ķīmisko produktu lietošanas un tirdzniecības ierobežojumiem un aizliegumiem''''

16.02.2007.

24.08.2007.

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas