Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.14 (70) 2007. gada 4. aprīlis
            

No jauna izdod noteikumus par grāmatvedības standartiem

 

Ministru kabinets ir apstiprinājis Finanšu ministrijas sagatavotus noteikumus par obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības standartiem, ziņo Finanšu ministrija. 2007.gada 23.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.201 "Noteikumi par obligāti piemērojamiem grāmatvedības standartiem" publicēti "Latvijas Vēstnesī" 30.martā un stājās spēkā šā gada 31.martā.

Noteikumi pārstrādāti, jo mainījies likumos dotais pilnvarojums valdībai.

Aizvadītā gada nogalē Saeima pieņēma Konsolidēto gada pārskatu likumu, kā arī veica grozījumus likumā "Par uzņēmuma gada pārskatiem", pārsaucot to par Gada pārskatu likumu. Tā kā mainījies likumos dotais pilnvarojums Ministru kabinetam, par spēku zaudējušu uzskatāma 2005.gada 18.oktobra noteikumu Nr.776 "Noteikumi par obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības standartiem" pilnvarojuma daļa, līdz ar to bija nepieciešams no jauna izdot Ministru kabineta noteikumus. Līdzšinējie noteikumi piemērojami līdz 2007.gada 1.septembrim.

Jaunie Ministru kabineta noteikumi nosaka obligāti piemērojamos Latvijas Grāmatvedības standartus un subjektu loku, kuriem šie standarti jāpiemēro. Noteikumi attiecas uz personām, uz kurām attiecas Gada pārskatu likums vai Konsolidēto gada pārskatu likums.

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas