Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.16 (72) 2007. gada 18. aprīlis
            

Valsts investīcijas - RAPLM kompetencē

Ministru kabinets 10.aprīlī akceptēja Ekonomikas ministrijas (EM) izstrādāto Informatīvo ziņojumu par esošo situāciju un turpmāko gaitu Valsts investīciju programmas plānošanā. Ziņojumā paredzēts nodot līdzšinējo EM kompetences jomu - valsts investīciju politiku - Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai (RAPLM), kura ir atbildīga par reģionālās attīstības plānošanu, uzraudzību un novērtēšanu.

Savulaik Valsts investīciju programma (VIP) tika izveidota, lai atbalstītu un finansētu valsts prioritātes infrastruktūras sakārtošanai, centralizēti plānojot un vienai ministrijai koordinējot finansējumu no valsts pamatbudžeta. Kad Latvijai kļuva pieejams Eiropas Savienības (ES) pirmsstrukturālo fondu, bet pēc iestāšanās ES - strukturālo fondu finansējums, kura apgūšanai tika izstrādāta atsevišķa plānošanas kārtība, kopējo valsts investīciju plānošanas process kļuva nepārskatāms un decentralizēts.

Valsts investīcijas nevar tikt plānotas atrauti no kopējās politikas plānošanas konkrētā nozarē, un VIP kā atsevišķs investīciju plānošanas instruments nav lietderīgs.

Stabilu vietu politikas plānošanas dokumentu hierarhijā ir ieņēmis Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013.gadam (NAP), kas Attīstības plānošanas sistēmas likumā tiks nostiprināts kā hierarhiski augstākais vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments. Tādēļ ļoti nozīmīga ir NAP nostādņu un izvirzīto priekšlikumu iestrāde citos plānošanas dokumentos, to savstarpējā sasaiste un finansējuma nodrošinājums.

Lai nodrošinātu ilgtspējīgus risinājumus vienmērīgas tautsaimniecības attīstības plānošanai, RAPLM plāno sākt diskusijas ar Valsts kanceleju par vienotas valsts investīciju politikas plānošanas un uzraudzības sistēmas izveidi. Tādējādi RAPLM pārņemtu no EM valsts investīciju politikas plānošanas, ieviešanas un uzraudzības kompetenci.

Saskaņā ar ziņojumu, pēc kompetences jomas pārņemšanas, lai precizētu turpmāko valsts investīciju politikas plānošanas attīstību, RAPLM būs jāsagatavo koncepcija par vienotas un koordinētas valsts investīciju politikas plānošanas un uzraudzības sistēmas izveidi valstī, jāveic nepieciešamie grozījumi spēkā esošajos attiecīgajos tiesību aktos, kā arī jāizstrādā jauni tiesību akti.

Ar informatīvo ziņojumu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā internetā - http://www.mk.gov.lv/doc/2005/EMZino_220307.doc.

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas