Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.19 (75) 2007. gada 9. maijs
            

Rumāņi un bulgāri Latvijas darba tirgū

Lai nepieciešamības gadījumā Latvija varētu izmantot pārejas perioda noteikumus Rumānijas un Bulgārijas pilsoņu piekļuvei mūsu valsts darba tirgum, Labklājības ministrija (LM) izstrādājusi likumprojektu par grozījumu Imigrācijas likumā, ziņo LM.

Tas paredz Imigrācijas likuma 70.pantu papildināt ar atsauci uz Līgumu par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai (ES). Līgumā par abu valstu pievienošanos ES ietverti pārejas perioda noteikumi brīvai darbaspēka kustībai, kas paredz dalībvalstu tiesības noteikt ierobežojumus attiecībā uz Bulgārijas un Rumānijas pilsoņu pieeju "veco" ES dalībvalstu, t.sk. Latvijas, darba tirgum. Minētais grozījums 24.aprīlī atbalstīts Ministru kabineta sanāksmē. Par likumprojektu vēl jālemj Saeimai.

Bulgārijā un Rumānijā dzīvo apmēram 30 miljoni iedzīvotāju, no tiem darbspējīgā vecumā ir aptuveni 20 miljoni. Analizējot Bulgārijas un Rumānijas iedzīvotāju migrācijas līdzšinējās tendences, speciālisti secina, ka šo valstu pilsoņi biežāk dodas strādāt uz Centrāleiropu, tādējādi nav sagaidāms augsts darbaspēka mobilitātes līmenis no iepriekšminētajām valstīm. Turklāt rumāņiem un bulgāriem mūsu zeme varētu nebūt pārāk pievilcīga gan salīdzinoši zemā atalgojuma, gan valodas un kultūras atšķirību dēļ.

Bulgārijā veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultāti liecina, ka strādāt kādā no ES dalībvalstīm vēlas aptuveni 34 tūkstoši iedzīvotāju. Lielākoties tie ir jaunieši vecumā līdz 30 gadiem. Galvenās valstis, uz kurām vēlas doties Bulgārijas iedzīvotāji, ir Spānija, Vācija, Itālija, Lielbritānija, ASV, Grieķija un Kanāda.

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas