Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.25 (81) 2007. gada 20. jūnijs
            

Nosaka vadlīnijas sekmīgai ES fondu piesaistei

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) sadarbībā ar pašvaldībām un plānošanas reģionu speciālistiem ir sagatavojusi vadlīnijas pašvaldību attīstības programmu izstrādei, kas būs nepieciešamas kā pamats, lai pieteiktu projektus ES struktūrfondu pilsētvides prioritātē. Vadlīnijas apstiprinājusi ar reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra rīkojumu izveidota Koordinācijas padome, kas arī turpmāk aktīvi darbosies, lai pilsētām ieteiktu projektus ES fondu atbalsta saņemšanai.

Vadlīnijas ir metodisks materiāls, uz kura balstoties pilsētas jau šobrīd ir sākušas izstrādāt integrētas attīstības programmas. Saskaņā ar integrētas pieejas prasībām pašvaldību attīstības programmās pilsētām sava specializācija jādefinē Latvijas mērogā, kā arī jānodrošina saskaņota nozaru plānošana un jānodrošina plānoto pasākumu koordinācija ar apkārtējo teritoriju attīstības prioritātēm.

Eiropas Komisija jau iepriekš sarunās ar RAPLM norādīja, ka ir ieinteresēta efektīvā struktūrfondu līdzekļu izlietošanā, nodrošinot maksimālu ieguldījumu atdevi. Tāpēc tām 17 pilsētām, kurām tiek paredzēts ES atbalsts pilsētvides prioritātē, ir jāizstrādā integrētas attīstības programmas un investīciju plāni. Vairākas pilsētas aktualizē esošās attīstības programmas, bet atsevišķām pilsētām šāds dokuments ir jāizstrādā no jauna. Lai nodrošinātu ES fondu finansējuma efektīvu izmantošanu, RAPLM ir noteikusi kritērijus, kas tiks ņemti vērā, aprēķinot nacionālajiem un reģionālajiem attīstības centriem pieejamo līdzekļu apjomu. Pilsētām maksimāli pieejamais ES atbalsts tiks rēķināts, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu un sociāli ekonomiskās attīstības rādītājus.

Galvenais priekšnosacījums, lai pilsētas piesaistītu Eiropas Savienības līdzfinansējumu pilsētvides prioritātes ietvaros, būs kvalitatīvi projekti. Tajos paredzētajām aktivitātēm jābūt saskaņotām ar pilsētu attīstības programmās noteiktajiem pasākumiem.

Latvija, plānojot ES fondu atbalstu pilsētvides prioritātē, vēlas veicināt līdzsvarotu un policentrisku valsts izaugsmi nacionālajā līmenī, vienlaikus sekmējot pilsētu konkurētspēju Eiropas līmenī.

17 Latvijas pilsētām - nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centriem - transporta un uzņēmējdarbības infrastruktūras sakārtošanai, kā arī pilsētvides attīstības projektiem būs pieejami 263 miljoni eiro (184,84 miljoni latu) ES fondu līdzekļu.

RAPLM informācija

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas