Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.31(87) 2007. gada 1. augusts
            

Mudina saņemt nodokļu atvieglojumus

 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) aicina ienākuma nodokļa maksātājus, kas ir reģistrēti un darbojas īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪAT), iesniegt attīstības projektu pieteikumus nodokļa atvieglojumu saņemšanai.

 

Projektus var iesniegt uzņēmumu ienākuma nodokļa vai iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs, kurš ir reģistrēts un darbojas īpaši atbalstāmajā teritorijā. Ņemot vērā to, ka ĪAT statuss noteikts no 2007.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim, projektu pieteikumus var iesniegt katru gadu līdz statusa beigām.

Projektu pieteikumus var iesniegt VRAA, nosūtot pa pastu uz adresi Rīgā, Elizabetes ielā 19, LV-1010 vai ierodoties personīgi Projektu pieņemšanas nodaļā.

 

Vajadzīgie dokumenti

Projekts sastāv no projekta pieteikuma veidlapas un pielikumā pievienotiem šādiem dokumentu oriģināliem vai to kopijām:

• Projekta iesniedzēja reģistrācijas apliecība, nodokļu maksātāja apliecība, statūti (apliecinātas kopijas).

• Pašvaldības atzinums par attīstības projekta atbilstību pašvaldības attīstības plānošanas dokumentam (oriģināls).

• Plānotās saimnieciskās darbības naudas plūsmas aprēķins pieciem gadiem.

• Uzņēmuma gada pārskats vai iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācija par pēdējiem trim gadiem (apliecināta kopija ar atzīmi par saņemšanu VID).

• Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par nodokļu samaksu.

• Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par darba ņēmēju skaitu, par kuriem projekta iesniedzējs ir veicis valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

• Normatīvajos aktos pieprasītās licences.

• Projekta vadībā iesaistītā personāla dzīves apraksti (CV).

• Operatīvā bilance un peļņas un zaudējumu aprēķins par pēdējo pārskata periodu.

Projekta veidlapas un metodiskie norādījumi to aizpildīšanai atrodami VRAA mājaslapā www.vraa.gov.lv.

 

Attīstības projekta virzība

Kad ienākuma nodokļa maksātājs sagatavojis un iesniedzis VRAA attīstības projektu, VRAA pārbauda tā atbilstību un nodod attīstības projektu Starpinstitūciju vērtēšanas komisijai. Tā savukārt izvērtē katru projektu un pieņem lēmumu par tā atbilstību īpaši atbalstāmo teritoriju attīstības programmai. Tad lēmumu par projekta atbalstīšanu pieņem Nacionālās reģionālās attīstības padome, un šis lēmums tiek publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī nosūtīts Valsts ieņēmumu dienestam.

Lai uzsāktu nodokļa atlaižu piemērošanu, attīstības projekta iesniedzējam jānoslēdz līgums ar VRAA.

 

Ļaus maksāt mazāk

Lai uzņēmums varētu saņemt nodokļa atlaides, tam ir jāattīstās: jāprognozē sava darbība tuvākajos trīs plānošanas perioda gados, iegādājoties pamatlīdzekļus, attīstoties un gūstot peļņu. Katrā ziņā pats galvenais, kas jāsaprot: valsts neko negrasās piemaksāt, bet gan ļaus valsts nodokļos samaksāt mazāk, tā ļaujot uzņēmumam vairāk līdzekļu investēt attīstībā.

VRAA Projektu pieņemšanas nodaļas vadītāja Ilga Arcimoviča stāsta, ka šogad plānojams prāvs pieteikto projektu skaits, jo 2007.gads ir pirmais jaunā plānošanas perioda gads: uzņēmēji, kas projektu atbalstu gūs šogad, nodokļu atlaides saņems trīs gadus, savukārt tie, kas kavēsies līdz nākamajam gadam, tos saņems jau krietni īsāku laiku. I.Arcimoviča skaidro, ka tieši tā analizējami arī 2005. un 2006.gadā iesniegto projektu skaita rādījumi: pirmajā plānošanas perioda gadā iesniedza krietni vairāk pieteikumu nekā nākamajā.

Cerams, ka šajā plānošanas periodā iesniegto projektu skaits būs lielāks nekā iepriekš, kad no 338 pašvaldībām, kam bija piešķirts īpaši atbalstāmā reģiona statuss, projektus iesniedza 61 uzņēmums. Protams, ir pagrūti nosaukt iespējamos projektu neiesniegšanas iemeslus. Iespējams, ka viens no tiem ir šķietami sarežģītā procedūra: projekta izstrāde un iesniegšana, bet uzņēmēji bieži vien piedāvāto valsts atbalstu neizmanto tieši tādēļ, ka ir jāizdara kaut kas papildus. Piemēram, arī skolēnus vasarās uzņēmēji bieži vien nepiesakās nodarbināt tādēļ, ka negribas kārtot vajadzīgo dokumentāciju. Vēl viens nodokļu atlaižu projektu nepieteikšanas iemesls varētu būt tas, ka uzņēmumam jābūt peļņu nesošam, tātad - jāattīstās; kā arī tas, ka neko no malas jau uzņēmums neiegūst, vien ietaupa, bet tas var nešķist tik vilinoši kā skaidra nauda, ko uzņēmums gūst kā papildu ienākumus, piemēram, piesakoties Eiropas Savienības fondu finansējumam.

Lolita Lūse, "KV"

 

Statistika

 

Saņemtie projektu pieteikumi

Plānošanas reģioni

2005

2006

iesniegti

atbalstīti

iesniegti

atbalstīti

Rīgas

0

0

0

0

Kurzemes

3

3

3

3

Zemgales

0

0

1

1

Vidzemes

16

14

2

2

Latgales

30

29

6

5

Kopā

49

46

12

11

Darbības nozares

Saņemto projektu sadalījums pa darbības nozarēm (pēc pamatlīdzekļu iegādes vērtības)

2005.gads: 42% - pārtikas pārstrāde;

4,8% - kokapstrāde; 7,72% - būvniecība;

2,14% - metālapstrāde; 4,24% - lauku tūrisms;

2,5% - autoservisi; 6,6% - pārējie

2006.gads: 42% - celtniecības ķīmijas produktu ražošana;

26,58% - kokapstrāde; 24,3% - būvniecība

0,8% - autoservisi; 7,04% - pārējie

No 2007.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim īpaši atbalstāmās teritorijas statuss piešķirts 362 pašvaldībām, tajā skaitā 37 pilsētām, 13 novadiem, tai skaitā 10 pilsētnovadiem, 3 lauku novadiem un 312 pagastiem.

Avots: VRAA

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas