Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.34 (90) 2007. gada 22. augusts
            

Jauni dokumenti

Laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" no 2007.gada 14.augusta līdz 17.augustam publicēti šādi Ministru kabineta noteikumi:

Ministru kabineta noteikumi

MK noteikumu nosaukums

Publicēti "LV"

Stājas spēkā

Noteikumi Nr.526 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.644 "Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību""

14.08.2007.

15.08.2007.

Precizējums Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.521 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas kārtību" ("LV" nr.124, 2.08.2007.)

15.08.2007.

Publicēta

noteikumu

1.pielikuma

pareizā

redakcija

Noteikumi Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa"

16.08.2007.

17.08.2007.

Noteikumi Nr.546 "Noteikumi par saimnieciskās darbības veicēju deklarēšanos atbilstoši sīko, mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai"

17.08.2007.

18.08.2007.

Noteikumi Nr.547 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.942 "Noteikumi par būtiskajām prasībām šķiltavām un to uzraudzības kārtību""

17.08.2007.

18.08.2007.

Noteikumi Nr.548 "Kārtība, kādā veicama privatizācija ar nodokļu parādu kapitalizācijas metodi"

17.08.2007.

18.08.2007.

Noteikumi Nr.549 "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 7.novembra noteikumos Nr.384 "Noteikumi par bīstamajām iekārtām""

17.08.2007.

1.01.2009.

Noteikumi Nr.550 "Noteikumi par ūdens satiksmes negadījumu reģistrēšanas un uzskaites kārtību, reģistrējamo ziņu saņemšanas un izsniegšanas kārtību un apjomu"

17.08.2007.

18.08.2007.

Noteikumi Nr.551 "Kosmetoloģijas koledžas nolikums"

17.08.2007.

18.08.2007.

Noteikumi Nr.552 "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra noteikumos Nr.716 "Autotransporta inspekcijas nolikums""

17.08.2007.

18.08.2007.

Noteikumi Nr.553 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumos Nr.165 "Noteikumi par pesticīdu

atlieku kontroli dzīvnieku izcelsmes produktos""

17.08.2007.

18.08.2007.

Noteikumi Nr.554 "Noteikumi par šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību"

17.08.2007.

18.08.2007.

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas