Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.6 (113) 2008. gada 6. februāris
            

  Ziņas īsumā | Latvijā un pasaulē

Būvstrādniekiem būs nepieciešamas apliecības


Lai ierobežotu nelegālo nodarbinātību būvniecībā, darbuzņēmējam vai galvenajam būvuzņēmējam būs pienākums piecu darba dienu laikā kopš darba uzsākšanas sagatavot būvobjektos nodarbināto apliecības un kontrolēt, lai būvobjektā neiekļūtu nepiederošas personas bez apliecībām, informē Labklājības ministrija. Šie pasākumi palīdzēs izskaust gadījumus, kad darba devēji un darbinieki izvairās no kontrolēm un soda, piemēram, aizbildinoties, ka uz būvobjektu atnākuši ciemos.

Tas noteikts 2008.gada 29.janvāra Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.48 "Grozījumi MK 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"".

Darbuzņēmējam un būvuzņēmējam būs jānodrošina, ka būvobjektā atrodas tajā nodarbināto saraksts. Ja vienā būvobjektā būvdarbus veiks vairāki darbuzņēmēji, tiem būs jāiesniedz galvenajam būvuzņēmējam savu attiecīgajā objektā strādājošo saraksts. Tajā jānorāda nodarbinātā vārds, uzvārds, personas kods vai darba atļaujas numurs Latvijā nodarbinātajiem ārzemniekiem, darba vai uzņēmuma līguma noslēgšanas datums un numurs, kā arī darbuzņēmēja nosaukums.

Papildus tam darbuzņēmējam vai galvenajam būvuzņēmējam būs pienākums sagatavot katra būvobjektā nodarbinātā apliecību, kurā papildus minētajai informācijai jābūt arī strādājošā fotogrāfijai. Pēc apliecību izgatavošanas tās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai transportlīdzekļa vadītāja apliecību, saņems ikviens attiecīgajā objektā strādājošais. Nodarbinātajiem būs pienākums glabāt apliecību pieejamā vietā, nepieciešamības gadījumā to uzrādot.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas