Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.7 (114) 2008. gada 13. februāris
            

  Aktuāli |

Nodokļu reforma - revolucionārā situācijā
Lidija Dārziņa, "KV"


Līdz šim no atsevišķiem izteikumiem par nepieciešamību mainīt nodokļu sistēmu jau ir bijis noprotams, ka paredzamās pārmaiņas acīmredzot varēs dēvēt par nodokļu reformu. Valdības rīcības plānā nodokļu politikas sadaļā ir nosaukti vairāki iespējamie grozījumi, starp tiem reinvestētās peļņas neaplikšana ar uzņēmuma ienākumu nodokli (UIN). Arodbiedrība atjauno savu tradicionālo atgādinājumu par progresīvo nodokli, iespējams šādu prasību uzturēs arī kāds no jaunajiem topošajiem politiskajiem veidojumiem. Vienlaikus tiek izteiktas šaubas par budžeta izpildi. Jo rēķins vienkāršs - jo vairāk atbrīvojumu, jo mazāk ieņēmumu, vēl jo knapāk - samazinoties ekonomiskajai aktivitātei, kas arī tiek prognozēta.FM ierosinājumi

Finanšu ministrijas (FM) priekšlikumi ir iekļauti kopējā ekonomikas stabilizācijas plāna projektā. Nodokļu politikā paredzēts:

• novirzīt nodokļu slogu no investīcijām (reinvestētās peļņas neaplikšana ar nodokli); 2009.gada budžeta likumprojektu paketei jāsagatavo grozījumi likumā "Par uzņēmumu nodokli";

• izstrādāt ekonomisko attīstību veicinošas nodokļu un nodevu sistēmas pamatnostādnes, piesaistot starptautiskos ekspertus un institūcijas, t.sk. Starptautisko valūtas fondu, pamatojoties uz esošās nodokļu sistēmas analīzi un ņemot vērā ārvalstu pieredzi; ņemt vērā arī Baltijas kaimiņvalstu un citu ES valstu pieredzi;

• izstrādāt jaunu Iedzīvotāju ienākuma likuma (IIN) nodokļa redakciju, nosakot pārdomātu, taisnīgu no kapitāla gūtā ienākuma aplikšanu ar nodokli;

• paaugstināt ar nodokļiem neapliekamo minimumu.

FM plānā gan saskatāmas vai nu nekonsekvences, vai arī brīdinājumi, piemēram, tikai 2009.gada ceturtajā ceturksnī ir paredzēts palielināt neapliekamo minimumu. Līdz šim sociālie partneri (valdība, darba devēji, arodbiedrības) parasti jau gada pirmajā pusē vienojas gan par minimālo algu nākamajam budžeta gadam, gan neapliekamo minimumu. Turklāt piebilde par izpildi ir ar atrunu: turpināt palielināt neapliekamo minimumu un atvieglojumus par apgādībā esošajām personām budžeta iespēju robežās.

Lai gan šogad neapliekamais minimums pēc Latvijas priekšstatiem ievērojami pieauga, starp ES valstīm tas joprojām ir viens no viszemākajiem: algas saņēmējam - Ls 80, par apgādājamo - Ls 56.

 

Arodbiedrības atgādina par progresīvo nodokli

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS), janvārī tiekoties ar Ministru prezidentu Ivaru Godmani, atgādināja, ka tā jau vairākkārt ir rosinājusi Latvijā ieviest progresīvo iedzīvotāju ienākumu nodokļu sistēmu. Premjers skaidrojis, ka par progresīvu varot uzskatīt arī plānoto neapliekamā minimuma palielināšanu.

Arodbiedrības arī ierosina ieviest iedzīvotāju ienākumu nodokļa neapliekamā minimuma piemērošanu strādājošiem pensionāriem.

LBAS priekšsēdētāja vietnieks Egils Baldzēns Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes sēdē 6.februārī diskusiju par nodokļiem jau pieteica kā prioritāti nākamajā sēdē martā skatāmo jautājumu lokā.

 

Citu politiku ieceres

Arī jaunie topošie politiskie spēki, kas pašreiz aktīvi veidojas, atšķeļoties no saviem pie varas bijušajiem un esošajiem partneriem, nāk ar ideju par taisnīgiem nodokļiem. Ierosinājumi saskan ar arodbiedrību prasībām - vairāk ņemt no bagātajiem, mazāk - no trūcīgajiem, kā arī - piemērot neapliekamo minimumu arī strādājošajiem pensionāriem, kuri pašreiz maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli no pirmā lata.

Ja valdība neieklausīsies, politiķi acīmredzot varētu arī pamāt ar lietussargu.

Pazīstamais ekonomists Gundars Ķeniņš-Kings intervijā "Latvijas Vēstneša" pielikumā "Privatizācija.Zeme.Nekustamais Īpašums", vērtējot ierosinājumu par lielākiem nodokļiem turīgajiem, teic: "Gudrais ekonomists, bagātais uzņēmējs un izdarīgais politiķis Aigars Štokenbergs ieteic vairākus soļus valsts politikas izlabošanai. Kā mazu atkāpi no tirgus saimniecības principiem viņš vēlas uzlikt papildu nodokļus 3000 bagātniekiem. (Kādi 300 no tiem ir miljonāri.) Nešaubos, ka pašreiz šai idejai ir ļoti liela atsaucība mazturīgo aprindās. Ja arī Štokenberga priekšlikums tiktu saistīts ar noteiktām programmām, piemēram, lai apgādātu mazdzirdīgus bērnus ar dzirdes aparātiem, reālajā dzīvē sastapsimies ar jo augstām citām prasībām pacelt nodokļus vairāk un iekasēto naudu izmantot visām iespējamajām vajadzībām. Pirmajā vietā tur būs atbalsti trūcīgajiem, varbūt pat visiem, vai pensionāru vairākumam." Ekonomists iesaka apdomāt virkni jautājumu: vai no iecerētā virsnodokļa nevarēs viegli izvairīties ar ienākumu pārcelšanu uz citu valsti? Vai to varēs piedzīt samērā lēti? Cik augsts šis nodoklis varētu būt?

 

Pretinflācijas otrā gada janvāris mīnusos

Protams, ka nodokļu sloga samazināšana jo īpaši aktuāla ir negausīgas inflācijas apstākļos. Finanšu ministrs Atis Slakteris uzsver, ka inflācijas samazināšanas plāna pasākumi konsekventi un ātri īstenoti.

FM informatīvais ziņojums par inflācijas samazināšanas plāna izpildi rāda, ka šogad janvārī valsts pamatbudžeta ieņēmumi salīdzinājumā ar 2007.gada janvāri bijuši par 12,9 miljoniem latu jeb 4,7% mazāki. Valsts pamatbudžeta nodokļu un nenodokļu ieņēmumu janvāra plāns izpildīts 91,4% apmērā. Budžeta plāns ar nelielu uzviju izpildīts akcīzes nodokļa (par alkoholu un naftas produktiem), iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumos. Visos pārējos nodokļos un nodevās ir lielāki vai mazāks iztrūkumi, bet mīnusi, salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri, ir kopējā akcīzes nodoklī, vieglo automobiļu un motociklu nodokļa, nodevu iekasēšanā.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas