Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.7 (114) 2008. gada 13. februāris
            

  Ziņas īsumā | Latvijā un pasaulē

Valdība sociālajā dialogā sola atbildīgumu
"KV" informācijaNacionālajai trīspusējās sadarbības padomei (NTSP), kurā sociālie partneri - valdība, arodbiedrības un darba devēji - katras puses interešu aizstāvēšanas diskusijās vienojas par konkrētiem problēmu risinājumiem, turpmāk būs jāstrādā rezultatīvāk. Šāgada pirmajā sēdē premjers Ivars Godmanis noteica, ka turpmāk NTSP sēdes notiks nevis reizi divos mēnešos kā līdz šim, bet katru mēnesi. Latvijas darba devēju konfederācijai (LDDK) un Brīvo arodbiedrību savienībai (LBAS) līdz nākamajai sēdei jāiesniedz priekšlikumi par šogad izskatāmajiem jautājumumiem un jāsarindo tos prioritārā secībā, lai neatkārtotos situācija kā pirms gada, kad diskusijas par budžetu sākās daudz par vēlu - oktobrī.

Sociālais dialogs, kā tas tiek pieteikts sabiedrībai, līdz šim loģiskā secībā ir bijis jautājumos, kuros ieinteresētā ir Labklājības ministrija, tās pārstāvji darbojas sociālo jautājumu apakšpadomē. Pārējās apakšpadomēs lielākoties pastāvējušas formāli, arī atsevišķu ministriju pretdarbības dēļ. Lai izdibinātu pasivitātes iemeslu, premjers pieprasīja apakšpadomju 2007.gada darbības pārskatus, kas jāsagatavo līdz nākamajai sēdei. Turpmāk sociālais dialogs varētu tikt strukturēts tādējādi, ka jautājumus, kas attiecas uz visām nozarēm, skatītu un par tiem diskutētu NTSP. Pašreizējā ekonomiskajā situācijā tie būtu jautājumi, kas saistīti ar dzīves dārdzību, inflāciju, ekonomikas iekustināšanu, budžetu, nodokļiem, slimības lapu apmaksu, izglītības un enerģētikas problēmām.

Savukārt apakšpadomēm ir jānonāk pie interešu kopsaucēja par atsevišķu nozaru problemātiskajiem jautājumiem.

NTSP struktūrā ir septiņas apakšpadomes:

• Darba lietu trīspusējā sadarbības apakšpadome;

• Sociālās drošības apakšpadome;

• Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome;

• Veselības aprūpes nozares apakšpadome;

• Transporta, sakaru un informātikas lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome;

• Vides aizsardzības lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome;

• Reģionālās attīstības trīspusējās sadarbības apakšpadome.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas