Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.7 (114) 2008. gada 13. februāris
            

  Seko līdzi | Lasi, pārbaudi, atceries

Dokumentu projekti

7.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti vairāki tiesību aktu projekti, kas skar uzņēmējus un uzņēmējdarbību. Ar pilnu tiesību aktu projektu sarakstu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā http://www.mk.gov.lv/lv/mk/vsssanaksmes/izsludinato-projektu-tabula/. "KV" sagatavotie tiesību aktu projektu apraksti balstīti uz internetā pieejamajiem dokumentu projektu tekstiem un to paskaidrojuma rakstiem, anotācijām, ministriju informācijas.

Top stingrāka soda naudas iekasēšanas kārtība

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

Pēc Autotransporta inspekcijas datiem 2006.gadā ārvalstu pārvadātājiem ir uzlikts naudas sods 7075 latu apmērā, no tiem samaksāti 2480 lati. 2007.gadā ārvalstu pārvadātājiem ir uzlikts naudas sods 62 400 latu, no tiem samaksāti 7618 lati, tas ir - 12,2% no uzliktā.

Parādnieku sarakstu lielākoties veido Krievijas, Lietuvas, Polijas, Igaunijas, Baltkrievijas, Čehijas un Slovākijas autopārvadātāji. Pašreiz ir pietiekams tiesiskais regulējums attiecībā uz naudas soda uzlikšanu un tā piedzīšanu no Latvijas autopārvadātājiem, bet nav noteikts naudas soda piedziņas tiesiskais regulējums ārvalstu pārvadātājiem.

Satiksmes ministrijas izstrādātā likumprojekta būtība ir garantijas naudas iekasēšana administratīvā pārkāpuma izdarīšanas vietā par konkrēto administratīvo pārkāpumu noteiktā maksimālā naudas soda apmērā. Garantijas naudas samaksas piespiedu mehānisms ir transportlīdzekļa dokumentu un kravas dokumentu aizturēšana līdz garantijas naudas samaksai, tādējādi nodrošinot, ka ārvalstu pārvadātājs, nesamaksājot sodu par izdarīto administratīvo pārkāpumu, nevar izbraukt no Latvijas. Pieņemot sagatavotos grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, naudas soda iekasēšana par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem no ārvalstniekiem varētu pieaugt apmēram līdz 85% no uzliktā administratīvo sodu apjoma, prognozē likumprojekta autori.

Līdz ar likumprojekta stāšanos spēkā tiks novērsta nevienlīdzīgā situācija starp ārvalstu un Latvijas pārvadātājiem, nodrošinot tirgus dalībnieku vienlīdzīgu atbildību par administratīvo pārkāpumu, uzskata Satiksmes ministrija.

 

Būs kaviāra ražotāju reģistrs

Ministru kabineta noteikumu projekts "Starptautiskās tirdzniecības apdraudēto savvaļas sugu īpatņu reģistrācijas, marķēšanas un sertifikātu izsniegšanas kārtība"

Vides ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts paredz izveidot starptautiskās tirdzniecības apdraudēto savvaļas sugu īpatņu reģistrācijas, marķēšanas un sertifikātu izsniegšanas kārtību. Noteikumu projekts paredz izveidot reģistru, kurā tiks iekļauti dati gan par starptautiskās tirdzniecības apdraudētajiem dzīvniekiem, gan par to īpašniekiem. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem tiks reģistrēti un marķēti Padomes Regulas (EK) Nr.338/97 A un B pielikumā iekļauto dzīvu zīdītāju, putnu un rāpuļu sugu indivīdi. Projekts paredz starptautiskās tirdzniecības apdraudēto sugu īpatņu audzētāju reģistrācijas kārtību, kā arī noteiks reģistrācijas un sertifikātu izsniegšanas kārtību personām, kas nodarbojas ar kaviāra ražošanu, fasēšanu vai pārfasēšanu, un kaviāra marķēšanas kārtību.

 

Ziņas par kreditoru sapulci, izsoli un pārrobežu maksātnespējas procesu - uz veidlapām

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par pieteikumiem ierakstu izdarīšanai maksātnespējas reģistrā"

Noteikumu projekts paredz apstiprināt pieteikumu veidlapas Maksātnespējas likumā noteikto ierakstu izdarīšanai maksātnespējas reģistrā. Maksātnespējas likumā noteikts, ka, pamatojoties uz pieteikumu, maksātnespējas reģistrā tiek ierakstītas ziņas par kreditoru sapulci, izsoles norisi un pārrobežu maksātnespējas procesu.

 

962 daudzdzīvokļu mājām iespējas pretendēt uz energoauditu

Ministru kabineta rīkojuma projekts "Grozījumi Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas veicināšanas valsts atbalsta programmā 2007. - 2010. gadam"

Ministru kabineta rīkojuma projekts ir izstrādāts, lai precizētu Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas veicināšanas valsts atbalsta programmu 2007. - 2010. gadam (turpmāk - programma).

Rīkojuma projekts paredz saskaņot programmas darbības termiņu ar likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteikto, t.i. paredzēt, ka valsts atbalsts tiek sniegts laika periodā no 2008.-2010.gadam (2008.gadā programmas realizācijai līdzekļi nav piešķirti).

Balstoties energoauditu un renovācijas pilotprojektu realizācijas pieredzi, plānots, ka šīs programmas ietvaros uz pasākumu "Energoaudits" varēs pretendēt 962 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, savukārt uz pasākumu "Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācija" vismaz 233 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.

Vienlaikus projekts paredz papildināt programmu ar informāciju par iespējām saņemt ES struktūrfondu finansējumu energoefektivitātes pasākumiem un šī finansējuma kopējo apmēru.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas