Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.7 (114) 2008. gada 13. februāris
            

  Seko līdzi | Lasi, pārbaudi, atceries

Jauni dokumenti

Laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" no 2008.gada 5.februāra līdz 8.februārim publicēti šādi Ministru kabineta noteikumi:

 

Ministru kabineta noteikumi

MK noteikumu nosaukums

Publicēti "LV"

Stājas spēkā

Noteikumi Nr.55 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""

05.02.2008.

06.02.2008.

Noteikumi Nr.56 "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.509 "Noteikumi par uzturēšanās ierobežojumiem aizsargjoslās ap valsts aizsardzības objektiem""

05.02.2008.

06.02.2008.

Precizējums Ministru kabineta 22.janvāra noteikumos Nr.41 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2008.gadā un tā piešķiršanas kārtību"

05.02.2008.

Precizēta 10.pielikuma 3.tabulas redakcija

Noteikumi Nr.3 "Dzelzceļa būvnoteikumi"

06.02.2008.

07.02.2008.

Noteikumi Nr.53 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.997 "Noteikumi par līgumcenu robežām""

07.02.2008.

08.02.2008.

Noteikumi Nr.54 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumos Nr.364 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežām""

07.02.2008.

08.02.2008.

Noteikumi Nr.57 "Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par veselības pirmstermiņa pārbaudes izdevumu segšanas kārtību"

08.02.2008.

09.02.2008.

Noteikumi Nr.60 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi""

08.02.2008.

09.02.2008.

Noteikumi Nr.61 "Kārtība, kādā izsniedz caurlaides pasta pārvadātāju transportlīdzekļiem, inkasācijas transportlīdzekļiem un Valsts kancelejas transportlīdzekļiem, ar kuriem nogādā valdības pasta sūtījumus"

08.02.2008.

09.02.2008.

Noteikumi Nr.62 "Gaisa kuģu akrobātisko lidojumu veikšanas un gaisa kuģu akrobātisko lidojumu atļaujas izsniegšanas kārtība"

08.02.2008.

09.02.2008.

Noteikumi Nr.64 "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos Nr.222 "Valdības komunikācijas koordinācijas padomes nolikums""

08.02.2008.

09.02.2008.

Noteikumi Nr.65 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem"

08.02.2008.

09.02.2008.

Noteikumi Nr.66 "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.novembra noteikumos Nr.666 "Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes nolikums""

08.02.2008.

09.02.2008.

Noteikumi Nr.69 "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.183 "Ielūgumu apstiprināšanas kārtība""

08.02.2008.

09.02.2008.

Noteikumi Nr.73 "Noteikumi par sporta federācijas atzīšanas kritērijiem un kārtību"

08.02.2008.

09.02.2008.

Noteikumi Nr.74 "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 3.augusta noteikumos Nr.271 "Kārtība, kādā piemērojams uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojums pasažieru pārvadājumos izmantojamo autobusu iegādei, un kārtība, kādā nodokļa maksātāji - autotransporta uzņēmumi - sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par nodokļa atvieglojuma izmantošanu""

08.02.2008.

09.02.2008.

Noteikumi Nr.76 "Veselības inspekcijas nolikums"

08.02.2008.

09.02.2008.

Noteikumi Nr.77 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi""

08.02.2008.

09.02.2008.

Noteikumi Nr.78 "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 26.februāra noteikumos Nr.86 "Pārtikas padomes nolikums""

08.02.2008.

09.02.2008.

Noteikumi Nr.79 "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 1.jūlija noteikumos Nr.232 "Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisijas nolikums""

08.02.2008.

09.02.2008.

Noteikumi Nr.80 "Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība"

08.02.2008.

09.02.2008.

Noteikumi Nr.81 "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1063 "Noteikumi par Datu valsts inspekcijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

08.02.2008.

09.02.2008.

Noteikumi Nr.82 "Tipveida prasības, sagatavojot darbības plānu neparedzētiem piesārņojuma gadījumiem ostās, piestātnēs, piestātņu grupās un naftas vai ķīmisko vielu termināļos"

08.02.2008.

09.02.2008.

Noteikumi Nr.83 "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.268 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai, kā arī kārtība, kādā publicē informāciju par atbalsta saņēmējiem""

08.02.2008.

09.02.2008.

 

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas