Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.9 (116) 2008. gada 27. februāris
            

  Likumu ABC | E-veikalu klientu tiesības

Lai nepārdotu kaķi maisā
Publikāciju sagatavoja Klinta Ločmele, "KV"


Iepirkšanās e-veikalos kļūst arvien populārāka. Taču Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) direktore Baiba Vītoliņa atzīst, ka interneta vidē uzraudzīt patērētāju tiesību ievērošanu ir grūtāk nekā tradicionālajos veikalos. Ne vienmēr e-veikalu mājaslapās ir norādīta visa nepieciešamā informācija par preci un komersantu vai arī tā ir sagrozītauzņēmēja interesēs, piemēram, vārds "garantija" aizstāts ar "remonta iespējām 24 mēnešu laikā no preces iegādes brīža", tajā pašā laikā nenodrošinot patērētājam papildu saistības.Arī patērētājam ir pienākumi

Galvenās patērētāju sūdzības par viņu tiesību pārkāpumiem interneta veikalos ir vai nu par preces kvalitāti, vai par atteikuma tiesību nenodrošināšanu, norāda B.Vītoliņa. Sūdzības visbiežāk ir par elektroprecēm, mobilajiem telefoniem, atskaņotājiem un citu elektroniku.

Patērētāji nereti izvēlas izmantot distances līgumā paredzēto iespēju 14 kalendāro darba dienu laikā preci samainīt vai atdot atpakaļ. "Būtībā prasīt saglabāt iepakojumu 14 dienas ir pamatoti. Bet par šādu prasību patērētājs ir iepriekš jābrīdina, izņemot, ja iepakojumu nav iespējams atvērt, to nesabojājot, un tad, ja prece ir līguma noteikumiem neatbilstoša. Tomēr nedrīkst būt nosacījums, ka iepakojumu nevar atvērt, preci nedrīkst ieslēgt utt. Ja prece, piemēram, iesaiņota nevis kastītē, bet aplīmēta ar līmlenti, to īsti nevarētu uzskatīt par iepakojumu.

Bet svarīgi, ka arī patērētājam 14 dienu laikā ir pienākumi - saglabāt preces drošumu un kvalitāti. Tās dienas nav paredzētas, lai, piemēram, apavus panēsātu un pēc divām nedēļām nomainītu," uzsver B.Vītoliņa.

Tāpēc viņa uzņēmējiem iesaka ņemt vērā, ka ne visas preces, kas iegādātas interneta veikalos, ir jāmaina. Distances līguma noteikumi nosaka, uz kādām precēm neattiecas atteikuma tiesības. Piemēram, atteikuma tiesības nepiemēro, ja līgumu par pakalpojuma sniegšanu sāk pildīt ar patērētāja piekrišanu pirms atteikuma tiesību izmantošanas termiņa beigām un pakalpojumu sniedzējs jau pirms līguma noslēgšanas ir informējis patērētāju par atteikuma tiesību izmantošanas neiespējamību; ja preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir neatvietojamas lietas, ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas. Tāpat patērētājs nevar atdot atpakaļ audio, video ierakstus vai datorprogrammas, ja ir atvēris to iepakojumus. Atteikuma tiesības nedarbojas arī tad, ja tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi un žurnāli.

Bet, ja prece neatbilst līguma noteikumiem, patērētājam ir tieši tādas pašas tiesības kā iegādājoties preci parastā veikalā.

 

Atklāj nelikumības

Lai gan par e-veikalos pārdoto preču kvalitāti šobrīd pētījumu nav, PTAC pagājušajā gadā no maija līdz oktobrim īstenoja interneta mājaslapu pārbaužu projektu. Tā ietvaros PTAC pārbaudīja, vai interneta veikalu mājaslapās ietverta visa normatīvajos aktos noteiktā informācija, iekļauti normatīvajiem aktiem atbilstoši līguma un garantiju noteikumi, kā arī, vai sniegta pilnīga un patiesa informācija par interneta mājaslapās piedāvātajām elektroprecēm. Kopumā tika apsekotas 18 dažādu interneta veikalu mājaslapas. Pēc PTAC sniegtās informācijas, biežāk konstatētie patērētāju tiesību pārkāpumi bija saistīti ar neprecīzas vai maldinošas informācijas sniegšanu:

• netika norādīta komersanta firma, reģistrācijas numurs un adrese;

• netika norādīta informācija par atteikuma tiesībām vai arī tā tika norādīta nepareizi, piemēram, norādot, ka atteikuma tiesības patērētājs nevarēs izmantot gadījumā, ja tas sabojājis vai pazaudējis preces oriģinālo iepakojumu vai arī preci lietojis;

• nepareizi lietots vārds "garantija", ar to apzīmējot tikai remonta iespējas 24 mēnešu laikā no preces iegādes brīža;

• netika norādīts pilnīgs apraksts par elektroprecēm;

• mājaslapās bieži tika norādīts, ka preces var atšķirties no attēlos redzamajām precēm un ka par to komersants atbildību neuzņemas. Tas ir pretēji Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 13.panta otrās daļas noteikumiem, kas paredz, ka "(..) precei un pakalpojumam jāatbilst ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja sniegtajiem paziņojumiem (īpaši reklāmā un marķējumā ietvertajai informācijai) par šo preci vai pakalpojumu".

 

 UZZIŅAI

Patērētāju tiesību aizsardzībai interneta veikaliem jāievēro šādi normatīvie akti:

• Patērētāju tiesību aizsardzības likums

• Preču un pakalpojumu drošuma likums

• visi Ministru kabineta noteikumi par konkrētām prasībām noteiktām precēm, piemēram, marķēšanu ar CE zīmi, atbilstību būtiskajām prasībām, tehniskās dokumentācijas pieejamību u.c.

• citi normatīvie akti atkarībā no darbības veida – tādi paši kā parastiem veikaliem

• papildus uz interneta veikaliem attiecas 2002.gada 28.maija MK noteikumi Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu", kas nosaka obligātās informācijas norādīšanu, atteikuma tiesību nodrošināšanu 14 dienās

• Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums

>>>
 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas