Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.9 (116) 2008. gada 27. februāris
            

  Eiropas nauda | Vilinošās un mānīgās iespējas

Ar garantiju zem āmura
Mudīte Luksa, "KV"


Latvijas Garantiju aģentūras (LGA) pārskatā par izsniegtajām garantijām redzams – kopējais garantiju portfelis sasniedzis 14 miljonus latu, un tas ir gandrīz piecreiz prāvāks nekā 2006.gada beigās. Aizdevumu un apgrozāmā kapitāla garantijas izsniegtas vairāk nekā 100 uzņēmumiem.

Kā zināms, viens no LGA pamatuzdevumiem ir izsniegt aizdevumu garantijas Latvijas mazajām un vidējām komercsabiedrībām, ja tām nav pietiekamā nodrošinājuma kredītu saņemšanai komercbankā, tādējādi palīdzot šiem uzņēmumiem nostiprināties un izvērst savu darbību.Ķīlā ne tikai jaunā tehnika, bet arī māja

Lai uzzinātu, kā veicas uzņēmumiem, kuri ar LGA atbalstu saņēmuši aizdevumus, "Komersanta Vēstnesis" ielūkojās izsniegto garantiju sarakstā un sazinājās ar uzņēmumu, kuram izsniegtās garantijas aptuveni 90 tūkstošu latu apjomā uz pārējo fona šķita vidēji lielas un arī darbības virziens gana derīgs: zemes rekultivācija - teritoriju attīrīšana no krūmiem zem augstsprieguma līnijām un citviet. Tas ir ģimenes uzņēmums SIA "Frēzer" Kuldīgas rajonā.

Viens no uzņēmuma īpašniekiem Jānis Rasmanis pastāstīja, ka ar biznesu veicies labi, līdzās lielajiem pasūtītājiem parādījušies arī saimnieki, kuri vēlējušies sakopt zemi lauksaimnieciskās darbības atjaunošanai, tādēļ 2006.gadā nolemts darbību paplašināt, izmantojot Eiropas naudu, un šim nolūkam ņemt bankas aizdevumu.

Taču nu par visām iecerēm ir jārunā pagātnes formā, jo uzņēmums nav spējis tikt galā ar kredīta maksājumiem, tā darbība tagad pārtraukta un arī saimniecība teju nonākusi zem ūtrupes āmura. Pašlaik uzņēmums ir ierauts tiesas darbos.

SIA "Frēzer" vēlējās iegādāties jaunu traktoru "Valtra T190" un frēzi "MeriCrusher MJS 2.5STG" un šim nolūkam izstrādāja projektu, lai iegūtu līdzfinansējumu Eiropas Savienības struktūrfondu grantu shēmas "Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās" ietvaros.

Saistībā ar projektu notika sarunas ar "Hansabanku" par aizdevuma piešķiršanu, un šī kredītiestāde izsniedza izziņu, ka aizdevums tiks izsniegts.

"Šajā stadijā nekādi konkrēti aizdevuma līguma noteikumi netika apspriesti, bet tika noteikts - lai varētu saņemt aizdevumu, vajadzēs iegādājamo tehniku apgrūtināt ar komercķīlu un būs nepieciešams arī papildu galvojums no Latvijas Garantiju aģentūras," stāsta J.Rasmanis. "Brīdī, kad mūsu projekts tika atbalstīts un bija nepieciešamība noslēgt aizdevuma līgumu ar banku, tika sagatavoti aizdevuma līgumi no SIA "Hansa Līzings", nevis no "Hansabankas" puses. Tas mums bija negaidīti. Turklāt, kaut arī projekta īstenošanas aprakstā tika norādīts: paredzēta kompleksa iegāde - traktors un frēze, bija divi līgumi par katru agregātu atsevišķi."

Nelaimju virkne sākusies tieši birokrātiskas dokumentu kārtošanas un kārtības dēļ, uzskata uzņēmējs. "Es nesaprotu, kādēļ tāda aģentūra vispār ir vajadzīga, ja pašlaik nejūtu nekādu atbalstu, bet ir bijuši tikai tēriņi." Uzņēmējs atceras, ka aizdevuma kārtošana bankā, kā jau gada beigās, noritējusi lielā steigā un darbu sastrēgumos, kas arī traucējis iedziļināties visās lietās līdz galam. Bez tā, ka kuldīdzniekiem nesaprotamu iemeslu dēļ aizdevums tika sadalīts divās daļās, viņiem pieprasīts arī personiskais galvojums, to pamatojot šādi - ja maksājumi netiktu veikti laikus, tad varēšot tos atskaitīt no uzņēmuma konta. Kaut arī īpašnieki nav īsti sapratuši, kādēļ ir vajadzīgs šāds personiskais galvojums līdztekus valsts garantijām, iekļaujot tajā arī nekustamo īpašumu, kredīta ņēmēji Jānis un Gunita Rasmaņi paļāvušies uz bankas skaidrojumu un dokumentus parakstījuši, kā fiziskas personas dodot galvojumu ar savu nekustamo īpašumu.

 

Sezona pagāja bez traktora

J.Rasmanis stāsta, ka Valsts reģionālās attīstības aģentūrā dokumentu kārtošana valsts līdzfinansējuma saņemšanai diemžēl stipri kavējusies, jo 2006.gada pavasarī izcēlies skandāls par iesniegumu pieņemšanas kārtību. Paredzēto triju mēnešu vietā projekta izvērtēšana ievilkusies ilgāk par pusgadu, un līgums par finansēšanu noslēgts tikai rudenī. Jauno jaudīgo tehniku bija paredzēts likt lietā un ar to sākt pelnīt jau sezonas sākumā - vismaz no jūnija, tā arī bija noslēgti līgumi ar pasūtītājiem. Ziemā, kad agregātus varēja iegādāties, bija zaudēti gan pasūtījumi, gan laika apstākļi vairs nebija piemēroti darbam, bet procenti bankai jāmaksā.

"Par nelaimi, pērnā gada februārī sākās inflācijas lēciens, un aizdevuma astoņu procentu likme "Hansa Līzingā" vispirms dubultojās, bet pēcāk pieauga līdz 18 procentiem. Iespējams, izmantojot "Frēzer" neveiksmju posmu, uzradās līdz šim nebijuši konkurenti. "Kaut kā dzīvību vilkām līdz vasarai, bet radušos apstākļu dēļ mēs šos kredītus vienkārši nevarējām "pavilkt" un informējām par to kredīta devēju. Taču mums visu laiku atbildēja, ka nekādas vēstules nav saņemtas, un tad sākās sankcijas," stāsta J.Rasmanis. "Ja mums būtu panākuši pretī, pagarinājuši aizdevuma termiņus, mēs būtu tikuši galā."

"Šobrīd SIA "Hansa Līzings" vēlas vērst piedziņu gan uz uzņēmuma, gan uzņēmuma īpašnieku mantu, kaut arī vienlaikus pastāv iespēja atgūt 50% no aizdevuma summas bez tiesas no LGA. Kā liecina LGA skaidrojums, tad atbilstoši Aizdevumu garantēšanas noteikumiem SIA "Hansa Līzings" ir tiesīga vērsties pie LGA, ja ir viens no šādiem gadījumiem:

1. SIA "Hansa Līzings" ir pieprasījis no SIA "Frēzer" aizdevuma līgumu saistību izpildi, un tā nav apmierināta, kā rezultātā ir pieprasīta visa aizdevuma tūlītēja samaksa un Aizdevuma līgums ir lauzts;

2. SIA "Hansa Līzings" ir iesniedzis prasību tiesā par aizdevuma līguma izpildi;

3. Ir uzsākts aizņēmēja maksātnespējas process.

Taču tas neizslēdz iespēju, ka SIA "Hansa Līzings" vispirms vērš piedziņu uz uzņēmuma un galvotāju mantu un tikai pēc tam vēršas pie LGA, lai nosegtu neatgūto parādu. Faktiski tas nozīmē, ka piespiedu kārtā var tikt pārdota gan uzņēmuma manta, gan īpašnieku privātie īpašumi, arī dzīvojamā māja, un tikai tad iespējams, ka SIA "Hansa Līzings" vērsīsies pie LGA," skaidro "Frēzer" jurists.

SIA "Frēzer" ar kredīta piedzinēju tiesājas, cerot kaut ko no īpašuma saglābt, un vienlaikus meklē jaunu darbības virzienu biznesā. J.Rasmanis saka: "Tagad sāku saprast tos cilvēkus, kuri savu darba dzīvi un biznesa lietas veido ārpus Latvijas. Ja mēs visu zaudēsim, tad arī dosimies projām."

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas