Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.15 (122) 2008. gada 9. aprīlis
            

  Eiropas nauda | Kā apgūstam atvēlēto

Palīdzēs ideju pārvērst uzņēmumā
Liene Zvereva


Labklājības ministrija (LM) lēš, ka turpmāko piecu gadu laikā aptuveni 5000 Latvijas iedzīvotāju apgūs nepieciešamās komercdarbības prasmes un labākie no tiem saņems arī finansiālu atbalstu jaunu uzņēmumu dibināšanai.

Tāpēc LM ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu plāno ieguldīt 9,5 miljonus latu, lai atbalstītu jauno uzņēmēju apmācību, nodrošinātu nepieciešamās konsultācijas un sniegtu finansiālu atbalstu jauna uzņēmuma dibināšanai. Kā skaidro LM ES Struktūrfondu departamenta Struktūrfondu politikas nodaļas vadītāja SANITA SILOVA, paredzēts, ka katrs ceturtais mācību laikā izstrādātais biznesa plāns tiks realizēts praktiski.Šoreiz informācijā ieklausīties var jebkurš, jo iespējas mācīties ESF līdzfinansētās aktivitātes "Atbalsts apmācībām un konsultācijām pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" ietvaros praktiski ir neierobežotas, ja vien interesents jau nav uzņēmējs, stāsta S.Silova. Tāpēc LM paredz katram vienlīdzīgas tiesības apgūt nepieciešamās zināšanas savu ideju realizēšanai.

Tā, piemēram, Eva no Salaspils pavisam nesen kļuva par jauno māmiņu un, lai varētu palikt ilgāk kopā ar bērnu, plāno kļūt par pašnodarbināto, sniedzot šuvējas pakalpojumus savā dzīvoklī. Tomēr šobrīd viņai trūkst nepieciešamo zināšanu uzņēmējdarbībā un biznesa plāna rakstīšanā, lai būtu motivācija uzdrīkstēties. Nav arī nepieciešamā finansējuma komercdarbības uzsākšanai, lai varētu iegādāties vajadzīgos pamatinstrumentus. Iesaistoties LM paredzētajās mācībās, Evai un daudziem citiem Latvijas iedzīvotājiem - arī bezdarbniekiem, invalīdiem, cilvēkiem pirmspensijas vecumā un jauniešiem - ir reāla iespēja kļūt par Latvijas ekonomikas dzīves dalībniekiem.

 

Apgūt uzņēmuma vadību

Šobrīd LM ir izstrādājusi noteikumus atbalsta sniegšanai apmācībām un konsultācijām pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai, kas izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Noteikumi vēl jāapstiprina valdībā, tomēr plānots, ka interesenti sākt mācīties varēs 2009.gada sākumā, stāsta S.Silova.

Aktivitātes īstenotājs būs Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), kas nodrošinās nepieciešamās iepirkuma procedūras, lai izvēlētos tās izglītības iestādes un konsultāciju firmas, kuras interesentiem piedāvās mācības un konsultācijas. Tāpēc izglītības iestāžu pieteikumus apmācību un konsultāciju saņemšanai varēs iesniegt NVA pēc projektu pieņemšanas konkursa izsludināšanas. Līdz 85% no projekta izmaksām segs ESF, pārējo - valsts budžets.

Plānots, ka Rīgā tiks apmācīts 2400 interesentu, Vidzemē - 500, Latgalē - 800, savukārt gan Kurzemē, gan Zemgalē - 650 interesentu. S.Silova paredz, ka mācības un konsultācijas būs ļoti pieprasītas un rezultatīvas, par ko liecina iepriekšējo gadu pieredze, īstenojot līdzīgus projektus.

Izstrādājot noteikumus, LM īpašu uzmanību pievērsa tam, lai mācības būtu pēc iespējas elastīgas un sniegtu tieši praktiskās zināšanas atbilstoši katra interesenta vajadzībām, kas nepieciešamas biznesa plāna izstrādāšanai. Tas nepieciešams tāpēc, ka pēc mācību pabeigšanas cilvēkam jābūt izstrādātam gatavam biznesa plānam.

 

Kā tas notiks?

Piemēram, izglītības iestāde Kuldīgā, kura būs veiksmīgi noslēgusi līgumu ar NVA par mācību nodrošināšanu Kuldīgas un Kuldīgas rajona iedzīvotājiem, informēs par mācību kursu sākumu. Katram interesentam būs jāaizpilda zināšanu pārbaudes tests un pēc zināšanu novērtējuma būs jāiemaksā 10% no mācību maksas kā garantija par kursu apmeklēšanu. Pēc mācību pabeigšanas un biznesa plāna sagatavošanas cilvēks iemaksāto naudu saņems atpakaļ.

Mācības notiks ne tikai darbdienās, bet arī darbdienu vakaros un sestdienās, tāpēc katram būs iespēja tās apvienot ar citām aktivitātēm. Interesenti varēs apgūt uzņēmējdarbības vadību, projektu vadību, grāmatvedību un citus uzņēmuma vadības kursus, kurus piedāvās konkrētā izglītības iestāde. Mācību laikā pasniedzēju vadībā kursu dalībnieki izstrādās biznesa plānu un mācību noslēgumā potenciālajam uzņēmējam būs gatavs un realizējams projekts.

Aktivitātes ietvaros tiks nodrošināts, ka katra kursu dalībnieka biznesa plānu novērtēs un analizēs neatkarīgs eksperts, kas sniegs savu atzinumu par biznesa plāna ekonomisko lietderību. Ja, saņemot pozitīvu novērtējumu, jaunais uzņēmējs būs izlēmis dibināt uzņēmumu, aktivitātes ietvaros viņš saņems finansiālu atbalstu 2250 latu apjomā uzņēmuma dibināšanas un administratīvajiem izdevumiem.

Tāpat jaunais uzņēmējs uzņēmuma darbības pirmos trīs mēnešus saņems atbalstu minimālās algas apjomā iztikas nodrošināšanai.

Savukārt, lai veicinātu veiksmīgu uzņēmuma attīstību un stabilizāciju, uzņēmējam būs iespēja saņemt konsultācijas pirmajā saimnieciskās darbības gadā.

Tāpat jaunais uzņēmējs papildus tiks informēts par iespējām ņemt aizdevumu ESF līdzekļus apsaimniekojošajā kredītiestādē vai citā sev interesējošā bankā.

Tātad ESF programma paredz šādu atbalstu: interesents bez maksas var apgūt nepieciešamās zināšanas; saņemt sava biznesa plāna novērtējumu un finansiālu atbalstu - 2250 latu - uzņēmuma dibināšanai; trīs mēnešus saņemt minimālo algu un veselu gadu konsultēties ar ekspertu sava uzņēmuma darbības nozarē, stāsta S.Silova. LM plāno, ka pēc aktivitātes īstenošanas Latvijā būs veicināta uzņēmējdarbības aktivitāte, īpaši valsts reģionos.

Vairāk informācijas interesenti varēs atrast LM mājaslapā www.lm.gov.lv un NVA mājaslapā www.nva.gov.lv, kur tiks publicēti projektu atlases konkursu datumi.

 

Pieredze

"Lursoft" apkopotie dati liecina, ka pērn Latvijā kopumā nodibināti vairāk nekā 14 tūkstoši jaunu uzņēmumu, no kuriem daļa saņēmuši tieši ESF finansiālu atbalstu. To nodrošināja arī Ekonomikas ministrijas (EM) pārziņā esošā ESF līdzfinansētā Komercdarbības uzsācēju apmācību, konsultāciju un finansiālā atbalsta programma, ko realizēja Hipotēku bankas atbalsta programmu pārvalde "ALTUM". Tieši šīs programmas pēctece pēc būtības ir LM plānotā apmācību aktivitāte. EM piedāvātā programma ieguva lielu atsaucību, un tās rezultātā pēc mācību apgūšanas 340 cilvēkiem tika dota iespēja nodibināt savu uzņēmumu vai kļūt par pašnodarbināto.

Kā atzina S.Silova, LM īstenotā aktivitāte atšķirībā no EM piedāvātās programmas koncentrēsies tieši uz interesentu kvalitatīvu un produktīvu apmācību, galveno akcentu tomēr neveltot finanšu atbalstam uzņēmuma dibināšanas procesā. Atbalsts būs papildu palīdzība, ko valsts un ES sniedz, lai motivētu iedzīvotājus iesaistīties komercdarbībā, lietderīgi izmantojot apgūtās zināšanas un iemaņas.

Savukārt EM pārziņā esošās jaunās programmas šajā ES struktūrfondu apguves periodā piedāvās tieši finansiālu atbalstu uzņēmuma dibināšanai, bet vairs nenodrošinās apmācības.

 

Pieredze reģionos

Kā liecina LM apkopotā informācija, izmantojot ESF sniegto finansiālo atbalstu, triju gadu laikā vairāk nekā 34 tūkstoši cilvēku apgūstot jaunas zināšanas dažādās mācību programmās un pārkvalificējoties pēc bezdarba perioda, atsākuši strādāt un veiksmīgi iekļāvušies darba tirgū. Viņu vidū ir arī invalīdi, pirmspensijas vecuma cilvēki, jaunās māmiņas un citi, kuru dzīvi mainījušas jauniegūtās zināšanas. Par to liecina arī fakts, ka 52% no projektos iesaistīto cilvēku skaita saglabājuši darbavietu vismaz sešus mēnešus pēc projekta beigām.

Tā ar LM un ESF finansiālu atbalstu dažādas institūcijas - gan pašvaldības, gan NVO, gan uzņēmēji - 2004.-2006.gadā realizējušas līdzīgus projektus visā Latvijā. Gandrīz katrā rajonā var sastapt cilvēku, kurš pēc mācībām ir uzdrošinājies iesaistīties komercdarbībā.

Tā, piemēram, pērn SIA "Inventio", izmantojot ESF atbalstu, Latgalē realizēja projektu "Amatniecības un rokdarbu entuazistu apmācība un konsultācijas inovatīvas komercdarbības uzsākšanai pirmspensijas vecumā". Kā stāsta projekta īstenotājs Dmitrijs Nazarovs, deviņi pirmspensijas vecuma amatnieki, kuri pabeiguši mācības, plāno tuvākajā laikā veidot amatnieku kooperāciju.

Līdzīgā pozitīvā pieredzē dalījās arī Kuldīgas pilsētas domes pārstāve Ineta Eņģele, kura Kuldīgā pērn realizēja projektu "Jauniešu ar zemu pamatprasmju līmeni un invalīdu apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai Kuldīgā". Rezultātā viens kuldīdznieks, kurš ir invalīds, nodibināja savu uzņēmumu, kas sniedz grāmatvedības pakalpojumus ne tikai Kuldīgā, bet visā rajonā. "Interese par mācībām bija ļoti liela un īpaši aktīvi mācīties vēlas tieši invalīdi. Cilvēkiem interesē, kādas iespējas viņi savā dzīvē var izmantot, un, realizējot projektu, tiešām izdevās sasniegt pozitīvus rezultātus," ir gandarīta I.Eņģele.

Praktiskas iemaņas biznesa plāna veidošanā pērn varēja apgūt arī Jūrkalnes iedzīvotāji, piedaloties projektā "Konsultācijas un apmācība pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai Ziemeļkurzemes reģionā". Stāsta projekta īstenotāja Irēna Rudzāte: "Jūrkalnieši izrādījās īpaši aktīvi kurzemnieki, jo četri no mācībās klātesošajiem šobrīd nodarbojas ar komercdarbību. Pozitīvi pārsteidz cilvēku vēlme mācīties un reāli izmantot savas zināšanas. Daudzi sāk mācības, jau zinot, kādas idejas vēlēsies īstenot. Viena kursu apmeklētāja jau mācību laikā nodibināja skaistuma un veselības salonu, un mācības bija palīdzība šā biznesa attīstīšanā."

 

 MĀCĪBAS
• Mācīties varēs aptuveni 5000 interesentu.

• Mācības notiks ne tikai pa dienu, bet arī vakaros un sestdienās.

• Mācību noslēgumā būs jābūt izstrādātam biznesa plānam.

• Apgūt varēs tādus mācību kursus kā uzņēmējdarbība, grāmatvedība, finanses, biznesa plāna izstrāde, projektu vadība u.c.

• Sagatavoto biznesa plānu novērtēs eksperts.

UZZIŅAI
• Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Atbalsts apmācībām un konsultācijām pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" (VSS-512).

• Programmas realizācijai ESF piešķir 8,1 milj. latu un valsts budžets – 1,4 milj. latu.

• Uzsākot biznesu, jaunais uzņēmējs saņem 2250 latu lielu sākotnējo atbalstu.

• Pēc uzņēmuma dibināšanas jaunais uzņēmējs pirmos trīs mēnešus saņem atbalstu minimālās algas apmērā iztikas nodrošināšanai.
 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas