Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.15 (122) 2008. gada 9. aprīlis
            

  Ziņas īsumā | Latvijā un pasaulē

100 000 darbavietās novērtēs darba vides riskus


Lai par 15% samazinātu darba attiecību un darba drošības pārkāpumu skaitu uzņēmumos, Labklājības ministrija (LM) izsludina konkursu un līdz 28.aprīlim aicina Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS) un Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) iesniegt projektus Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļu saņemšanai.
Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiskai ievērošanai nozarēs un uzņēmumos paredzēts ieguldīt gandrīz septiņus miljonus latu. Līdz 85% no projekta izmaksām segs ESF, bet pārējo - valsts budžets.
Īstenojot projektus, piecu gadu laikā 100 000 darbavietās plānots novērtēt darba vides riskus, kā arī par darba aizsardzību apmācīt tikpat lielu skaitu atbildīgos speciālistus uzņēmumos.
Līdztekus daudziem citiem pasākumiem reģionos plānots izveidot piecus konsultatīvos centrus darbinieku un darba devēju informēšanai. Darba devējiem būs iespēja apmeklēt kādu no 198 mācību pasākumiem darba aizsardzības jomā.
Bet, lai veicinātu arī jauniešu izpratni par darba drošību, profesionālās izglītības iestādēs paredzēts ieviest jaunas darba aizsardzības apmācību programmas.
Pēc projektu realizēšanas būs izstrādāti ne tikai pētījumi un analītiski materiāli par darba apstākļiem un riskiem Latvijā, bet arī izveidota elektroniska darba vides risku novērtēšanas sistēma un datubāze par darba koplīgumiem. Datubāzi varēs apskatīt jebkurš interesents.
LM norāda, ka iesniegtie LBAS un LDDK projekti tiks izvērtēti ne ilgāk kā triju mēnešu laikā. Tā kā izsludinātā pieteikšanās ir ierobežotas projektu atlases ietvaros, tajā var piedalīties tikai LM uzaicinātie pretendenti. Savukārt atklātos projektu konkursos varēs piedalīties plašs interesentu loks.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas