Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.23 (130) 2008. gada 4. jūnijs
            

  Ziņas īsumā | Latvijā un pasaulē

Izvērtēti pirmie projektu iesniegumi


Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir beigusi projektu iesniegumu vērtēšanu valsts atbalsta programmā "Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās".

Aktivitātes pirmās kārtas ietvaros pieejamais finansējums bija 9,4 milj. latu. Atklāta konkursa projektu iesniegumus šajā aktivitātē varēja iesniegt no 14.janvāra līdz 22.februārim.

Projektu iesniegumi tika vērtēti atbilstoši programmā noteiktajiem kritērijiem un izsludinātā finansējuma ietvaros. Tie tika sarindoti atbilstoši saņemtajam punktu skaitam, tos savstarpēji salīdzinot ar citiem projektu iesniegumiem.

Projektu iesniegumu vērtēšanas komisija ir pieņēmusi lēmumu par 150 projektu iesniegumu apstiprināšanu par kopējo summu 7,23 milj. latu un 123 projektu iesniegumu noraidīšanu, viena projekta iesniegums tika atsaukts.

Projektu pieņemšanas pirmās kārtas ietvaros, cita starpā, tika pieņemti 85 projektu iesniegumi, kurus vieno vienādas pazīmes: projektu iesniedzējiem ir viens īpašnieks; tie tiek īstenoti vienā nozarē; īstenošanas ietvaros plānots iegādāties vienādus pamatlīdzekļus; plānotais gala produkts vai pakalpojums ir viens un tos plānots īstenot vienā projekta īstenošanas vietā. Šie projektu iesniegumi tika izvērtēti un noraidīti kā neatbilstoši. Papildus šiem projektu iesniegumiem izvērtēšanas laikā tika apzināti vēl 14 projektu iesniegumi, kurus vieno iepriekš minētās līdzīgās pazīmes. Arī šie projektu iesniegumi pēc to izvērtēšanas ir noraidīti kā neatbilstoši.

Vēl 24 projektu iesniegumi tika noraidīti, jo nebija izpildīti viens vai vairāki vērtēšanas kritēriji: ir neatbalstāma projekta īstenošanas nozare, neatbilst prasībai par iesniedzēja statusu, attiecināmās izmaksas neatbilst projektā plānotajām aktivitātēm, kā arī netika saņemts nepieciešamais punktu skaits.

Kopš 27.maija projektu izvērtēšanas statuss ir publicēts LIAA mājaslapā www.liaa.gov.lv sadaļā "ES struktūrfondi" pie aktivitātes "Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās".

Projektu iesniegumu pieņemšanas otrās kārtas izsludināšana notiks ne ātrāk kā šā gada rudenī.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas