Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.31 (138) 2008. gada 30. jūlijs
            

  Biznesa vide | Kopsaucēju meklējot

Pētījumi – tilts starp uzņēmējiem un augstskolu
DAINA MEISTERE, "Kurzemes Vārds", – speciāli "Komersanta Vēstnesim"


Foto: Egons Zīverts

Liepājas Universitātes un Banku augstskolas Biznesa un finanšu pētniecības centra rīkotās diskusijas "Augstākās izglītības attīstības virzieni un uzņēmējdarbības veicināšana Kurzemes reģionā" mērķis – noskaidrot, kā augstskolas, pētniecības institūcijas un arī pašvaldības sadarbojoties var veicināt uzņēmējdarbības attīstību reģionos.Diskusiju, kas notika Liepājā, vadīja Liepājas Universitātes rektors Oskars Zīds, dalībnieku vidū bija Latvijas Universitātes profesors, uzņēmējs Andris Deniņš, Banku augstskolas Biznesa un finanšu pētniecības centra zinātniskās padomes priekšsēdētājs Jānis Režais, Ventspils Augstskolas rektors Jānis Vucāns, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja pirmā vietniece Silva Golde, Liepājas pilsētas domes Attīstības pārvaldes vadītājs Vilnis Vitkovskis, Liepājas domes Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova, Liepājas Universitātes mācībspēki un citu ieinteresēto institūciju pārstāvji.

Latvijas Universitātes profesors Andris Deniņš uzsvēra, ka nepieciešams veikt pētījumus par darba tirgus tālākām prasībām, lai tā izzinātu nepieciešamās profesijas. Mūsdienās augstākajām mācību iestādēm jāstrādā tā, lai to sagatavotie speciālisti atbilstu Eiropas darba tirgus prasībām. Informācijai par perspektīvām profesijām ir jāsasniedz arī vidusskolas, kas ieviestu lielāku skaidrību karjeras izvēlē skolēnos. Ir jāstrādā pie mācību programmu satura pilnveidošanas un docētāju kompetences palielināšanas. Augsti kvalificēts darbaspēks, jaunāko tehnoloģiju ieviešana, inovatīvas programmas - tas ir ceļš, kā pacelt ekonomiku.

Liepājas universitātes rektors un Ventspils Augstskolas rektors akcentēja reģionālo augstskolu vietu un nozīmi reģiona attīstības veicināšanā. "Neviens no augšas mūsu reģionu problēmas nezina tik labi kā mēs paši, un nevar cerēt, kā tās risinās kāds cits," sacīja J.Vucāns, norādot, ka te paveras darbs un iespējas augstskolai kopā ar pašvaldību un uzņēmējiem.

"Pašvaldībai un augstākās izglītības iestādēm, domāju, ir cieši sakari. Mūsu pašvaldība, cik vien bija mūsu spēkos, piedalījās Liepājas Universitātes statusa iegūšanas sekmēšanā. Liepājā ir izstrādāta attīstības stratēģija, un Liepājas Universitāte un tās programmu piedāvājums varētu būt magnēts, kas piesaista jaunos cilvēkus mūsu pilsētai, jo mūsu mērķis ir palielināt pilsētā iedzīvotāju skaitu un padarīt to interesantu jaunatnei," atklāja Liepājas domes priekšsēdētāja pirmā vietniece Silva Golde. Viņa vērsa uzmanību uz to, ka Latvijā ir pārāk liels skaits piedāvāto studiju programmu, ka ir jāstrādā uz resursu konsolidāciju. Uzņēmēju prasību apzināšana ļautu redzēt, kur, iespējams, nav vajadzīgi speciālisti ar augstāko izglītību, kur efektīvāk ir likt lietā vidējo profesionālo izglītību.

"Uzņēmēju prasību apzināšana ļautu redzēt, kur, iespējams, nav vajadzīgi speciālisti ar augstāko izglītību, kur efektīvāk ir likt lietā vidējo profesionālo izglītību."

Diskutētāji vēl pieskārās augstākās izglītības attīstībai Latvijā, vēršot uzmanību uz to, ka ir nepieciešams veikt pētījumus, lai izzinātu virzienus, apspriest perspektīvākās uzņēmējdarbības nišas, koncentrēt uzmanību uz pētniecības un izglītības iestāžu uzdevumiem.

Banku augstskolas biznesa un finanšu pētniecības centra zinātniskais padomes priekšsēdētājs Jānis Režais uzsvēra, ka pētniecības centrs jau veic lietišķos pētījumus par uzņēmējdarbību un šie pētījumi kalpo kā tilts starp augstskolu un uzņēmējiem. Esam orientēti uz lietišķu pētījumu veikšanu uzņēmējdarbības efektivitātes palielināšanai. "Mēs iesaistām pētniecības darbībās ne tikai profesionālus pētniekus, bet arī augstskolas studentus un mācībspēkus, tādā veidā tuvojoties reālajām uzņēmējdarbības problēmām un to risināšanai." Tieši tāda veida pētījumi ļautu atrisināt problēmu, kurai arī pieskārās diskutētāji, proti, ka nav īstas sadarbības jauno speciālistu sagatavošanā atbilstoši tautsaimniecības nozaru prasībām un vajadzībām.

V.Vitkovskis uzsvēra, ka Liepājā ir padomā arī projekts par inovāciju centra izveidi pie Liepājas Universitātes.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas