Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.35 (142) 2008. gada 27. augusts
            

  Seko līdzi | Lasi, pārbaudi, atceries

Jauni dokumenti

Laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" no 2008.gada 19.augusta līdz 22.augustam ir publicēti šādi Ministru kabineta noteikumi:

 

Ministru kabineta noteikumi

MK noteikumu nosaukums

Publicēti "LV"

Stājas spēkā

Noteikumi Nr.585 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.581 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība""

19.08.2008.

20.08.2008.

Noteikumi Nr.612 "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.296 "Noteikumi par profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valodas prasmes pārbaudes kārtību""

19.08.2008.

20.08.2008.

Noteikumi Nr.612/1 "Kārtība, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm"

19.08.2008.

20.08.2008.

Noteikumi Nr.619 "Par Ministru kabineta 2003.gada 22.aprīļa noteikumu Nr.195 "Dienesta transportlīdzekļu nomas konkursa komisijas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

19.08.2008.

20.08.2008.

Noteikumi Nr.658 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.2.apakšaktivitāti "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā""

21.08.2008.

22.08.2008.

Noteikumi Nr.660 "Kārtība, kādā sniedz informāciju par izsniegtajām būvatļaujām un ekspluatācijā pieņemtajām būvēm, kā arī kārtība, kādā šī informācija ir pieejama"

21.08.2008.

22.08.2008.

Noteikumi Nr.661 "Zvērinātu tiesu izpildītāju kvalifikācijas eksāmena norises un vērtēšanas kārtība"

21.08.2008.

22.08.2008.

Noteikumi Nr.662 "Bumbieru atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes metodika"

21.08.2008.

22.08.2008.

Noteikumi Nr.663 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība"

21.08.2008.

22.08.2008.

Noteikumi Nr.664 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai"

21.08.2008.

22.08.2008.

Noteikumi Nr.618 "Noteikumi par mantojuma reģistra un mantojuma lietu vešanu"

22.08.2008.

23.08.2008.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas