Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.40 (147) 2008. gada 1. oktobris
            

  Biznesa vide | Domājot par izdevīgāko biznesa veidu

Franšīze – simbioze starp diviem uzņēmējiem
SANDRA VĀRPIŅA


Mazumtirdzniecības veikali, reaģējot uz ekonomisko situāciju, arvien vairāk meklē dažādas attīstības iespējas, stājoties apvienībās. Lielie tirgus dalībnieki jaunu partneru piesaistei piedāvā dažādus sadarbības modeļus, katrs uzsverot citas lietas. Ko nelielajam uzņēmējam piedāvā uz franšīzes līgumu balstīta sadarbība – par to saruna ar SIA "ELVI grupa" sabiedrisko attiecību speciālisti VINETU GRIGĀNI.Tirgus pārmaiņu vējos

- Kā jūs raksturotu šā brīža mazumtirdzniecības tendences?

- Kopējam nozares apgrozījumam ir tendence samazināties, turpretī lielo veikalu tīklu apgrozījums turpina pieaugt, līdz ar to arvien vairāk mazo uzņēmēju izvēlas pievienoties kādam no tirdzniecības tīkliem, jo tas sniedz garantiju pastāvēšanai, drošības sajūtu, arī dažāda veida atbalstu un tiek atvieglota mazā uzņēmēja konkurētspēja tirgū. Pievienošanās tīklam ir ērts un samērā vienkāršs darbības efektivizēšanas veids, un daudzi to izmanto - autonomo uzņēmēju kļūst mazāk, savukārt interese par kooperācijām pieaug.

- "ELVI" saviem partneriem piedāvā sadarbības modeli, kam pamatā ir franšīzes līgums. Cik izplatīta šobrīd Latvijā ir sadarbība franšīzes veidā?

- Latvijas tirgū interese par franšīzi pieaug un šis uzņēmējdarbības veids kļūst arvien populārāks, lai arī, salīdzinot ar pasaules praksi, pie mums franšīzes popularitāte vēl arvien ir zema. Latvijā darbojas gan no ārvalstīm ienākuši franšīzes tīkli, tādi kā "Narvessen", "Statoil", "McDonalds", gan arī Latvijā izveidojušies zīmoli, kas ar labiem panākumiem darbojas gan pie mums, gan iekaro ārvalstu tirgu, piemēram, "Stenders", "ELVI".

Taču arvien vairāk uzņēmēju franšīzē saskata attīstības iespējas, tālab šis tirgus pieaug. To apliecina mūsu pašu piemērs - ilgus gadus "ELVI" Latvijā bija vienīgais franšīzes devējs pārtikas mazumtirdzniecībā, taču šobrīd arvien vairāk mūsu konkurentu apsver iespēju kļūt par franšīzes devējiem. Lielā mērā tas ir saistīts ar vispārējiem tirgus procesiem - no autonomiem uzņēmumiem mēs atkal atgriežamies pie kooperācijām, jo tā saimniekot ir krietni izdevīgāk. Tas vērojams gan tirdzniecībā, gan lauksaimniecībā.

Latvijā beidzot sāk novērtēt arī to garantiju, ko sniedz franšīzes sadarbības veids - ārvalstu pieredze liecina, ka jauniem uzņēmumiem, kas sāk biznesu vieni paši, pirmajos trīs gados ir 65% liels bankrota risks, turpretī, uzsākot darbību franšīzes tīklā, šis procents krietni sarūk - riska varbūtība ir 2-4 procenti. Arī bankas un dažādas finanšu iestādes uz franšīzes tīkla dalībniekiem skatās ar daudz lielāku uzticību, saprotot, ka par uzņēmēju atbildību uzņemas arī franšīzes devējs, un tas pret šo tirgus dalībnieku nodrošina daudz lielāku respektu.

- Kādēļ tirgū notiek šādas pārmaiņas?

- Tirgus izmaiņas ir dažādu ekonomisku procesu rezultāts - sarūk iedzīvotāju maksātspēja, līdz ar to viņi arvien vairāk analizē cenas un dodas iepirkties tur, kur izdevīgāk. Veikalu tīkli savukārt spēj konkurēt par cenu, jo visus produktus tīklam iepērk kopīgi ļoti lielā apjomā, tādējādi patērētājam var piedāvāt izdevīgāku cenu, nodrošināt vienotas mārketinga aktivitātes. Darbojoties vienam, to visu nodrošināt ir ļoti dārgi. Tirgotājs meklē izeju, kā veiksmīgi konkurēt. Nereti atrod to tieši franšīzē.

 

Franšīzes sadarbība praksē

- Kādi nosacījumi man kā tirgotājam jāzina, sākot darboties franšīzes tīklā? Jūs minējāt, ka visam tīklam ir vienots iepirkums - tātad man ir jātirgo tās preces, ko piedāvā franšīzes devējs?

- "ELVI" franšīzes līgums paredz, ka katrs tirgotājs sava veikala apmeklētājiem piedāvās divu veidu preces - tās, kas ir visa tīkla obligātajā sortimentā, un tās, ko viņš izvēlas pēc savas gaumes un pircēju vēlmēm.

Mēs nosakām, ka visos veikalos "ELVI" ir jābūt, piemēram, sieram "X" un pienam "Y" - respektīvi konkrētām precēm. Tas ir tādēļ, ka zīmols "ELVI" pircējam garantē: šis veikals ir piesaistīts vienotam tīklam un gan Lielvārdē, gan pie radiem Liepājā veikalā "ELVI" viņš varēs nopirkt tās pašas iecienītās preces. Vienotajā sortimentā ir tās preces, kas labi zināmas visā Latvijā, tās ko iekļaujam dažādās mārketinga akcijās, mazo cenu programmā "Mārīte" un līdzīgi.

Otru produktu daļu, ko tirgot, uzņēmējs izvēlas pats - to, kas viņa pircējiem ir sirdij tuvāks. Katra reģiona veikalos "ELVI" uzņēmēji piedāvā šā reģiona ražotāju produktus, piemēram, rēzekniešiem plašā sortimentā ir Rēzeknes Gaļas kombināta produkcija, talsiniekiem - SIA "Talsu Gaļa" izstrādājumi.

Tātad katrā veikalā ir gan tās preces, kas ir visos Latvijas veikalos "ELVI", gan tās, kas patiks tieši konkrētā veikala pircējiem.

- Bet ja es esmu mazais uzņēmējs un mans veikaliņš ir salīdzinoši neliels? Šādās telpās nav iespējas izvietot tik daudz preču kā lielā tirdzniecības centrā.

- Tā kā mūsu franšīzes ņēmēji ir ļoti dažādi, arī veikali "ELVI" ir ļoti atšķirīgi. Visus veikalus pēc to platības dalām trīs kategorijās - A, B un C. Tātad, ja jums ir neliels veikals, tajā būs jāatrodas daudz mazāk precēm nekā lielā A kategorijas veikalā. Tādējādi brīvā produktu izvēles vieta paliks proporcionāli vienāda gan nelielā, gan apjomīgā veikalā.

Veikalus kategorijās dalām, ņemot vērā tirdzniecības platību, tad atbilstoši telpas iespējām izstrādājam rekomendācijas pircējam visērtākam preču izvietojumam plauktos, kopīgi ar uzņēmēju vienojamies, kur kas atradīsies, kā veikalu iekārtosim, kā strādāsim.

- Jūs minējāt, ka katrā reģionā uzņēmēji veikalos "ELVI" piedāvā pašmāju audzēto un ražoto produkciju. Kā tas notiek?

- Katrs veikala "ELVI" īpašnieks, saskaņojot to ar "ELVI grupu", pats var vienoties par sadarbību ar vietējiem ražotājiem, lauksaimniekiem. Tas nozīmē - ja vietējais ražotājs var piedāvāt pietiekamu kvalitatīvas produkcijas daudzumu un nodrošināt, lai šie produkti pastāvīgi ir veikala plauktā, veikala īpašnieks sadarbībā ar SIA "ELVI grupa" vienojas ar viņu par šo preču iekļaušanu tā reģiona veikala "ELVI" plauktos.

- Kā ir ar cenu politiku - ja visos veikalos nav vienādas preces, vai visos veikalos ir jābūt vienādām cenām?

- Vienādas cenas visā veikalu tīklā ir tikai tām precēm, kas tiek piedāvātas kādā akcijā vai zemo cenu programmā "Mārīte". Pārējo preču cenas veikala īpašnieks var regulēt pats. Katra veikala īpašnieks pats pēta savu lokālo tirgu, analizē konkurenci un lemj par cenām, lai tās būtu tirgum atbilstošas un samērīgas. Līdz ar to cenas vienām un tām pašām precēm dažādos veikalos "ELVI" ir atšķirīgas.

- Bet ko tirgotājs kopumā iegūst, pievienojoties kādai franšīzei?

- Pievienojoties franšīzei, partneris iegūst visas tās priekšrocības, ko piedāvā franšīze kā ekonomiskās sadarbības veids. "ELVI" tie ir dažādi praktiskie ieguvumi - vienota loģistika, iepirkums, vienotas mārketinga aktivitātes. Tāpat partneriem sniedzam dažādu atbalstu un konsultācijas gan darbības sākumā, gan tās laikā. Nepieciešamības gadījumā partneriem nodrošinām palīdzību personālvadības jautājumos, informācijas tehnoloģiju uzlabošanā un citās jomās.

Līdzās šiem praktiskajiem ieguvumiem ir arī citas priekšrocības - uzņēmējs savu darbību attīsta ar Latvijā labi pazīstamu zīmolu, līdz ar to viņa firmai pircējs jau uzreiz piedēvē šīs vērtības, ar ko saistās "ELVI" zīmols: Latvijas produkti, savējais, lokālais veikals, kur var nopirkt vietējo produkciju. Tas ceļ pircēja uzticību. Uzņēmējs iegūst Latvijas tirgū stabilu un spēcīgu zīmolu, dažādas produktu tirdzniecību veicinošas kampaņas un klientu lojalitātes programmas.

Tāpat regulāri rīkojam tikšanās un pasākumus franšīzes ņēmējiem - tas nodrošina regulāru pieredzes apmaiņu ar citiem nozares pārstāvjiem, palīdz iegūt plašāku skatījumu uz lietām, kas šobrīd ir aktuālas. Turklāt uzņēmējs saglabā savu autonomiju, patur savas īpašumtiesības un lemtspēju.

- Kādas saistības uzņēmējam jāuzņemas tad, ja viņš vēlas pārtraukt franšīzes līgumu? Vai maksājumi par līgumu jāturpina?

- Slēdzot līgumu ar sadarbības partneriem, tajā tiek iekļauti arī dažādi punkti par sadarbības pārtraukšanu.

Franšīzes līgums paredz uzņēmēja paša brīvu gribu rīkoties ar savu īpašumu - arī pārtraukt šo sadarbību. Lai gan patlaban mūsu pieredze liecina, ka uzņēmēju vēlme pievienoties kādam tīklam ir pārdomāta un stabila - tie, kas pieņem šo lēmumu, rūpīgi apsver visas iespējas un savu izvēli vēlāk nemaina. Ja nu dažādu iemeslu dēļ vēlme pārtraukt franšīzes līgumu tomēr rodas, tas ir iespējams.

- Kāda ir franšīzes sadarbības formas būtiskākā atšķirība no cita veida tīkla struktūrām?

- Franšīze piedāvā vispilnīgāko atbalsta paketi - slēdzot līgumu, līdzās zīmolam uzņēmējs automātiski saņem arī stratēģiskās un taktiskās uzņēmuma vadības instrumentu un pieredzi: iepirkuma sistēmu, "ELVI" gadījumā arī vienoto loģistiku, IT sistēmu, mārketinga plānu un aktivitātes, ikdienas atbalstu, dažādus konsolidētos līgumus. Skaitliskā izteiksmē - strādājot vienam, visas šīs investīcijas būtu vairākas reizes lielākas par franšīzes līguma maksājumiem. Franšīze - tā ir sava veida simbioze starp diviem uzņēmējiem: franšīzes devēju un franšīzes ņēmēju. Abi uzņēmēji apvienojas kopīgu mērķu sasniegšanai, un no tā ieguvēji ir abi.

 

 

Ar franšīzes firmas nosaukumu

SIA "Daivas" īpašnieks uzņēmējs ANDRIS NAGLIS šobrīd vada trīs veikalus, kas strādā ar "ELVI" nosaukumu, - Kārsavā, Alūksnē un Ludzā. Patlaban kopējā SIA "Daivas" veikalu tirdzniecības platība pārsniedz 2400 kvadrātmetru. Līdz gada beigām uzņēmums atvērs vēl vienu veikalu ar "ELVI" zīmolu.

- Kāpēc izlēmāt pievienoties franšīzes tīklam?

- Lēmumu noteica vairāki faktori. Pamatā tā bija vēlme veiksmīgi konkurēt, jo tapa skaidrs, ka konkurences tirgus kļūst arvien asāks un ir nepieciešama attīstība, lai spētu iet uz augšu. Izvēle par labu "ELVI" tīklam bija šā zīmola pieredze tirdzniecībā, vienotās mārketinga aktivitātes, ko "ELVI" piedāvā, iepirkums, loģistika, IT risinājumi un pieeja tīkla darba organizēšanā. Tas radīja garantiju un stabilitātes sajūtu - pārliecību, ka šis tīkls tiešām man kā uzņēmējam būs atbalsts un sabiedrotais, nevis saimnieks.

- Kur atradāt informāciju par franšīzes iespēju?

- Piedāvājums pievienoties "ELVI" tīklam mums nāca no pašu "ELVI" cilvēku puses. Mani uzmeklēja tīkla attīstības direktors, kas bija secinājis, ka manis vadītais uzņēmums ir pietiekami stabils un "ELVI" zīmola vērtībām atbilstošs. Tā kā piedāvājums bija pietiekami pārliecinošs un man kā uzņēmējam izdevīgs, nolēmu to pieņemt.

- Cik ilgi darbojaties "ELVI" tīklā?

- SIA "Daivas" jau četrus gadus darbojas "ELVI" tīklā. Šis laika posms ir bijis pietiekams, lai spētu novērtēt sadarbības izdevīgumu un izvērtēt attīstības iespējas - laiks tikai apstiprina manas izvēles pareizumu.

- Kādas bija šaubas pirms franšīzes līguma parakstīšanas? Vai bija pamats?

- Iesaistoties jaunos projektos, vienmēr ir bažas. Tās bija arī šoreiz - franšīzes pieredze Latvijā vēl nav pietiekami attīstīta, raizējos par to, kā veiksies ar vienoto standartu ieviešanu, kā būs ar manu kā uzņēmēja autonomiju un lemtspēju pār savu īpašumu, bet sadarbība ir izvērtusies ļoti veiksmīga un pierādījusi, ka šiem uztraukumiem nav pamata.

- Kas biznesā ir mainījies, kopš esat franšīzes ņēmējs?

- Šajos četros gados mūsu uzņēmums ir būtiski audzis - vairākas reizes palielinājies uzņēmuma apgrozījums, esam atvēruši jaunus veikalus. Sākumā bijām neliels veikaliņš Kārsavā, bet nu jau pārvaldām tirdzniecības centrus arī Ludzā un Alūksnē, ir atvērti arī jauni ražošanas cehi, kur gādājam par "ELVI" pašražoto produkciju.

- Kādas reālas pārmaiņas veikalā notika pēc pievienošanās "ELVI" tīklam?

- Būtiski paplašinājās preču sortiments, pārkārtojām arī veikalu - tas kļuva ērtāks pircējiem, mainījām plauktu izkārtojumu, tāpat pēc pievienošanās "ELVI" veikalā ieviesām vienoto "ELVI" stilu - nomainījām izkārtnes, cenu zīmes, dažādus akciju plakātus. Var teikt, ka atvērām jaunu veikalu - jau ar "ELVI" vārdu. Būtisks praktiskais ieguvums bija tāds, ka pasūtījumi un preču piegāde tagad notiek vienā konkrētā laikā. Tas šobrīd ir ļoti svarīgi, ir daudz vieglāk vadīt personālu un plānot darbus, līdz ar to arī ietaupot laiku, naudu un citus resursus.

- Cik liela neatkarība saglabājas veikala īpašniekam?

- Pievienojoties "ELVI" tīklam, katrs veikala īpašnieks turpina saimniekot neatkarīgi - es pats esmu saimnieks savai mantai, pieņemu visus lēmumus, kas kaut kādā veidā ietekmē mūsu attīstību, stratēģiskās lietas, funkcionālo darbību. "ELVI" palīdz vadīt veikalus, konsultē, atbalsta, palīdz nodrošināt vienotu iepirkumu, IT konsultācijas, mārketinga aktivitātes un kvalitātes vadības sistēmu.

- Kāda bija veikalu darbinieku attieksme pret šīm pārmaiņām?

- Veikalu darbinieki to uztvēra pozitīvi. Viņi novērtē to, ka būtiski uzlabojās praktiskā veikala darbība, un tas palīdz nodrošināt kvalitatīvākus pakalpojumus pircējiem. Vienotās un regulārās piegādes, elektroniskās pavadzīmes atvieglo darbu plānošanu un samazina darba apjomu, tālab darbinieki uz šīm pārmaiņām skatās absolūti praktiski - tās atvieglo darbu, tādēļ ir atbalstāmas.

- Kāda bija iedzīvotāju attieksme pret veikala nosaukuma maiņu?

- Iedzīvotāji sākotnēji uzskatīja, ka ir nomainījies veikala īpašnieks, taču tagad cilvēki jau ir sapratuši franšīzes darbības modeli un to, ka veikals ir tas pats, tikai mainīts tā nosaukums. Arī ar zīmolu "ELVI" pircēju vidū esam iekarojuši uzticību. Ļaudis zina, ka veikals pieder vietējam uzņēmējam, un daudziem tas ir nozīmīgi. Es pats dzīvoju vidē, kur ir mans veikals un esmu personīgi atbildīgs par veikalu un visu, kas tajā notiek. Šis personīgais faktors palielina iedzīvotāju uzticību.

 

 VIEDOKĻI UN PIEREDZE

KASPARS LĀCIS, a/s "Rauta Kesko" veikalu "K-Rauta" tīkla vadītājs:
""Rauta Kesko" ir Somijas uzņēmums, kur tas jau ilgus gadus strādā pēc franšīzes biznesa modeļa. Lai paplašinātu veikalu tīklu un veicinātu zīmola atpazīstamību, nolēmām šādu praksi pārņemt arī Latvijā. Mums ir divi franšīzes uzņēmumi Kuldīgā un Cēsīs. Līdz šim esam sadarbojušies ar zināmiem partneriem, bet iespējamie franšīzes ņēmēji var pieteikties arī paši. Protams, vairāk skatāmies uz reģioniem, kuros vēl nedarbojamies, lai nesāktu konkurēt paši ar sevi. Lai "Rauta Kesko" būtu ieinteresēts sadarboties ar potenciālo franšīzes ņēmēju, tam ir jābūt uzņēmumam ar savu tirgus daļu un spēcīgām pozīcijām savā reģionā. Jo saliekot kopā tā esošos klientus ar mūsu zīmola spēku, veikala konceptu un starptautisko pieredzi, izveidojas veiksmīga sadarbība. Protams, franšīzes līgums paredz, ka tās ņēmējam jāievēro "Rauta Kesko" koncepts un jāievieš daļa no vienotā sortimenta, bet partneriem ir atstāta arī rīcības brīvība, jo ir preces, kuru noiets atšķiras pa reģioniem.
Vēlmei slēgt franšīzes līgumu jābūt abpusējai. Tēlaini to var salīdzināt ar laulības dzīvi. Franšīzes līgums nozīmē partnerattiecības, un abiem partneriem jābūt gataviem vienam otru atbalstīt, lai gan, protams, tieši franšīzes devējs vairāk iegulda franšīzes ņēmēja biznesa attīstībā."


LĪGA BĒRZIŅA, "Stenders" mārketinga menedžere:
"Šobrīd "Stenders" zīmolam ir vairāk nekā 160 veikalu 22 pasaules valstīs. Tālākās un eksotiskākās vietas ir Ķīna un Japāna, taču zīmols plaši pārstāvēts arī Eiropā, Krievijā un NVS valstīs.
Latvijā mums ir 22 veikali, no kuriem septiņi ir SIA "Stendera Ziepju Fabrika" veikali, savukārt pārējie 15 ir franšīzes ņēmēju veikali.
Sadarbību ar potenciālajiem franšīzes ņēmējiem sākam gan pēc klientu iniciatīvas, gan meklējam tos paši, piedaloties dažādās starptautiskās izstādēs.
"Stenders" veikalos piedāvājam tikai mūsu produkciju, lai nodrošinātu tās kvalitāti. Arī visus veikalus iekārtojam tā, lai mūsu klienti tajos vienmēr justos laipni gaidīti, aprūpēti. Augsto "Stenders" standartu ievērošana ir arī galvenā prasība visiem franšīzes ņēmējiem."


TATJANA MELEHOVA, Baltijas Franšīzes fonda direktore:
"Franšīzes bizness Latvijā attīstās veiksmīgi. Līdz šim ļoti pieprasīta bija franšīze tirdzniecības sektorā, tomēr pašlaik interese par to mazinās, jo tirdzniecībā aktīvi iesaistītie uzņēmēji jūt, ka vairākums iedzīvotāju vairs nav gatavi tik ļoti tērēt naudu. Cilvēku pirktspēja samazinās acīm redzami, tieši ietekmējot apgrozījumu tirdzniecībā, tāpēc arī ārzemju uzņēmumi izrāda mazāku interesi dot savu franšīzi Latvijas tirdzniecības uzņēmumiem. Bija pat gadījums, kad kāds ārzemju uzņēmums atrada potenciālu franšīzes ņēmēju Latvijā, abi bija gatavi parakstīt līgumu, bet beigās abas puses nolēma, ka ekonomiskās situācijas dēļ labāk ir pagaidīt un biznesu attīstīt vēlāk.
Savukārt pašlaik palielinās interese par franšīzi pakalpojumu sniegšanā, jo šis bizness lielākoties ir saistīts ar pirmās nepieciešamības pakalpojumiem, tādējādi mazāk ietekmējoties no ekonomiskās krīzes. Jāsaka, ka šobrīd uzņēmējiem ir grūtāk nekā pirms pāris gadiem, jo franšīzes attīstībā ir nepieciešami finanšu resursi, bet biznesa kreditēšana vairs nav tik vienkārša: bankas izvairās no kredītu izsniegšanas pret nekustamā īpašuma ķīlu. Tāpēc patlaban mēs – Baltijas Franšīzes fonds – veicam pārrunas ar bankām, skaidrojam, ka franšīze ir drošs biznesa attīstības veids un mēģinām panākt, lai bankas dotu līdzekļus franšīzes attīstīšanai. Mēs ļoti ceram uz šo pārrunu pozitīviem rezultātiem.
Ir grūti pateikt, cik daudz šobrīd Latvijā ir franšīzes ņēmēju, jo par to nav statistikas datu. Tāpat nav arī precīzas informācijas, cik franšīzes devēju pašlaik darbojas Latvijā, jo tiem netiek prasīts reģistrēt savu darbību. Patlaban var ieskicēt divas nākotnes prognozes – tuvākajā laikā pazīstami uzņēmumi sāks attīstīt savu biznesu, izmantojot franšīzi; palielināsies Latvijas franšīzes devēju interese izvērst savu biznesu ārpus Latvijas robežām.
Par franšīzes devēju var būt jebkurš spēcīgs un veiksmīgs uzņēmums. Bet ļoti svarīgi, lai visas franšīzes biznesa procedūras ir smalki pārdomātas un aprakstītas."


Klinta Ločmele, "KV"

 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas