Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.42 (149) 2008. gada 15. oktobris
            

  Ziņas īsumā | Latvijā un pasaulē

Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei


7.oktobra Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Ekonomikas ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts, kas nosaka kārtību, kā tiks sniegts atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei, kā arī to rūpniecisko īpašuma tiesību nostiprināšanai.

Programmas "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" mērķis ir atbalstīt jaunu vai nozīmīgi uzlabotu produktu (tajā skaitā preču vai pakalpojumu) vai tehnoloģiju (tajā skaitā tehnoloģisko procesu) izstrādi. Finansējums tiks sniegts rūpnieciskiem pētījumiem un eksperimentālām izstrādnēm, kā arī jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei pārtikas nozarē. Projektā var iekļaut jaunu produktu un tehnoloģiju izveidošanas izmaksas: personāla, materiālu, licenču, patentu, instrumentu un iekārtu izmaksas. Maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte no kopējām attiecināmajām izmaksām noteikta šāda: saistībā ar rūpnieciskajiem pētījumiem - 70% sīkiem un maziem komersantiem; 60% - vidējiem komersantiem un 50% - lieliem komersantiem; savukārt saistībā ar eksperimentālo izstrādni - 45% sīkiem un maziem komersantiem; 35% - vidējiem komersantiem un 25% - lieliem komersantiem.

Aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai" mērķis ir atbalstīt veiksmīgi izstrādāto jauno produktu (tajā skaitā preču vai pakalpojumu) vai tehnoloģiju (tajā skaitā tehnoloģisko procesu) rūpniecisko īpašuma tiesību nostiprināšanu. Finansējumu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai sniedz šādu rūpnieciskā īpašuma tiesību objektu reģistrācijai: izgudrojums; dizainparaugs; pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija vai augu šķirnes. Finansējuma intensitāte ir 45% komersantiem, kuri atbilst mazo un sīko komersantu statusam; 35% komersantiem, kuri atbilst vidējo komersantu statusam.

Abās aktivitātēs projektus līdzfinansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda. Kopējais finansējums ir 23 510 626,71 lats ("Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" - 22 510 626,58 lati un "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai" - 1 000 000,13 latu).

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas