Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.42 (149) 2008. gada 15. oktobris
            

  Ziņas īsumā | Latvijā un pasaulē

Atbalsts biznesa inkubatoru izveidei


Ministru kabinets 7.oktobrī apstiprināja Ekonomikas ministrijas sagatavoto MK noteikumu projektu, kas nosaka ES struktūrfondu aktivitātes "Biznesa inkubatori" ieviešanu.

Atbalsta programmas mērķis ir veicināt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu veidošanos un attīstību Latvijas reģionos, nodrošinot tos ar uzņēmējdarbībai nepieciešamo vidi, infrastruktūru un konsultatīvajiem pakalpojumiem. Aktivitātes ietvaros tiks sniegts atbalsts sīkajiem un mazajiem komersantiem, kuru darbības laiks nav ilgāks par diviem gadiem. Biznesa inkubatora pakalpojumus komersants varēs saņemt četrus gadus.

Projektiem paredzēts līdzfinansējums no Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem. Kopējais aktivitātes finansējums ir Ls 20 208 601 (Ls 17 179 418 - Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums, Ls 3 029 182 - valsts budžeta finansējums). Aktivitātei paredzētais finansējums tiek dalīts kvotās vienādās daļās pa reģioniem. Aktivitātes ietvaros tiks sniegts atbalsts arī radošās industrijas biznesa inkubatoram Rīgā.

Plašāka informācija par MK noteikumu projektu "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.1. aktivitāti "Biznesa inkubatori"" atrodama Ministru kabineta mājaslapā.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas