Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.46 (153) 2008. gada 12. novembris
            

  Aktuāli | Gatavojas mainīt nodokļu slogu

Nodokļu vēlīgums uzņēmēju atbalstam
Lidija Dārziņa, "KV"


Valsts deviņdesmitgades norises bagātināšanai šoruden organizētais Finanšu forums Rīgā 29.oktobrī noslēdza Finanšu ministrijas un Valsts ieņēmumu dienesta rīkoto izziņas un diskusiju pasākumu virkni Latvijas reģionos.Šogad Latvijā vairāk kā jelkad ir runāts par atbalstu uzņēmējiem, tostarp ar nodokļu politikas instrumentiem. Informācijas par priekšlikumiem, to korekciju un papildinājumiem kopš pavasara ir bijis tik daudz - tā dažādās variācijās tiek atkārtota vai pēc katras sociālo partneru tikšanās, intervijās, ministriju paziņojumos presē -, ka tikai lielam uzņēmumam ar finanšu departamentu varētu būt skaidrība, kas īsti ir sagaidāms jau nākamajā gadā un kā šo pretimnākšanu varēs izmantot. Jo - tam ir jāgatavojas laikus.

Skaidrs ir tas, ka ne visi šogad izskanējušie solījumi par labumiem nodokļu atlaižu veidā uzņēmējiem un iedzīvotājiem būs pieejami jau nākamgad. Jāapzinās arī tas, ka ne visas svarīgi pasniegtās jaunās iespējas, ietītas it kā pretimnākšanas togā, nodokļu maksātājam tādas patiesi ir vai būs.

 

UIN - lielākais atspaids

Izskatīšanai Saeimā iesniegtajā likumprojektā "Par uzņēmumu ienākuma no­dokli" paredzēta virkne atvieglojumu jeb stimulu: jaunu ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādei; ieguldījumiem pētniecībā un attīstībai; pašu kapitāla palielināšanai u.c.

Jau pašreiz Latvijā UIN (pamatlikme 15%) ir viens no vēlīgākajiem Eiropas Savienībā, jo tā efektīvā likme ir 10,1%. Ja valdības šim nodoklim piedāvātos stimulus Saeima likuma grozījumos akceptēs, tad efektīvā likme pazemināsies līdz 8% - iecerēto grozījumu sagaidāmo rezultātu uzņēmējiem skaidroja Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos Dāvids Tauriņš.

 

IIN - neliela pretimnākšana

Ar Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likuma grozījumiem nākamajā gadā no 3000 līdz 4000 latiem palielinās lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas ienākuma apmēru, kas atbrīvots no aplikšanas ar nodokli. Nelieli papildienākumi paredzēti darba ņēmējiem. Jau vairākkārt ir rakstīts, ka ar MK noteikumiem no nākamā gada tiek paaugstināts neapliekamais minimums no 80 līdz 100 latiem (algas saņēmēja ieguvums mēnesī - 5 lati), paaugstināts nodokļa atvieglojums par apgādājamajiem no 56 līdz 63 latiem (apgādnieka ieguvums par vienu uzturamo personu - 1,75 lati).

Savulaik pieteiktais solījums par strādājošo neapliekamā minimuma piemērošanu strādājošo pensionāru darba algai (no kuras pašlaik IIN tiek aprēķināts no pirmā lata) ir būtiski koriģēts: pensionāru neapliekamā minimuma (pašreiz Ls 165) piemērošana attieksies uz visiem pensionāru ienākumiem. Taču tas būs izdevīgi tikai tiem iedzīvotājiem, kuri pensijā saņem mazāk par 165 latiem.

 

Atliktās cerības

Valdība dubultojusi attaisnoto izdevumu summu (no 150 līdz 300 latiem par izglītības tēriņiem). Taču, tā kā noteikumi stājas spēkā nākamgad janvārī, tos varēs piemērot, aizpildot iedzīvotāju ienākumu gada deklarācijas 2010.gadā, lai iekļautu attaisnotajos izdevumos šādu atbilstīgajos tēriņos 2009.gadā izdoto summu.

Grozījumi paredzēti arī citos nodokļu likumos. Ar likumprojektiem, kas iesniegti Saeimā kopā ar 2009.gada budžeta projektu, var iepazīties Saeimas mājaslapā www.saeima.lv.

 

Gatavo radikālas pārmaiņas

D.Tauriņš informēja, ka pašreiz tiek izstrādātas nodokļu sistēmas pamatnostādnes. Vēl līdztekus šogad izstrādātajam jaunajam likumam par PVN tiks gatavota arī likuma par iedzīvotāju ienākuma nodokli jauna redakcija - arī nākotnei. Galvenais jaunums - visticamāk, ka tiks paplašināta apliekamo ienākumu bāze, proti, tiek plānota dividenžu un kapitāla pieauguma aplikšana ar nodokli. D.Tauriņu gan bažīgu darot jautājums, vai šis periods ir piemērotākais šādām pārmaiņām. Konceptuāli esot skaidrs, ka tas būs jādara, jo šie ienākumi lielākā vai mazākā mērā visā Eiropā ir apliekami un Latvija ir gandrīz vienīgais izņēmums šajā ziņā.

Vienlaikus tiek domāts par iespēju pārnest slogu no tiešajiem nodokļiem uz netiešajiem nodokļiem. Jo, ja ir runa, piemēram, par IIN likmes samazināšanu, tad, saprotams, ka vienlaikus ir jāpaaugstina kāds cits nodoklis, visticamāk, tas varētu būt pievienotās vērtības nodoklis.

"KV" šopavasar jau rakstīja, ka ES nodokļu forumā Briselē aprīlī tieši darbaspēka nodokļu pārnešana uz patēriņu tika uzsvērta kā aktuāla nepieciešamība.

 

 Nodokļu inspektors zvana!
Vai vienmēr jāiztrūkstas?


Nodokļu administrācijai nodokļu kontrole nav pašmērķis, lai sodītu nodokļu maksātāju, bet gan instruments, lai nodrošinātu nodokļu iekasēšanu un veicinātu brīvprātīgu nodokļu nomaksu. Kontrole nav tikai sodam, bet arī godprātīgo nodokļu maksātāju atbalstam. Tā reizē ir cīņa par godīgu konkurenci uzņēmējdarbībā un ēnu ekonomikas skaušana – priekšlasījumā "Nodokļu kontroles process VID" Finanšu forumā uzsvēra VID Galvenās nodokļu pārvaldes direktores vietniece Ināra Pētersone.

Lai kontrolētu nodokļu maksātājus, tiek izmantotas tehnoloģiju jaunās iespējas atbilstīgi kā citās ES valstīs. Analīzē tiek izmantota sistēma, kurā apkopota VID rīcībā esošā informācija un dažādas analīzes iespējas (Datu noliktava); datorizētā juridisko personu risku novērtēšanas sistēma (ESKORT), kā arī rīks, kas ļauj vizualizēt savstarpējās saites starp nodokļu maksātājiem pēc kopīgas pazīmes (Analyst`s notebook).

2009.gadā VID paredzēts uzsākt fizisko personu riska auditēšanas sistēmas (RASA) izmantošanu. Tā ļaus identificēt fiziskās personas, kurām ir jāiesniedz deklarācijas, personas, kuras, iespējams, nodarbojas ar nereģistrētu saimniecisko darbību. VID nodaļām ar tām būs jāstrādā preventīvi, jo saimnieciskā darbība iedzīvotājiem ir jāreģistrē.

Savukārt atbalstam ir paredzētas grāmatvedības audita programma (SESAM), audita atbalsta informācijas sistēma (ASIS), kā arī tematisko pārbaužu atbalsta informācijas sistēma (TPAIS).

VID samazina administratīvo procesu skaitu par maznozīmīgiem pārkāpumiem. Par to liecina VID kontroles 2007.gada astoņu mēnešu un 2008.gada attiecīgā perioda datu salīdzinājums:
– piemērots naudas sods (2007.g. – 31%, šogad – 24% gadījumu);
– izbeigta lietvedība, izsakot mutvārdu aizrādījumu (2007.g. – 11%, šogad – 8%);
– konstatēts nebūtisks pārkāpums (2007.g. – 21%, šogad – 30%);
– pārkāpumi nav konstatēti (2007.g. – 37%, šogad – 38%).

VID Nodokļu maksātāju reģistrā ir reģistrēts 150 500 juridisko personu.
 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas