Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.46 (153) 2008. gada 12. novembris
            

  Ziņas īsumā | Latvijā un pasaulē

VDI skaidro darbdienu pārcelšanu


Valsts darba inspekcija (VDI) informē, ka sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 90.gadadienas svētkiem tiek pārcelta sekojoša darba diena - no pirmdienas, 2008.gada 17.novembra, uz sestdienu, 2008.gada 22.novembri.

Uzskatāms, ka darbdienas tiek pārceltas ar visām tās dienas tiesībām un pienākumiem. Darba likuma 135.pants nosaka, ka pirms svētku dienām darba dienas ilgums saīsināms par vienu stundu, ja darba koplīgumā, darba kārtības noteikumos vai darba līgumā nav noteikts īsāks darba laiks. Līdz ar to 17.novembra darba diena, kas saskaņā ar Darba likuma 135.pantu ir saīsināma par vienu stundu, pārceļot to uz 22.novembri, saglabā saīsinātās darba dienas statusu.

Darbdienas tiek pārceltas ar mērķi kvalitatīvāk organizēt iedzīvotāju darba un atpūtas laiku, tādējādi nodrošinot, ka tiek efektīvi un optimāli izmantots darba laiks, nepārtraucot darba procesu. Vienlaikus iedzīvotājiem tiek dota iespēja vairāk laika pavadīt kopā ar ģimeni, atzīmējot valsts svētkus vai plānojot kopīgu atpūtu.

"VDI atgādina, ja nodarbinātajam 17.novembris ir atvaļinājuma diena un šis atvaļinājums beidzas pirms 22.novembra, tad šim nodarbinātajam 22.novembris ir brīvdiena (pārceltā atvaļinājuma diena)," skaidro VDI direktore Rita Elce.

MK lēmums par darba dienu pārcelšanu attiecas tikai uz no budžeta finansējamām valsts pārvaldes iestādēm, bet pašvaldībām, komersantiem, komercsabiedrībām un organizācijām šis rīkojums ir rekomendējošs - tām pašām ir tiesības brīvi noteikt darba un atpūtas laiku.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas