Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.46 (153) 2008. gada 12. novembris
            

  Ziņas īsumā | VID informācija

Ar 2009.gada 1.jūliju komersantiem būs jāiesniedz muitai elektroniska informācija par precēm pirms to faktiskās ievešanas vai izvešanas


2009.gada 1.jūlijā spēkā stāsies jaunas Eiropas Savienības (ES) normatīvajos aktos noteiktās prasības. Ar 2009.gada 1.jūliju komersantiem noteiktu laiku pirms preču faktiskās ievešanas vai izvešanas uz/no ES muitas iestādē būs jāiesniedz informācija par precēm - ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarācija. Kopsavilkuma deklarācija ir jauns, tikai elektroniski iesniedzams muitas dokuments, un tas satur arī tādus datus, kas nav jānorāda vienotajā administratīvajā dokumentā (VAD). Saņemot šādu deklarāciju, tiks veikta automātiska riska analīze un, pamatojoties uz analīzes rezultātiem, - arī attiecīga preču kontrole. Šīs riska analīzes mērķis ir preču plūsmas drošības un drošuma kontrole sabiedrības aizsardzības interesēs.

Minētās prasības nosaka 2005.gada 13.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.648/2005, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr.2913/92 par Kopienas muitas kodeksa izveidi. 2006.gada 18.decembra Komisijas Regula (EK) Nr.1875/2006, ar ko groza Regulu (EEK) Nr.2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai Nr.2913/92 par Kopienas muitas kodeksa izveidi, nosaka deklarācijas iesūtīšanas termiņu atbilstoši transporta veidam, izņēmuma gadījumus un citus nosacījumus, tās 30.A pielikumā ir norādīti iesniedzamās kopsavilkuma deklarācijas dati par katru attiecīgo situāciju vai transporta veidu.

Lai nodrošinātu minēto datu apstrādi, ar 2009.gada 1.jūliju ES muitas iestādēs, t.sk. Latvijas muitā, tiks ieviestas Importa un Eksporta kontroles sistēmas, kā arī attiecīgi papildināta Jaunā datorizētā tranzīta sistēma (NCTS).

Kopsavilkuma deklarācijas Latvijas muitā komersanti varēs iesniegt vai nu manuāli, ievadot datus VID izstrādātajā jaunajā Importa un Eksporta kontroles sistēmas un Tranzīta komersantu modulī, vai arī elektroniski, iesūtot datus no savas informācijas sistēmas muitas informācijas sistēmā. VID mājaslapā tiks publicētas specifikācijas, kas nepieciešamas, lai pielāgotu komersanta sistēmu datu iesūtīšanai muitas informācijas sistēmā (programmiskās saskarnes izstrādei).

VID Galvenā muitas pārvalde par gaidāmajām izmaiņām ir informējusi Muitas un uzņēmēju konsultatīvās padomes dalībniekus un aicina arī pārējos komersantus, t.sk. preču pārvadātājus, rūpīgi izskatīt minētos normatīvos aktus, lai jaunā kārtība nebūtu pārsteigums, un laikus gatavoties elektroniskai datu iesniegšanai muitā.

Valsts ieņēmumu dienests

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas