Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.46 (153) 2008. gada 12. novembris
            

  Seko līdzi | Lasi, pārbaudi, atceries

Dokumentu projekti

6.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti vairāki tiesību aktu projekti, kas skar uzņēmējus un uzņēmējdarbību. Ar pilnu tiesību aktu projektu sarakstu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā http://www.mk.gov.lv/lv/mk/vsssanaksmes/izsludinato-projektu-tabula/. "KV" sagatavotie tiesību aktu projektu apraksti balstīti uz internetā pieejamajiem dokumentu projektu tekstiem un to paskaidrojuma rakstiem, anotācijām, ministriju informācijas.

Definē atbalstāmos reģionus ES

Likumprojekts "Grozījums Komercdarbības atbalsta kontroles likumā"

Projekts paredz Komercdarbības atbalsta kontroles likumā noteikt deleģējumu Ministru kabinetam (MK) izdot noteikumus par reģionālā atbalsta piešķiršanas kvalifikāciju Latvijas Republikā un maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, kuru atļauts piemērot reģionālajam ieguldījumu atbalstam.

Deleģējums MK izdot šādus MK noteikumus ir nepieciešams, lai varētu no jauna izdot MK noteikumus, kas definē reģionus, kuros Latvijā pieļaujams piešķirt reģionālo atbalstu saskaņā ar Eiropas Komisijas "Valstu reģionālā atbalsta pamatnostādnēm 2007.-2013.gadam", kā arī maksimāli pieļaujamās atbalsta intensitātes.

Eiropas Savienībā izšķir šādu kategoriju atbalstāmos reģionus:

1) 87.(3) (a) panta reģioni - reģioni, kuros ir zems dzīves līmenis un liels bezdarbs, t.i., reģioni, kuru iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju NUTS II līmeņa reģionā nepārsniedz 75% no Eiropas Kopienas (ES-25) vidējā rādītāja;

2) "Statistiskā efekta" reģioni - reģioni, kuros iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju NUTS II līmeņa reģionā pārsniedz 75% no Eiropas Kopienas (ES-25) vidējā rādītāja tikai paplašināšanās statistiskā efekta dēļ, taču iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju ir mazāks par 75% no Eiropas Kopienas (ES-15) vidējā rādītāja;

3) 87.(3) (c) panta reģioni - reģioni, kuros dalībvalstī nepieciešams veicināt saimniecisko izaugsmi un kuri ir mazāk attīstīti salīdzinājumā ar valsts vidējo attīstības līmeni.

Visa Latvija tiek kvalificēta kā viens NUTS II reģions. Tā kā Latvijas iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju ir 37,28% no Eiropas Kopienas (ES-25) vidējā rādītāja, visa Latvijas teritorija ir kvalificējama kā 87.(3) (a) reģions.

Pamatojoties uz likumprojektā doto deleģējumu, tiks izdoti jauni MK noteikumi, kas nosaka reģionālā atbalsta piešķiršanas kvalifikāciju Latvijas Republikā un maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti. Jaunie noteikumi aizstās MK 2006.gada 13.jūnija noteikumus Nr.477 "Noteikumi par reģionālo atbalstu Latvijas Republikā 2007.-2013.gadā".

 

Īsāks darbnespējas lapas A izsniegšanas periods

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība""

Noteikumu projekta izstrādāšanas mērķis ir atbilstoši grozījumiem likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" noteikt laika posmu, par kuru tiek izsniegta darbnespējas lapa A un darbnespējas lapa B.

Noteikumu projekts paredz, ka, sākot ar 2009.gada 1.janvāri, tiek saīsināts darbnespējas lapas A izsniegšanas periods no 14 kalendāra dienām līdz 10 kalendāra dienām. Līdz ar to darbnespējas lapa B tiek izsniegta, sākot ar darbnespējas 11.dienu.

Tāpat kā līdz šim, darbnespējas A lapas periodā slimības naudu izmaksās darba devējs, savukārt darbnespējas B lapas laikā slimības naudu izmaksās valsts.

Vienlaikus noteikumu projekts paredz izslēgt normu, kas nosaka: uz darbnespējas lapas B darba devējs sniegtās ziņas apstiprina ar zīmogu.

 

Ar 12 soda punktiem būs jākārto braukšanas eksāmens

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 21.jūnija noteikumos Nr.551 "Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumi""

Noteikumu projekta mērķis ir veicināt transportlīdzekļu drošu vadīšanu un normatīvo aktu ievērošanu ceļu satiksmē, lai pēc iespējas mazāk būtu apdraudēta cilvēku dzīvība, veselība un manta.

Sagatavotie grozījumi noteikumos paredz, ka pārkāpumu uzskaites punktus no noteikumu spēkā stāšanās brīža reģistrēs arī mopēdu vadītājiem. Izdarīti grozījumi arī attiecībā uz pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros piemērojamo ietekmēšanas līdzekļu izpildes kārtību.

Ja transportlīdzekļa vadītājam būs reģistrēti astoņi pārkāpumu punkti, viņam būs obligāti jāapmeklē mācību kursi ceļu satiksmes drošības jautājumos un mācībasdrošas transportlīdzekļa vadīšanas jautājumos.

Ja transportlīdzekļa vadītājam būs reģistrēti 12 pārkāpumu punkti, viņam būs jānokārto ne tikai eksāmens ceļu satiksmes drošības jautājumos, bet arī jāveic transportlīdzekļa vadīšanas iemaņu pārbaude. Par pārbaudes izpildi noteiktā laikā un kārtībā tiks dzēsti divi pārkāpumu uzskaites punkti, bet neizpildes gadījumā vadītājam tiks reģistrēti papildus divi pārkāpumu uzskaites punkti. Noteikumu projekts precizē arī kārtību, kādā tiks veikta transportlīdzekļa vadīšanas iemaņu pārbaude.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas