Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.49 (156) 2008. gada 3. decembris
            

  Biznesa vide | Ja parāds ir, bet naudas nav

Ārvalstu pieredze ar kredītu parādniekiem
Latvijas Universitātes doktorante Mg.oec. ILONA LEJNIECE


Foto: Māris Kaparkalējs, "LV"

Izvēršoties ekonomiskajai krīzei visā pasaulē, saasinās arī situācija kredītu atmaksāšanā. Cilvēki aizdevumus ņēma, vai nu nenovērtējot savu reālo finansiālo stāvokli, vai nākotnes perspektīvas iedrošināti, kas nu, izrādās, bijis mānīgs priekšstats.
Kredītu parādi rodas līdzīgā veidā, bet to piedzīšana dažādās valstīs norisinās atšķirīgi.Krievija. Pāri robežai netikt

Tā kā pārrunās ar parādniekiem ir jārisina virkne citu dažādu problēmu un jautājumu, kas neatbilst bankas pamatdarbības profilam, bankai pastāv izvēle - nodot parādniekus parādu piedziņas aģentūrām vai iesniegt prasību tiesā.

Pasaules finanšu krīzes ietekmē Krievijas bankas arvien mazāk izsniedz kredītus un arvien vairāk izmanto parādu piedziņas aģentūras.

Parādu piedziņas aģentūras darbojas divos virzienos:

1) noslēdz līgumus un banku uzdevumā veic parādu piedziņu;

2) noslēdz līgumus par parādu pārņemšanu pilnībā.

Pagājušajā gadā parādu piedziņas aģentūrām tika nodoti banku kredīti par 40 miljardiem rubļu - viena trešdaļa no iedzīvotāju kopējā parāda bankām. Nodoti tika pārsvarā patēriņa kredīti un kredītkaršu limiti.

Parādu piedziņas aģentūras darbojas pirmstiesas piedziņas stadijā: zvana parādniekam, sūta brīdinājuma vēstules, tiekas ar parādniekiem, sadarbojas ar banku soda procentu samazinājuma noteikšanā parādniekam un individuālā grafika izveidošanā. Parādu piedziņas aģentūras darbiniekiem nav tiesību iekļūt parādnieka dzīvoklī vai arestēt īpašumu.

Taču Federālajam tiesu izpildītāju dienestam ir tiesības gan iekļūt parādnieka dzīvoklī, gan arestēt īpašumu, un to pilnvaras ir detalizēti reglamentētas likumā.

Tiesā nonāk īpaši smagie gadījumi, tostarp bezcerīgie. Ja kredītu paņēmis krāpnieks vai mazturīgais, finanšu iestādēm lieta ir jānodod tiesā, jo nepieciešams saņemt apstiprinājumu, ka kredīta parāda piedziņa nav iespējama. Saskaņā ar Krievijas Centrālās bankas instrukciju bez šāda apstiprinājuma bankai nav tiesību parādu norakstīt.

Lai efektīvāk apkarotu kredītu nemaksātājus, Federālais tiesu izpildītāju dienests plāno noslēgt līgumus ar Krievijas Centrālo banku un Krievijas Banku asociāciju. Tiem Krievijas pilsoņiem, kuriem būs tiesas spriedums par kredītu, tiks liegts izbraukt ārpus valsts, kamēr parāds nebūs nomaksāts. Jau 2006.gada nogalē šāda kārtība tika ieviesta Sanktpēterburgā.

Turklāt, lai publiski kauninātu ļaunprātīgos parādu nemaksātājus, sarakstus ar viņu vārdiem drukātā veidā izvietoja pilsētas dzelzceļa stacijās, lidostās un autoostās; elektroniski tie bija pieejami on-line režīmā dažādos interneta resursos.

Par maksātnespējīgu Krievijā var tikt atzīta persona, kuras parāds pārsniedz 100 tūkst. rubļu, un laika posms, kurā tā nespēja norēķināties ar banku, ir seši mēneši. Lai saņemtu bankrotējošā statusu, parādniekam ir jāvēršas tiesā un jālūdz parādsaistību restrukturizācija.

 

ASV. Federālais cerību plāns

Saasinoties finanšu situācijai valstī un nekustamā īpašuma cenu kritumam, lai nepieļautu tālāku hipotekāro kredītu parādnieku pieaugumu un īpašumu atsavināšanu, tika izstrādāts federālais cerību plāns, kas paredzēts kā palīdzība 400 tūkst. mājsaimniecību, kas nevar samaksāt hipotekāro kredītu un lielo maksājumu dēļ nespēj refinansēt parādu.

Ir izstrādāta hipotēku atvieglojumu programma, kurā dažas mājsaimniecību kategorijas iegūs samazinātas procentu likmes uz laiku vai pastāvīgi, dažām parāds tiks norakstīts, bet vēl dažām tiks piemērota kombinēta pieeja - daļēja parāda norakstīšana un procentu likmes samazināšana.

Lai izmantotu šā plāna priekšrocības, jāatbilst šādiem kritērijiem:

• mājoklis ir aizņēmēja dzīvesvieta;

• hipotēka reģistrēta pirms 2008.gada 2.janvāra;

• jābūt veiktiem vismaz 6 kredīta maksājumiem;

• parādnieks nav bijis ļaunprātīgs nemaksātājs un pēdējos 10 gados nav tiesāts par krāpšanu;

• maksājumi par kredītu veido vairāk nekā 31% no atalgojuma pēc nodokļu nomaksas.

Federālais cerību plāns paredz, ka aizdevējam būtu jānoraksta parāda daļa, kas ir virs 90% no mājas pašreizējās vērtības.

Piemērs. Personas parāds par iegādāto māju ir 125 tūkst. ASV dolāru. Māja tagad zaudējusi vērtību, un tās tirgus cena ir 100 tūkst. dolāru. Aizdevējam būtu jānoraksta 35 tūkst. dolāru, kas ļautu mājas īpašniekam kārtot saistības ar aizdevēju par 90 tūkst. dolāru.

Atsevišķas ASV bankas labprātāk ievērojami pagarina aizdevuma termiņus, piemēram, no 30 līdz 40 gadiem, un samazina procentu likmes, nekā noraksta parādus.

ASV ir plaši izplatītas parādu konsolidācijas aģentūras, kuras palīdz personai vai visai ģimenei samazināt parādu slogu, konsolidējot (apvienojot) vairākus parādus vienā. Tādējādi persona ir atbrīvota no pazemojošām sarunām par tās finanšu stāvokli, jo parādu konsolidācijas aģentūras vada arī sarunas ar kreditoriem.

Parādu konsolidācija sevī ietver dažādas parādu atvieglojuma programmas (esošo parādu apturēšana vai to aritmētiskās progresijas palēnināšana), samazina iespēju pasludināt maksātnespēju, izveido individuālo atmaksas grafiku, kontrolē ieņēmumu un izdevumu plūsmu, palīdz sastādīt savu personīgo budžetu.

Parādu konsolidācijas priekšrocības ir šādas:

• ilgtermiņā palīdz uzlabot kredītvēsturi;

• samazinās procentu maksājumi;

• jānorēķinās ar vienu maksājumu, ko aģentūra sadala vairākiem kreditoriem;

• sniedz morālo gandarījumu, ka parāds tiek atmaksāts.

Parādu konsolidācijai piemīt arī trūkumi:

• parādu maksātājam ir nepieciešama pašdisciplīna;

• viņš nedrīkst uzņemties jaunas kredītsaistības;

• iespējams, tam jāmaina dzīvesvieta;

• jāievēro atmaksas plāns.

 

Spānija. Sūta faksu un marķē auto

Tā kā Spānijas ekonomikā iezīmējas nestabilitātes pazīmes, parādu piedziņas bizness plaukst, un ir izstrādāti jauni paņēmieni, kā izmantot cilvēku apmulsumu, publiski tos kauninot.

Kā ziņo Spānijas parādu piedziņas aģentūras, šogad Spānijā parādnieku skaits ir pieaudzis par 30%, tāpēc šīs aģentūras iesaka parādniekus sākotnēji brīdināt ar faksa starpniecību. Daļa parādnieku uz to reaģē un parādus samaksā, taču daļa šo signālu neņem vērā. Tad parādu piedziņas aģentūras iesaka marķēt parādnieka automašīnu, skaidri un nepārprotami norādot, ka automašīnas īpašnieks nav nokārtojis parādsaistības. Tādējādi par šo faktu uzzina pārējā sabiedrība.

Parādu piedziņas aģentūru ēkas veidotas tā, lai parādnieku ietekmētu psiholoģiski - ēku sienas rotātas ar medību trofejām: lauvu galvām, ziloņu ilkņiem. Darbinieki ir tērpušies melnos uzvalkos. Tādējādi parādnieki tiek pabiedēti, taču fizisko spēku aģenti, protams, nelieto. Viņu uzdevums nav agresija, bet gan parādu atgūšana, pildot svarīgu sociālo funkciju.

Piemērs. Kāds pāris nespēja atmaksāt 60 000 eiro parādu par kāzu svinībām. Parādu piedziņas aģentūra sazinājās ar kāzu rīkošanas aģentūru un noskaidroja kāzu viesu sarakstu un viņu tālruņu numurus. Apzvanot katru viesi atsevišķi, parādu piedzinēji norādīja, ka viņš ir personiski atbildīgs par to, ko bija apēdis šajās svinībās. Tā parādnieku pārim kļuva kauns, un parāds tika atmaksāts.

Savukārt vēl citas parādnieku aģentūras darbinieki pārģērbjas par klauniem, mūkiem, vēršu cīņu dalībniekiem, vēl citi atskaņo dūdas tālrunī vai sarunas laikā, līdz tiek saņemts apstiprinājums maksājuma veikšanai.

Kā apgalvo Spānijas parādu piedziņas aģentūras, visas šīs darbības veicina 70% parādu atgūšanu.

 

Vācija. Jauna sociālā parādība - parādu tūrisms

Maksātnespējas galvenie cēloņi šajā valstī ir bezdarbs, šķiršanās, slimības, lielās kredītsaistības. Vislielākie parādnieki ir jaunieši, jo nav iemācījušies rīkoties ar naudu, taču vēlas dzīvot grezni uzreiz pēc skolas absolvēšanas. Ir novērojama jauna sociāla parādība - parādu tūrisms. Pirmsbankrota stadijā nonākušie parādnieki pārceļas dzīvot uz valstīm, kurās vieglāk sakrāt kredīta atmaksai nepieciešamo summu. Piemēram, daudzi vācieši dodas dzīvot un strādāt uz Franciju.

Vācijā darbojas parādu piedziņas aģentūras, kas veic šādas pirmstiesas darbības:

• nosaka parādnieka reālo dzīvesvietu un finanšu stāvokli;

• nosūta atgādinājuma vēstuli, dodot termiņu 8-10 dienas;

• meklē informāciju par parādnieku visos iespējamos reģistros (tirdzniecības reģistrā, komercaģentūru reģistrā, bankrota procesa ierosināšanas reģistrā u.c.);

• vada sarunas par iespējām atmaksāt parādu.

Visus izdevumus, kas saistīti ar iepriekš minētajām darbībām, sedz parādnieks. Ja parādnieks nereaģē uz pirmstiesas pasākumiem, tad tiek iesniegta prasība tiesā. Ja prasība ir 10 tūkst. eiro, tiesas izdevumi sasniedz aptuveni 588 eiro.

Vācijā darbojas speciālas parādnieku konsultāciju aģentūras, kas aizstāv parādnieku intereses. Maznodrošinātajiem parādniekiem to pakalpojumi ir bez maksas, jo šīs aģentūras subsidē valsts.

Piemērs. Persona ar banku bija noslēgusi patēriņa kredīta līgumu par 1500 eiro, kārtīgi maksāja aizdevuma procentus, bet ar pamatparāda summas atmaksu kavējās. Pēc kāda laika kredīta ņēmējs zaudēja darbu un valsts viņam piešķīra sociālo pabalstu. Bankas sūtīto brīdinājuma vēstuli persona izlasīja pavirši un to ignorēja. Pēc kāda laika izrādījās, ka banka bloķējusi kontu un personai nebija pieejams sociālais pabalsts. Parādnieku konsultāciju aģentūra ieteica nomainīt banku un uzrakstīt iesniegumu, ka persona nav maksātspējīga un pilnvaro aģentūru skaidroties ar banku viņas vārdā, nododot parādnieku konsultāciju aģentūrai līgumu un saraksti ar banku. Persona ir ievietota maksātnespējīgo sarakstā, un tai nav tiesību uzņemties jaunas kredītsaistības. Sociālais dienests apmaksā personas īres maksu, medicīniskos izdevumus un sociālo pabalstu. Personai strādāt algotu darbu nav finansiāli izdevīgi, jo tad nāksies šķirties no visai ievērojamas summas un zaudēt tiesības saņemt sociālos labumus, kā arī būs nepieciešams samaksāt samērā lielu soda naudu.

 

Lielbritānija. Sešus gadus melnajā sarakstā

Šajā valstī maksātnespēju var pasludināt jebkura persona, kuras parādu kopsumma pārsniedz 20 tūkst. Lielbritānijas mārciņu un kura nav spējīga to atmaksāt. Maksātnespēju parasti pasludina bezizejas situācijā, piemēram, ja persona sirgst ar smagu slimību vai nav iespējamas darba attiecības, turklāt maksātnespējas administratoram katru mēnesi jāmaksā atalgojums aptuveni 500 mārciņu apmērā un vēl papildus jāapmaksā tiesvedības izdevumi.

Parādnieka īpašumi tiek konfiscēti. Savā mājoklī parādniekam atļauts uzturēties ilgākais 12 mēnešus. Vēlāk šis īpašums tiek pārdots izsolē parādu dzēšanai. Maksātnespējīgais ir tiesīgs paturēt darba instrumentus, grāmatas, apģērbu, gultasveļu, mēbeles un personiskās lietas, kā arī automašīnu, ja tā nav sevišķi dārga.

Parādnieks izveido parādu atmaksas grafiku, parasti trīs gadus uz priekšu. Ja maksātnespējas pasludināšanas brīdī personai nav ienākumu, tiesas piespriestā summa ir jāapmaksā kaut vai no valsts piešķirtā sociālā pabalsta. Ir bijuši gadījumi, ka parādnieks pēc tiesas lēmuma maksā 15 mārciņu mēnesī.

Parādnieka reabilitācija iespējama vienu gadu pēc maksātnespējas pasludināšanas, taču vismaz sešus gadus parādnieks paliek melnajā sarakstā, un viņam nav tiesību uzņemties jaunas kredītsaistības. Maksātnespējas laikā parādniekam ir liegums strādāt atsevišķās profesijās, piemēram, finanšu sfērā un policijā, bez tiesas atļaujas nedrīkst veikt uzņēmējdarbību, nav tiesību tikt ievēlētam valsts parlamentā.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas