Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.49 (156) 2008. gada 3. decembris
            

  Seko līdzi | Lasi, pārbaudi, atceries

Iespēja pieteikties finansējumam

 

• Līdz 5.decembrim Lauku atbalsta dienests (LAD) pieņem projektu iesniegumus pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" 1.kārtā.

 

• Līdz 5.decembrim LAD pieņem projektu iesniegumus aktivitātes "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās" īstenošanai 1.kārtā.

 

• Līdz 15.decembrim LAD pieņem projektu iesniegumus pasākuma "Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai" 1.kārtā.

 

• Līdz 15.decembrim LAD pieņem projektu iesniegumus pasākuma "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" 1.kārtā.

 

• Līdz 15.decembrim LAD pieņem projektu iesniegumus pasākuma "Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana" 1.kārtā.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami LAD mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā "ES atbalsts".

 

• Līdz 11.decembrim plkst. 17.00 Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) pieņem projektu iesniegumus ES Sociālā fonda aktivitātē "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana".

Sīkāka informācija pieejama VRAA mājaslapā www.vraa.gov.lv (sadaļā ESF 2007-2013).

 

• Līdz 30.decembrim (ieskaitot) Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) pieņem projektu iesniegumus aktivitātē "Vērtspapīru birža mazām un vidējām komercsabiedrībām".

Plašāka informācija par aktivitāti un pieteikšanās kārtību atrodama LIAA mājaslapā www.liaa.gov.lv sadaļā "ES struktūrfondi".

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas