Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs  
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.45 (152) 2008. gada 5. novembris

 Aktuāli
Eiropas nauda ceļā pie komersanta

Valsts atbalsta aktualitātes un situācija tautsaimniecībā

Iepriekšējā Eiropas struktūrfondu plānošanas posmā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) administrēja septiņas valsts atbalsta programmas (VAP), kurās bija iekļauti dažādi uzņēmējdarbības atbalsta aspekti – sākot no vērienīgiem miljonu latu vērtiem projektiem uzņēmumu infrastruktūras modernizēšanai VAP "Komercdarbības pilnveidošana atbilstoši standartu prasībām" ietvaros līdz dažiem tūkstošiem un dažkārt pat simtiem latu VAP "Dalība starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijās" un "Atbalsts nodarbināto kvalifikācijas celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai".
Pašreizējā Eiropas naudas apguves posmā no 2007.gada līdz 2013.gadam projektu iesniegumi LIAA pieņemti deviņās programmās, no kurām pašlaik atvērtas ir divas.
Uz "Komersanta Vēstneša" jautājumiem par pagājušajā posmā gūto pieredzi un pašreiz notiekošo Eiropas naudas apguvē atbild LIAA direktors ANDRIS OZOLS.
>>>
 Likumu ABC
Arī rēķiniem jābūt taisnīgiem

Jāievieš skaidrība un kārtība patērētā ūdens norēķinos

Situācijā, kad būtiski pieaug sabiedrisko pakalpojumu tarifi, jautājums par taisnīgu, patērētājiem izprotamu norēķinu sistēmu ir īpaši aktuāls.
Jau vairākus gadus patērētāju neizpratni un neapmierinātību izraisa pastāvošā norēķinu kārtība par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, kur galvenais strīdus objekts ir starpība starp daudzdzīvokļu māju ievados uzstādīto ūdens plūsmas mērierīču (turpmāk – skaitītāji) norēķinu periodā fiksēto piegādātā ūdens daudzumu un atsevišķos dzīvokļu īpašumos, t.sk. nedzīvojamās telpās, uzstādīto mērierīču uzrādīto patēriņu summu, kam pieskaitīts ūdens patēriņš, kas ar skaitītājiem uzskaitīts netiek, bet tiek noteikts aprēķinu ceļā.
>>>
   Jautājums. Atbilde
Par naudu darba attiecībās

Kā kompensēt atvaļinājumu un atprasīt mācību maksu

Kad, darbiniekam aizejot no darba, jāveic galīgā izmaksa, dažkārt atklājas, ka tās aprēķināšana nav tik vienkārša. Jo izrādās – darbinieks nav izmantojis atvaļinājumu, ir mācījies par uzņēmuma līdzekļiem vai kāda cita iemesla dēļ viņu ar darba devēju saista vēl nenokārtotas finanšu attiecības. Divus tipiskus jautājumus no likumdošanas aspekta skaidro Valsts darba inspekcijas Darba tiesību nodaļas vadītājs VILNIS VIRZA. >>>
Aktuāli
Biznesa kultūrā arī godprātība maksājumos
Kad mazliet zagt nav ļauni?

Biznesa vide
Kas uzņēmējus gaida nākotnē
Latvijas budžets lielo svārstību fāzē

Kā uzlabojam uzņēmējdarbības vidi
Plāns tiek īstenots, rezultāti – jāgaida

Aktuāli
Uzņēmēju neizmantotā izglābšanās iespēja
Tiesiskās aizsardzības procesi tikai septiņi. Rezultāts – nulle

Biznesa vide
Arī kaimiņi no Latvijas pērk mazāk
Visi vienā tirdzniecības laivā

Likumu ABC
Par nodokļu maksājumiem
PVN darījumos ar nekustamo īpašumu

Biznesa kāpnes
Ar domu par cilvēka veselību
Mirdzošais zirgs Latvijā

Biznesa vide
Cik drošā darba vidē strādājam
Vienvirziena ceļš darba drošībā un aizsardzībā

Ziņas īsumā
Latvijā un pasaulē
Jelgavā atklāts biznesa inkubators

Nosauc labākos ekonomikā, uzņēmējdarbībā, pārvaldībā

Seko līdzi
Lasi, pārbaudi, atceries
Dokumentu projekti

Jauni dokumenti

Sludinājumu apkopojums

"Komersanta Vēstnesis" arhīvs
Nedēļas žurnāls "Komersanta Vēstnesis" maziem un vidējiem uzņēmējiem iznāca no 2005. gada novembra līdz 2008. gada nogalei (izdevējs: VSIA "Latvijas Vēstnesis"). Kopumā ceļu pie lasītājiem mērojuši 159 specializētā žurnāla numuri, kuru saturu raksturo "Komersanta Vēstneša" moto: "Idejas. Padomi. Pieredze."

Mērķauditorija: mazo un vidējo uzņēmumu īpašnieki un speciālisti, pašnodarbinātie, uzņēmējdarbības uzsācēji un citas komercdarbībā ieinteresētās personas, īpaši reģionos.

Šeit brīvi pieejams pilnīgs "Komersanta Vēstneša" visu laidienu arhīvs. Rakstus var atrast, izmantojot sev ērtāko veidu:
  • izmantot "Meklēt" vai "Izvērsto meklēšanu"
  • atlasīt žurnāla laidienus pa gadiem (skat. hronoloģisko piedāvājumu zem meklētāja);
  • atlasīt tematiskos rakstus pēc rubrikām (skat. izvēlni "VISI RAKSTI" 1. slejā);
  • izmantot "Arhīvu" (skat. kalendāru);
  • pārskatīt katra numura saturu, izmantojot pogu "Iepriekšējais numurs" (skat. zem žurnāla vāka 1. slejā)
 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas