Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Kā meklēt? Kā meklēt?
      

Piedāvājam izmantot „Vienkāršo meklēšanu” (ātrai meklēšanai) vai „Izvērsto meklēšanu” ar plašām papildu iespējām. Meklēt var vienlaikus visu vai atsevišķu VSIA „Latvijas Vēstnesis” produktu (to kombināciju) arhīvos.

Lietošanas ABC:

  • „Nosaukumā” un/vai „Tekstā” ierakstiet vienu vai vairākus atslēgvārdus.
  • Lai meklētu precīzu frāzi, ielieciet to pēdiņās, piemēram, „Darba likums”.
  • Lai paplašinātu atlasi, galotnes vietā izmantojiet simbolu* (grozījum*). Simbolus var kombinēt („darba aizsardz*”).
  • Lai atslēgvārdus meklētu visos locījumus, aiz ievadlaukiem atzīmējiet lauciņu “meklēt locījumos”.
Ja vēlaties meklēt tiesību aktus (arhīvi „Latvijas Vēstnesis” un „Vortāls likumi.lv”), piedāvājam izvēlēties papildu atlases kritērijus un precizēt arī izdevēju, dokumentu veidu, numuru, statusu un tēmu (tikai likumi.lv). Laika intervāla noteikšanai varat precizēt pieņemšanas, spēkā stāšanās un redakcijas (tikai likumi.lv) datumus.

Ir iespējams atlasīt dokumentus pēc konkrēta dokumenta numura vai arī norādīt to kā intervālu, piemēram, 132-160.

Meklēšana locījumos

Lai ievadītos atslēgvārdus nosaukumā un tekstā meklētu visos locījumus, aiz ievadlaukiem atzīmējiet lauciņu “meklēt locījumos”.

Frāžu meklēšana un saistvārdi "UN", "VAI" un "NE"

Precīzas frāzes meklēšanai tekstā izmantojiet pēdiņas. Aizvietojot atslēgvārda beigu daļu ar simbolu*, tiks atlasīti dažādi atslēgvārdi ar vienādu saknes daļu.

Lai izveidotu precīzus meklēšanas pieprasījumus, izmantojiet saistvārdus jeb loģiskos operatorus "UN", "VAI" un "NE". Tie jāraksta ar lielajiem burtiem.

Atslēgvārdu rakstība

Meklēšanas princips

Darba likums

Meklētājs atlasīs publikācijas, kurās ir abi vārdi darba un likums (visos locījumos), turklāt tie tekstā var nesekot viens aiz otra (saistvārda „UN” noklusētā lietojuma princips).

Piemēram: Darba ņēmēja tiesības nostiprinās jaunais likums.

„Darba likums”

Frāze pēdiņās - meklētājs atlasīs publikācijas, kurās abi vārdi seko viens aiz otra.

Piemēram: Darba likums nosaka darba ņēmēja tiesības un pienākumus.

Likums UN  aizsardzība

Ja atslēgvārdi tiks saistīti ar UN, tiks atrastas publikācijas, kur tekstā būs minēti abi (visi) atslēgvārdi.

Piemēram: 1) Likums izvirza prasību, lai darba aizsardzība būtu līmenī... 2) (ja meklēts locījumos): Darba aizsardzības likums nosaka, ka.... 3) Aizsardzības ministrija, ievērojot likumu...

Likums VAI noteikumi

Ja atslēgvārdi tiks saistīti ar VAI, tiks atrastas publikācijas, kur tekstā būs vismaz viens no minētajiem atslēgvārdiem.

Likums VAI noteikumi NE instrukcija

Ja atslēgvārdi tiks saistīti ar NE, tiks izslēgtas publikācijas, kuru tekstā ir norādītais atslēgvārds.

Piemēram, lai atrastu tekstus, kuros minēti vārdi likums vai noteikumi, bet nav vārda instrukcija, ievadiet šādu meklējamo vārdu virkni: likums VAI noteikumi NE instrukcija.

Likum*

Lai meklētu pēc atslēgvārda fragmenta, tad iztrūkstošās daļas vietā pievieno simbolu *. Šajā gadījumā tiks atgriezti meklēšanas rezultāti, kas saturēs dažādus atslēgvārdus, piemēram, likums, likumīgs, likumprojekts, likumdevējs u.c.

Meklēšana laika intervālā

Ja nav izvēlēts datums, meklēšana notiks visā arhīvā. Ja tiek ierakstīts pirmais datums, meklēšana notiek laika intervālā no ierakstītā datuma (ieskaitot) līdz meklēšanas pieprasījuma brīdim.

Tehnisku iemeslu dēļ meklētājs var neuzrādīt pēdējās stundas laikā izveidotos dokumentus. Ja tiek ierakstīts otrais datums (līdz), tiek atrasti dokumenti, kuru publicēšanas datums ir mazāks vai vienāds ar ierakstīto.

Kārtošana pēc publikācijas datuma vai reitinga

Kārtojot pēc publikācijas datuma, atrastie teksti tiks sakārtoti pēc to publicēšanas datuma, sākot ar jaunāko.

Kārtojot pēc reitinga, atrastie teksti tiks sakārtoti pēc meklēšanas programmas novērtējuma, ņemot vērā, cik atbilstošs pieprasījumam ir atrastais teksts. Atgriezto meklēšanas rezultātu sākumdaļā tiks atspoguļoti tie ieraksti, kuri visbiežāk saturēs meklējamos atslēgvārdus.

Ja nav atrasta vajadzīgā informācija

Pārbaudiet atslēgvārda rakstības pareizību un meklēšanas nosacījumus!


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas