Nr.7 (114) 2008. gada 13. februāris
  Praktiski padomi | Par apdrošināšanas lietām

Kā padarīt ceļojumus drošākus
Aivars Kristapsons, apdrošināšanas brokeris


Foto: no personiskā arhīva
  

Latvijas iedzīvotāji – gan lieli, gan mazi– ir aizrautīgi ceļotāji. Turklāt, kļūstot par pilntiesīgu Šengenas līguma dalībvalsti, mums tiek pavērtas vēl plašākas iespējas. Taču ceļojumi diemžēl ir saistīti ar riskiem. Tādēļ, pirms posties tālumā, vispirms jāuzzina, kā rīkoties, lai šo risku iespējamību samazinātu, bet, ja nu kas notiek,– sekas padarītu mazāk nepatīkamas. Arī Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments atgādina: pirms došanās ārpus Latvijas ir ļoti svarīgi apdrošināt veselību un dzīvību, paredzot arī personas repatriāciju uz mītnes zemi smagas saslimšanas vai nāves gadījumā. Tagad par visu iepriekš minēto pēc kārtas.Valsts garantētā veselības apdrošināšana

Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) ir kopīgs dokuments visām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, kā arī Norvēģijai, Īslandei, Lihtenšteinai un Šveicei, kas apliecina šo valstu pilsoņu tiesības saņemt medicīnisko palīdzību. Par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem valstis vēlāk savstarpēji norēķinās, bet pacientam pašam, saņemot palīdzību, jāmaksā attiecīgajā valstī noteiktā pacienta iemaksa.

Lai saņemtu EVAK, cilvēkam vismaz divas nedēļas pirms plānotā ceļojuma jāpiesakās Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrā (VOAVA).

 

Kādu palīdzību var saņemt, uzrādot EVAK

Uzrādot EVAK, minēto valstu tūristiem tiek sniegta nepieciešamā medicīniskā palīdzība tādā pašā apjomā, kādā to nodrošina uzturēšanās valsts pilsoņiem. Šādu palīdzību sniedz tikai un vienīgi tās medicīnas iestādes un ārsti, kas attiecīgajā valstī nodrošina valsts garantētos veselības aprūpes pakalpojumus. Tādēļ ir svarīgi pirms veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas kādā medicīnas iestādē, ārsta praksē uzzināt, vai EVAK tiks akceptēta.

Ja pacients, kas saņems palīdzību, nevarēs uzrādīt EVAK, viņam par saņemtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem būs jānorēķinās pašam. Šajā situācijā VOAVA iesaka saglabāt maksājumus apliecinošos dokumentus (rēķinus, čekus u.c.), lai šos līdzekļus varētu atgūt.

 

EVAK - ja uzturēšanās citā valstī ir īsa

EVAK ir dokuments, kas apliecina tiesības saņemt nepieciešamo medicīnisko palīdzību, gan saslimstot, gan iekļūstot negadījumā un saņemot nepieciešamo medicīnisko palīdzību, ja šī persona citā dalībvalstī uzturas īslaicīgi. Šī apdrošināšanas karte iepriekš nosauktās tiesības nedod, ja ceļojuma mērķis ir ārstniecības pakalpojuma saņemšana citā dalībvalstī. Arī ceļojumu apdrošināšanas polise ārstniecības pakalpojumu izdevumus tad nesedz.

 

Ko sedz apdrošināšanas polise un ko - EVAK

Ceļojumu apdrošināšanas polise sedz medicīnas un citus ar medicīnisko palīdzību saistīto pakalpojumu izdevumus (atsevišķi neizdalot pacienta iemaksu) atbilstoši uzturēšanās valsts sociālās veselības aprūpes finansēšanas līmenim, pakalpojumus saņemot klīnikās vai pie ārstiem, kas šajā valstī nodrošina valsts garantētos veselības aprūpes pakalpojumus. Tomēr, ja tuvumā nav valsts klīnikas un nav citu iespēju saņemt palīdzību, tad apmaksā arī privātās prakses mediķu sniegtos neatliekamos un nepieciešamos pakalpojumus (obligāts nosacījums - sazināšanās ar apdrošināšanas polisē norādīto apdrošināšanas akciju sabiedrības diennakts palīdzības servisu).

 

Zaudējumiem jābūt nejaušiem

Zaudējumiem jābūt nejaušiem vairāku iemeslu dēļ, arī tālab, lai apdrošinātajai personai nebūtu paviršas attieksmes pret riskantām situācijām, gūtiem savainojumiem u.tml. Šādu situāciju apdrošināšanas teorijā sauc par riska morālajiem apstākļiem (moral hazard), un tas nozīmē, ka apdrošinātais var mainīt savu attieksmi pret risku pēc tam, kad ir nopircis apdrošināšanu. Tādēļ ceļojuma apdrošināšanas nosacījumi sadaļā par medicīnisko izdevumu atlīdzināšanu attiecināmi tikai uz pēkšņas saslimšanas vai nelaimes gadījumiem, kā arī teritoriāli un laikposmam, kad apdrošinātā persona atrodas ārzemēs. Mītnes zemē darbojas šīs zemes veselības apdrošināšanas polise, tāpēc apdrošinātāji ir ieinteresēti apdrošināto personu iespējami ātrāk nogādāt mājās, tādējādi izpildot savas saistības.

 

Ko vēl piedāvā ceļojuma apdrošināšana

Ceļojuma apdrošināšana papildus piedāvā vairākas apdrošināšanas programmas.

Privātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. Tiek segti zaudējumi, ja ceļotājs trešās personas veselībai vai mantai nodara nejaušu, neapzinātu u.tml. kaitējumu bez ļauna nolūka. Netiek atlīdzināti izdevumi par jebkura veida līgumsaistībām.

Bagāžas un personisko mantu apdrošināšana. Tiek segti zaudējumi par bagāžas aizkavēšanos, sabojāšanu vai nozaudēšanu transportēšanas laikā. Apdrošināšana regulāriem aviopārlidojumiem, izņemot čarterreisus (daži apdrošinātāji iekļauj čarterreisu bagāžas apdrošināšanu).

"Palīdzības tālruņi darbojas 24 stundas diennaktī, un informāciju iespējams saņemt krievu, angļu, vācu, franču un citās ES oficiālajās valodās."

Lidojuma aizkavēšanās ārzemēs apdrošināšana. Gaidot izlidošanu, tiek apmaksāti viesnīcas un citi izdevumi, piemēram, transfērs (lidosta-viesnīca-lidosta). Parasti aviokompānijas sedz šos izdevumus, ja aizkavēšanās notiek vienas aviokompānijas savietotajiem reisiem. Pārējos gadījumos (izņemot čarterreisus un regulāro avioreisu kavēšanos mītnes zemē) zaudējumus sedz apdrošinātājs.

Tiesiskās palīdzības apdrošināšana ceļu satiksmes negadījumā. Apdrošināšana, ja dodaties ceļojumā ar savu auto. Tiek segti izdevumi par aizstāvību tiesā saistībā ar ceļu satiksmes negadījumu (CSN) vai izsniegts aizdevums (nauda tiek aizdota) drošības naudas iemaksai, lai atbrīvotu no aresta.

Darbinieka aizstāšanas apdrošināšana. Ja darbinieks komandējuma laikā saslimis vai cietis nelaimes gadījumā, tiek apmaksāti otra darbinieka, kurš aizvietos cietušo, ceļa izdevumi.

Ceļojuma anulēšanas apdrošināšana. Tiek atmaksāti izdevumi, ja nākas anulēt tūrisma birojā nopirkto ceļojumu paša, ģimenes locekļu saslimšanas vai nelaimes gadījuma, kā arī īpašuma nozīmīga zaudējuma dēļ. Protams, tas iespējams tad, ja laikus ir iegādāta ceļojuma apdrošināšanas polise un apmaksāts brauciens.

Neatliekamās atgriešanās apdrošināšana. Tiek apmaksāti ceļa izdevumi, lai tuvāko ģimenes locekļu vai radinieku nāves gadījumā apdrošinātā persona varētu atgriezties mājās. Tuvākie radinieki ir vīrs, sieva, māte, tēvs un bērni.

Nelaimes gadījumu papildu apdrošināšana. Atlīdzība tiek izmaksāta, ja nelaimes gadījums rada paliekošu invaliditāti vai ir iestājusies nāve. Daži apdrošinātāji paredz arī "sāpju naudas" izmaksu par kaulu lūzumiem un/vai traumām.

 

Kā rīkoties, ja vajadzīga palīdzība

Visi apdrošinātāji sadarbojas ar palīdzības dienestiem. Saslimšanas vai nelaimes gadījumā jāzvana uz apdrošināšanas polisē vai kartiņā norādīto numuru, nosaucot apdrošinātā vārdu, uzvārdu, apdrošināšanas kompāniju, polises numuru, apdrošināšanas termiņu. Nelaimē nokļuvušajam tiks sniegta konsultācija, norādot piemērotāko slimnīcu vai ārstu, un arī jebkura cita apdrošināšanas polisē paredzētā palīdzība. Palīdzības tālruņi darbojas 24 stundas diennaktī, un informāciju iespējams saņemt krievu, angļu, vācu, franču un citās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Palīdzības dienestam ir koordinatora funkcijas neatkarīgi no tā, kurā valstī tas atrodas. Tomēr, ja medicīnisko palīdzību apmaksājat paši, noteikti jāsaglabā maksājumus apliecinoši čeki un ārsta izziņas oriģināls (vēlams angļu valodā), kurā minēta pilna diagnoze un veiktā ārstēšana. Arī visos citos gadījumos noteikti jāsaglabā visi maksājumu čeki. Tie būs vajadzīgi, iesniedzot dokumentus apdrošinātājam.

Palīdzības dienesti palīdzību parasti nesniedz:

• ceļu satiksmes negadījumā. Ja noticis ceļu satiksmes negadījums vai radusies līdzīga situācija, kurā iesaistīta policija, jāmēģina uzreiz saņemt vietējās policijas izziņu par notikušo. Tas palīdzēs paātrināt izmaksas procesu;

• negadījumā saistībā ar bagāžu vai lidojuma aizkavēšanos. Ja bagāža ir aizkavēta, bojāta vai nozaudēta, kā arī lidojuma aizkavēšanās gadījumā nepieciešama lidostas (aviokompānijas) izziņa, kas apliecinātu minēto faktu.

Visu minēto informāciju - gan par ceļojuma apdrošināšanas programmām, gan par apdrošinātās personas darbībām, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, - satur polise.

Svarīgākais ceļojuma apdrošināšanā ir nosacījumi, kas attiecas uz ceļotājiem, kuri ārzemju brauciena laikā nolēmuši nodarboties ar paaugstināta riska nodarbēm (ne tikai apdrošinātāju izpratnē), piemēram, zemūdens niršanu ar akvalangu, kalnu slēpošanu, snovbordu, alpīnismu, braukšanu ar ūdensmotociklu u.tml. Lai iekļautu šīs nodarbes apdrošināšanā, būs jāmaksā papildu prēmija. Dažādiem apdrošinātājiem ir dažādi prēmijas paaugstinoši koeficienti un teritoriālās piemaksas.

Ceļojuma apdrošināšanas polises iegādes izdevumu īpatsvars no kopējām ceļojuma izmaksām svārstās robežās no 1% līdz 4% atkarībā no ceļojuma ilguma, izvēlētās risku paketes u.tml. Spriediet paši: vai vērts taupīt uz ceļojuma apdrošināšanas polises rēķina, ja 2007.gada trijos ceturkšņos atlīdzībās izmaksāti gandrīz 810 tūkstoši latu - 19% no parakstīto prēmiju apjoma šajā laika posmā. Tas nav maz.© VSIA "Latvijas Vēstnesis"