Nr.15 (122) 2008. gada 9. aprīlis
  Ziņas īsumā | Latvijā un pasaulē

Steidzami veido ieguldījumu fondu


Īpašu uzdevumu ministrs ES finanšu pārvaldes lietās Normunds Broks un ekonomikas ministrs Kaspars Gerhards vienojušies, ka 8.aprīlī valdībā steidzamības kārtā tiek iesniegts jautājums par ieguldījuma fonda izveidi, lai jau šogad varētu sākt tam paredzēto 200 miljonu eiro apguvi, informē Finanšu ministrija.
Ministri vienojušies, ka izskatīšanā valdībā tiek virzīti trīs varianti - ieguldījumu fondu, kas pārvaldīs šos līdzekļus, pārvaldīs vai nu Eiropas Investīciju fonds (EIF), Latvijas Garantiju aģentūra (LGA) vai kombinētais modelis, kas paredz abu institūciju līdzdarbību šī ES finansējuma apsaimniekošanā. Par labāko uzskatāms tieši pēdējais no minētajiem variantiem, kad sākotnēji ieguldījuma fondu administrēs EIF, vēlāk saistības pārņems LGA. "Šim modelim ir virkne priekšrocību, galvenais - uzsākšanas ātrums un daudzgadējā un plašā EIF pieredze lielākajā daļā ES esošo dalībvalstu," atzīst ministri.© VSIA "Latvijas Vēstnesis"