Nr.15 (122) 2008. gada 9. aprīlis
  Ziņas īsumā | Latvijā un pasaulē

Atvērs programmu "Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti"


Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) 6.maijā sāks pieņemt projektu iesniegumus aktivitātes "Zinātnes komercializācija un tehnoloģiju pārnese" apakšaktivitātē "Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti". Iesniegumu pieņemšana notiks līdz 20.maijam ieskaitot. Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir 2,5 milj. latu.
Finansējumu var saņemt Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēts zinātniskais institūts vai augstskola. Vienam projektam aktivitātes ietvaros maksimāli pieļaujamais finansējuma apmērs ir 50 000 latu gadā, nepārsniedzot 300 000 latu visam projektam sešu gadu laikā.
Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts ir zinātniskā institūta vai augstskolas struktūrvienība, kas atbalsta un veicina zināšanu un tehnoloģiju pārneses aktivitātes un ir atbildīga par ārējo sakaru nodibināšanu un uzturēšanu (ar privāto sektoru), sniedzot informāciju par organizācijas pētnieciskajām aktivitātēm un pieredzi.
Aktivitātes mērķis ir veicināt zinātnisko pētījumu rezultātu izmantošanu uzņēmējdarbībā, kā arī sistemātiski apzināt esošo un nepieciešamo pētniecības kompetenci augstskolās un zinātniskajos institūtos un mērķtiecīgi to attīstīt.
Projektu iesniegumus pieņems LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā darbdienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00 vai nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai sūtot uz e-pasta adresi sf.projekts@liaa.gov.lv (noformētu elektroniska dokumenta veidā).© VSIA "Latvijas Vēstnesis"