Nr.30 (137) 2008. gada 23. jūlijs
  Nodokļi | Papildu nauda budžetā

Nodokļu maksātāju skaits aug
Lidija Dārziņa, "KV"


     

Gada laikā Latvijā ievērojami palielinājies nodokļu maksātāju skaits, liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) statistika. Šā gada 1.jūlijā, salīdzinot ar pērnā gada 1.jūliju, par 4000 vairāk ir nodokļu maksātāju – juridisko personu. Statistika liecina, ka visstraujāk – par 10 procentiem – ir audzis ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliekamo personu skaits. Valsts budžeta izpildes dati savukārt liecina, ka tieši šis nodoklis, kura ieņēmumi ir puse valsts pamatbudžeta, rada vislielāko bedri – arī jūnijā plānotais PVN iekasēts tikai 72% apmērā.Pusgadā par 4097 darba ņēmēju vairāk

VID šā gada sešos mēnešos veikto preventīvo un represīvo pasākumu cīņā ar algu izmaksām "aploksnēs" rezultātā darba ņēmēju skaits valstī pieaudzis par 4097 darba ņēmējiem, līdz ar to valsts budžetā papildus nomaksai nodokļu maksātāji paši aprēķinājuši 2,3 miljonus latu, tai skaitā 1,4 miljonus latu valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un 0,9 miljonus latu iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Cīnoties ar algu izmaksām "aploksnēs", VID regulāri īsteno virkni preventīvo pasākumu, lai mudinātu uzņēmumus reģistrēt savus darbiniekus un aicinot fiziskās personas reģistrēt savu saimniecisko darbību.

VID rīcības šā gada pirmajos sešos mēnešos:

• 6052 nodokļu maksātājiem lūgti paskaidrojumi, jo konstatēti iespējami "aplokšņu" algas riski;

• ar 1387 uzņēmumu vadītājiem notikušas pārrunas par "aplokšņu algām";

• 643 fiziskajām personām, kuras veic nereģistrētu saimniecisku darbību, nosūtīti uzaicinājumi reģistrēties kā nodokļu maksātājiem;

• organizēti 729 izglītojošie semināri nodokļu maksātājiem.

Viens no bargākajiem nodokļu kontroles veidiem cīņā ar algu izmaksām "aploksnēs" ir nodokļu audits, pēc kura VID var aprēķināt pēdējo trīs gadu laikā nepareizi aprēķināto nodokļu summu, kā arī soda naudu.

 

Jūnijā trūkst ieņēmumu vairākos nodokļos

Jūnijā valsts konsolidētajā kopbudžetā bija finansiālais deficīts 107,2 miljonu latu apmērā. Tā ir summa no finansiālā deficīta 35 miljonu latu apmērā valsts konsolidētajā budžetā un 72,3 miljonu latu apmērā pašvaldību budžetā, informē Finanšu ministrija (FM). Finanšu ministrs Atis Slakteris norāda: "Finansiālā deficīta dati jūnijā vēlreiz apstiprina - esam pieņēmuši pareizu lēmumu, sākot samazināt budžeta izdevumus. Nelolosim liekas ilūzijas ne attiecībā uz valsts, ne pašvaldību ieņēmumiem. Taču budžeta grozījumu uzdevums nav vienkārši taupīt, bet gan tādējādi paaugstināt valsts pārvaldes efektivitāti."

Valsts kopbudžeta ieņēmumi šā gada pirmajos sešos mēnešos bija 2,9 miljardi latu, izdevumi - 2,8 miljardi latu. Pirmajā pusgadā valsts kopbudžetā bija finansiālais pārpalikums 165,8 miljonu latu. Tas ir mazāk nekā pērn šajā pašā laika periodā, kad finansiālais ietaupījums sasniedza 253,6 miljonus latu.

Kā liecina VID publicētais kopsavilkums par budžeta izpildi jūnijā, valsts pamatbudžetā (bez IIN un dabas resursu nodokļa) iekasēti 217 185 700 latu, t.i. 95,7% no periodam plānotā. PVN jūnijā plānots 120 704 000 apmērā, iekasēts - 86 877 600 latu.© VSIA "Latvijas Vēstnesis"