Nr.43 (150) 2008. gada 22. oktobris
  Seko līdzi | Lasi, pārbaudi, atceries

Jauni dokumenti


Laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" no 2008.gada 14.oktobra līdz 17.oktobrim ir publicēti šādi likumi un Ministru kabineta noteikumi:

 

Likumi

Likuma nosaukums

Publicēts "LV"

Stājas spēkā

Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"

15.10.2008.

29.10.2008.

Precizējums līdz ar likumu "Par Protokolu par Albānijas Republikas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam" izsludinātā Protokola angļu valodā parakstu daļā ("LV" Nr.154, 03.10.2008.)

15.10.2008.

Atkārtoti publicēta Protokola angļu valodā parakstu daļa (skaidrāk salasāms teksts)

Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā

17.10.2008.

18.10.2008.

 

Ministru kabineta noteikumi

MK noteikumu nosaukums

Publicēti "LV"

Stājas spēkā

Noteikumi Nr.792 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu" īstenošanai"

14.10.2008.

15.10.2008.

Noteikumi Nr.812 "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par sadarbības pastiprināšanu smago noziegumu novēršanā un apkarošanā"

14.10.2008.

15.10.2008.

Noteikumi Nr.813 "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.888 "Noteikumi par Valsts robežsardzes koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

14.10.2008.

15.10.2008.

Noteikumi Nr.830 "Par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības līgumu"

14.10.2008.

15.10.2008.

Noteikumi Nr.831 "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija noteikumos Nr.562 "Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību""

14.10.2008.

01.01.2009.

Noteikumi Nr.828 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zveja iekšējos ūdeņos""

15.10.2008.

16.10.2008.

Noteikumi Nr.829 "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.268 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, kā arī kārtība, kādā publicē informāciju par atbalsta saņēmējiem""

15.10.2008.

16.10.2008.

Precizējums MK 2008.gada 29.septembra noteikumos Nr.798 "Noteikumi par atsevišķu horizontālo sadarbības vienošanos nepakļaušanu Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktajam vienošanās aizliegumam"

15.10.2008.

Precizēta noteikumu 1.1.apakšpunkta redakcija

Noteikumi Nr.836 "Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestādes sniedz informāciju par šķēršļiem brīvai preču apritei iekšējā tirgū"

16.10.2008.

17.10.2008.

Noteikumi Nr.837 "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi""

16.10.2008.

17.10.2008.

Noteikumi Nr.838 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.575 "Valsts aģentūras "Tēvijas sargs" nolikums""

16.10.2008.

17.10.2008.

Noteikumi Nr.839 "Noteikumi par kārtību, kādā kārtojams konsulārais reģistrs, reģistrā iekļaujamajām ziņām un to izmantošanu"

17.10.2008.

18.10.2008.

Noteikumi Nr.840 "Noteikumi par Valsts policijas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

17.10.2008.

18.10.2008.

Noteikumi Nr.841 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.940 "Noteikumi par bērna invalīda kopšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību""

17.10.2008.

18.10.2008.

Noteikumi Nr.842 "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa""

17.10.2008.

18.10.2008.

Noteikumi Nr.843 "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""

17.10.2008.

18.10.2008.

Noteikumi Nr.844 "Mājputnu un inkubējamo olu aprites kārtība"

17.10.2008.

18.10.2008.

Noteikumi Nr.845 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte""

17.10.2008.

18.10.2008.

Noteikumi Nr.846 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas""

17.10.2008.

18.10.2008.

Noteikumi Nr.847 "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos Nr.526 "Noteikumi par Naturalizācijas pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi""

17.10.2008.

01.01.2009.

Noteikumi Nr.848 "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.799 "Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes nolikums""

17.10.2008.

18.10.2008.© VSIA "Latvijas Vēstnesis"