Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.2 (8) 2006. gada 11. janvāris
            

Izmaiņas muitas likumdošanā

Ministru kabinets ir apstiprinājis virkni normatīvo aktu, kas saistīti ar muitas likumdošanu un stājas spēkā no šā gada 1.janvāra. Noteikumi aizstās vairākus Valsts ieņēmumu dienesta (VID) rīkojumus, kas zaudēja spēku 2006. gada 1. janvārī.

Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr.1034 "Noteikumi par muitas nodokļu samaksas termiņa atlikšanu" (publicēti "Latvijas Vēstnesī" 30.12.2005.).
Noteikumi nosaka kārtību, kādā VID Galvenā muitas pārvalde izsniedz atļauju muitas nodokļu samaksas termiņa atlikšanai, kā arī gadījumus, kad izsniegtā atļauja var tikt anulēta. Tāpat noteikumi paredz uzskaites un kontroles kārtību tiem muitas nodokļiem, kuru samaksas termiņš ir atlikts. Noteikumos pēc būtības ir iestrādātas VID 2004.gada 28.jūnija rīkojuma Nr.1008 "Par ievedmuitas nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa samaksas termiņa atlikšanu" ārējās tiesību normas. Noteikumos paredzētā kārtība ir attiecināma arī uz pievienotās vērtības nodokli, jo saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 12.pantu pievienotās vērtības nodoklis par preču importu kļūst iekasējams tajā brīdī, kad kļūst iekasējams muitas nodoklis.

Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr.1004 "Noteikumi par transportlīdzekļa apturēšanu Latvijas Republikas muitas teritorijā muitas kontroles veikšanai un transportlīdzekļa nogādāšanas kārtību Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādē, konstatējot muitas noteikumu pārkāpumu pazīmes Latvijas Republikas muitas teritorijā" (publicēti "Latvijas Vēstnesī" 30.12.2005.).
Noteikumi nosaka kārtību, kādā muitas amatpersona veic transportlīdzekļa apturēšanu Latvijas Republikas muitas teritorijā muitas kontroles veikšanai, un kārtību, kādā transportlīdzeklis tiek nogādāts Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādē vai citā speciāli paredzētā vietā, lai veiktu padziļinātu preču kontroli vai gadījumā, ja ir konstatētas tāda administratīvā pārkāpuma pazīmes, par kuru paredzēta sankcija - preču un/vai autotransporta konfiskācija, vai arī konstatētas krimināli sodāma nodarījuma pazīmes.

Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr.1005 "Noteikumi par muitas parāda galvojumu piemērošanu Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādēs" (publicēti "Latvijas Vēstnesī" 30.12.2005.).
Noteikumos iekļautas VID 2004.gada 23.jūlija rīkojuma Nr.1137 "Noteikumi par galvojumu muitas parāda un pievienotās vērtības nodokļa nodrošinājuma piemērošanu Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādēs" ārējās tiesību normas. Noteikumi nosaka galvojumu aprēķināšanas un piemērošanas kārtību, galvotāja statusa iegūšanas procedūru un galvojumu veidlapas. Galvojumu veidlapas var tikt izmantotas citu muitas iestāžu administrēto nodokļu (akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa) nodrošinājuma apliecināšanai. Noteikumi netiek piemēroti muitas procedūrai - tranzīts.

Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr.999 "Noteikumi par muitas deklarācijas iesniegšanu elektroniskā veidā" (publicēti "Latvijas Vēstnesī" 30.12.2005.).
Noteikumos pēc būtības apvienots VID 2004.gada 28.oktobra rīkojuma Nr.1808 "Par atļaujām deklarēt preces elektroniski" un VID 2004.gada 28.aprīļa rīkojuma Nr.664 "Par deklarētāju sertifikāciju" saturs.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā izsniedz atļaujas preču deklarēšanai elektroniskā veidā; atļaujas saņemšanas nosacījumus, izmantošanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību; deklarētāja pilnvarotā pārstāvja pienākumus un tiesības.

Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr.1003 "Kārtība, kādā izsniedz regulāro kuģu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanas atļaujas un atļaujas vienkāršotās tranzīta procedūras izmantošanai" (publicēti "Latvijas Vēstnesī" 30.12.2005.).

Noteikumi nosaka muitas iestāžu kompetenci, pieņemot iesniegumus regulāro kuģu pārvadājumu pakalpojumu atļaujas un vienkāršotās tranzīta procedūras atļaujas saņemšanai, veicot pārvadājumus jūras satiksmē. Noteikumos iekļautas Valsts ieņēmumu dienesta 2004.gada 16.aprīļa rīkojuma Nr.598 "Par regulāro kuģu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanas atļaujas saņemšanu" un Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes 2004.gada 17.augusta norādījumos Nr.16.1.2/21763 "Par atļaujas izmantot vienkāršoto tranzīta procedūru izsniegšanu, veicot pārvadājumus jūras satiksmē" ārējās tiesību normas.

Valdības šā gada pirmajā sēdē arī apstiprināti vairāki Ministru kabineta noteikumi, kas skar muitu. Šie noteikumi stājās spēkā 2006.gada 7.janvārī.

Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumi Nr.7 "Muitošanas kārtība kuģa apgādē" (publicēti "Latvijas Vēstnesī" 6.01.2006.).

Noteikumi regulē muitošanas kārtību, kādā ar krājumiem, rezerves daļām un aprīkojumu apgādā kuģi, kurš veic starptautiskus pārvadājumus (arī starp ES dalībvalstīm). Izstrādājot šos noteikumus, ņemta vērā Starptautiskā konvencija par starptautisko jūras satiksmes atvieglošanu.
Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumi Nr.16 "Muitas noliktavu darbības noteikumi" (publicēti "Latvijas Vēstnesī" 6.01.2006.).

Noteikumi reglamentē muitas noliktavu darbības nosacījumus un kārtību, kādā izsniedz, groza, aptur un anulē muitas noliktavas turēšanas atļaujas. Tie paredz, ka, izņemot gadījumus, kad publisku muitas noliktavu savām vajadzībām izveido VID struktūras, muitas noliktavas darbībai ir nepieciešama VID Galvenās muitas pārvaldes izsniegta muitas noliktavas turēšanas atļauja. Noteikumi paredz, kādam jābūt muitas noliktavas aprīkojumam, kā jānodrošina preču uzglabāšana, kad jāveic muitas noliktavas inventarizācija u.c.
Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumi Nr.1 "Noteikumi par Eiropas Savienības tarifa kvotu pieteikšanu un administrēšanu" (publicēti "Latvijas Vēstnesī" 6.01.2006.)

Noteikumi reglamentē kārtību, kādā preču deklarētājs piesaka ES tarifu kvotas VID teritoriālajā muitas iestādē. Tie paredz, kā notiek tarifu kvotu pieteikšana preču deklarēšanas brīdī un kā - pēcmuitošanas kārtībā, nosakot arī nodokļu atmaksāšanas gaitu.

Informāciju apkopoja Liena Pilsētniece, "KV"

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas