Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.2 (8) 2006. gada 11. janvāris
            

Izstādes un tirdzniecības misijas - komercsabiedrības konkurētspējai

Lai komercsabiedrība spētu paaugstināt savu konkurētspēju, ir nepieciešams stabils un augošs apgrozījums. Tā galvenais nodrošinātājs ir klienti un pasūtītāji, kurus, protams, vieglāk piesaistīt atpazīstamām komercsabiedrībām.

Tas, cik plaši komercsabiedrība tirgus aprindās ir pazīstama, lielā mērā ir atkarīgs no paša uzņēmuma mārketinga politikas. Viena no svarīgākajām aktivitātēm ir piedalīšanās izstādēs un tirdzniecības misijās. Līdzdalība šādos pasākumos rada iespēju pārdevējam satikties ar pircēju.

Kopsavilkums par apakšprogrammu "Komercsabiedrību dalība starptautiskajās izstādēs, gadatirgos un tirdzniecības misijās"

Īss apakšprogrammas apraksts

Apakšprogrammas ietvaros tiek sniegts atbalsts komercsabiedrību līdzdalībai starptautiskās izstādēs, gadatirgos un tirdzniecības misijās.

Atbalsta pretendents

LR Uzņēmumu reģistra komercreģistrā reģistrētas mazās un vidējās komercsabiedrības (MVK).

Projekta īstenošanas atbalstāmās nozares

Visas nozares, izņemot:

• lauksaimniecības produktu ražošanu;

• zvejniecības produktu ražošanu;

• medniecību.

Maksimālais finansiālā atbalsta apjoms vienam projektam, Ls

10 000

Atbalsta intensitāte

50%

Pieļaujamais projektu skaits vienai komercsabiedrībai

3

Atbalstāmās izmaksas

• dalības maksa par piedalīšanos starptautiskā izstādē, gadatirgū vai tirdzniecības misijā;

• stendu platības un stendu konstrukciju noma;

• stendu vadīšanas izmaksas;

• transporta izdevumi (ekonomiskā klasē);

• komercsabiedrību mārketinga pasākumi pirms izstādēm, gadatirgiem un tirdzniecības misijām (maksa par katalogiem un informācijas materiāliem, mārketinga konsultācijas, publikācijas tautsaimniecības nozaru specializētajos periodiskajos izdevumos, maksa par produkcijas mārketinga informācijas materiāliem un citi izdevumi, kas tieši saistīti ar pasākumu);

• produkcijas demonstrēšanas izmaksas.

Neatbalstāmās izmaksas

Visas izmaksas, kuras nav tieši noteiktas kā atbalstāmās.

Maksāšanas kārtība

Viens galamaksājums pēc projekta īstenošanas.

06.JPG (11236 bytes)
Foto: Māris Kaparkalējs, "LV"

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) administrētās valsts atbalsta programmas (VAP) "Atbalsts konsultācijām un komercsabiedrību dalībai starptautiskās izstādēs un tirdzniecības misijās" apakšprogramma "Komercsabiedrību dalība starptautiskajās izstādēs, gadatirgos un tirdzniecības misijās" sniedz iespēju komercsabiedrībām saņemt finansiālu atbalstu dalībai izstādēs, gadatirgos un tirdzniecības misijās.

Pirmkārt, šī programma veicina dažādu produktu (īpaši produktu ar augstu pievienoto vērtību) konkurētspējas paaugstināšanos starptautiskā mērogā, līdz ar to veicinot pieprasījumu. Otrkārt, tiek attīstīta un izvērsta komercsabiedrību darbība nozarēs, kurās ir augsts zināšanu īpatsvars (piemēram, informācijas tehnoloģiju, biotehnoloģijas u.c. nozares), panākot arvien straujāku to attīstību.

Par ko var saņemt valsts atbalstu

VAP apakšprogramma "Komercsabiedrību dalība starptautiskajās izstādēs, gadatirgos un tirdzniecības misijās" sniedz iespēju komercsabiedrībām pretendēt uz neatmaksājamu finansiālu atbalstu apjomā līdz pat 10000 latu.

Atbalstāmās izmaksas ir šādas:

1) dalības maksa starptautiskajā izstādē, gadatirgū vai tirdzniecības misijā;

2) stendu platības un stendu konstrukciju noma:

- nomas maksa par ekspozīcijas laukumu;

- nomas maksa par stenda konstrukciju (apbūvēts ekspozīcijas laukums ar standarta aprīkojumu, t.sk. nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu);

3) produkcijas demonstrēšanas izmaksas:

- nomas maksa par prezentāciju un konferenču zāli;

- atļauju un licenču izmaksas;

4) stendu vadīšanas izmaksas:

- tulkošanas pakalpojumu izmaksas starptautiskās izstādes, gadatirgus, tirdzniecības misijas norises vietā (tulka izmaksas ne vairāk par 15 Ls/h);

5) transporta izdevumi:

- atbalsta pretendenta darbinieka (-u) transporta izmaksas;

- ekspozīcijas transportēšanas izdevumi, ja tiek izmantots sabiedriskais transports: lidmašīna, prāmis, vilciens un autobuss (tālsatiksmes un starptautiskais), līdz izstādes norises vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai darba vietai;

6) mārketinga pasākumu izmaksas pirms izstādēm, gadatirgiem un tirdzniecības misijām, kas ir tiešā saistībā ar projektā paredzēto pasākumu:

- informācijas materiālu un katalogu sagatavošanas, maketēšanas, iespiešanas un pavairošanas izmaksas;

- publikācijas plašsaziņas līdzekļos.

Komercsabiedrības pagājušajā gadā piedalījās šādās izstādēs un gadatirgos: "PAPERWORLD 2005" (Vācija), "MITT 2005" (Krievija), "ESTBUILD 2005" (Igaunija), "RESTA 2005" (Lietuva), "ASTD Expo" (ASV), "ANUGA 2005" (Vācija), "Māja 2005" (Latvija) u.c.

Visrosīgākie uzņēmēji - Rīgā, Rīgas reģionā un Vidzemē

Kopējā apakšprogrammai atvēlētā summa ir trīs miljoni latu. Šobrīd ir iesniegti 28 projektu pieteikumi par kopējo summu vairāk nekā 170 000 latu. Projektus veiksmīgi īstenojušas un atbalstu ir jau saņēmušas deviņas komercsabiedrības. Visaktīvāk projektus ir iesniegušas komercsabiedrības no Rīgas un Rīgas rajona, savukārt otrs aktīvākais reģions ir Vidzeme.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra aicina komercsabiedrības izmantot Eiropas Savienības struktūrfondu piedāvātās iespējas un pieteikties uz VAP "Komercsabiedrību dalība starptautiskajās izstādēs, gadatirgos un tirdzniecības misijās". Komercsabiedrībām vēl ir iespēja iesniegt projekta pieteikumus par kopējo summu 2,8 miljoni latu.

Sīkāka informācija par LIAA administrētajām valsts atbalsta programmām ir pieejama LIAA mājaslapā internetā: www.liaa.gov.lv, sadaļā "Valsts atbalsta programmas".

LIAA informācija

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas