Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.41 (47) 2006. gada 18. oktobris
            

Kāpēc eiropieši lēni aizpilda vakances

Eiropas Politikas pētniecības centrs (CEPS) pētījumā "Lai Eiropa strādā" jeb "Getting Europe to Work!" aplūko Eiropas darba tirgus elastīgumu un efektivitātes problēmas, analizē iemeslus, kāpēc daudzas cilvēku grupas arvien paliek ārpus darba tirgus, kurā ir reālas darba iespējas, informē Nodarbinātības valsts aģentūra. Ir pagājuši vairāk nekā 5 gadi kopš Eiropas valstis Lisabonas stratēģijā vienojās par mērķiem, kas 10 gadu laikā jāsasniedz (70% nodarbinātība, 60% sieviešu un 50% pirmspensijas vecuma cilvēku nodarbinātība). Eiropai ir grūtības šos mērķus sasniegt un galvenokārt tāpēc, ka tā nepietiekami integrē darba tirgū sievietes, pirmspensijas vecuma un mazkvalificētos cilvēkus. ES valstīs nodarbinātības līmenis paaugstinājies, galvenokārt pateicoties sieviešu nepilna darba laika nodarbinātības celšanai, kas gan ir zema salīdzinājumā ar ASV. Eiropā tomēr ir tendence pieaugt elastīgām nodarbinātības formām kā pusslodzes darbs, līgumdarbs un līgums uz noteiktu laiku. Pēdējās darba formas pieaugums noticis valstīs ar atvieglotāku likumdošanu noteikta darba laika līgumu slēgšanai, salīdzinot ar beztermiņa līgumu slēgšanu. Tiek secināts, ka darba tirgu regulējošo noteikumu reformām, kuru mērķis ir paaugstināt elastīgumu un paātrināt vakanču aizpildīšanu ar pie­ejamo darbaspēku, jāskar visa nodarbinātības aizsardzības likumdošana. Tikai tad līgumdarbi un līgumi uz noteiktu laiku var kalpot par atspēriena punktu ceļā uz pastāvīgu darbu. Pētījums angļu valodā pieejams mājaslapā www.ceps.be ?

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas