Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.41 (47) 2006. gada 18. oktobris
            

Kam jāatrodas fiziskās personas saimnieciskās darbības veikšanas vietā

17.JPG (4527 bytes)Jadviga Neilande, VID Galvenās nodokļu pārvaldes Nodokļu maksātāju konsultāciju koordinācijas daļas galvenā nodokļu inspektore

Preču vai pakalpojumu sniegšanas/saņemšanas vietā atbilstoši izvēlētajam saimnieciskās darbības veidam obligāti jābūt:

• individuālā komersanta, individuālā darba veicēja, saimnieciskās (profesionālās) darbības veicēja reģistrācijas apliecībai (patentam) vai tās kopijai;

• Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Akcīzes preču pārvaldes izsniegtajām alkoholisko dzērienu, alus un tabakas izstrādājumu licencēm (tikai individuālajiem komersantiem);

• citām licencēm vai atļaujām atbilstoši saimnieciskās darbības veidam saskaņā ar Latvijas Republikas nozaru normatīvajos aktos noteikto kārtību vai saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem;

• līgumam un samaksu apliecinošiem dokumentiem par tiesībām izmantot mūzikas ierakstus (atskaņot mūziku);

• lietošanā atļautajiem kases aparāta (EKA) vai kases sistēmas (EKS) modeļiem;

• EKA vai EKS naudas kastei (ja EKA vai EKS konstrukcijā nav paredzēta naudas kaste, EKA vai EKS lietotājs nodrošina visas reģistrētās naudas atrašanos atsevišķā naudas kastē, kurai jāatrodas EKA vai EKS lietošanas vietā);

• EKA vai EKS žurnālam;

• EKA vai EKS tehniskajai pasei;

• EKA vai EKS noplombēšanas protokoliem, plombēšanas vietu aprakstiem un ekspertīzes atzinumiem (ja tādi tikuši noformēti);

• Ar apkalpojošo servisdienestu noslēgtajam līgumam (vai tā kopijai) par EKA vai EKS apkalpošanu;

• aktu veidlapām (EKA vai EKS čeka anulēšanas gadījumos);

• numurētai un VID teritoriālajā iestādē reģistrētai darījumu apliecinošo kvīšu grāmatiņai;

• preču pavaddokumentiem (pavadzīmēm) un to reģistram;

• preču izcelsmes sertifikātiem (pārdodot un piegādājot preces, jāievēro to derīguma termiņi, drošības standarti, garantijas u.c.);

• ēdiena kalkulācijas kartei (sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietās);

• verificētai mērglāzei (pārdodot alkoholiskos dzērienus, mazumtirdzniecības vietās);

• izkārtnei ar valsts valodā norādītu individuālā komersanta nosaukumu un attiecīgās darbības vietas darba laiku (mazumtirdzniecībā ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem);

• uzrakstam par aizliegumu pārdot tabakas izstrādājumus personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem;

• citiem dokumentiem, reģistriem, informācijai un lietām atbilstoši izvēlētajam saimnieciskās darbības veidam, ievērojot Latvijas Republikas nozaru normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Ja dokumentu atrašanos preču un pakalpojumu sniegšanas vietā nenosaka normatīvie akti, to uzglabāšanu un atrašanās vietu nosaka saimnieciskās darbības veicējs, kas ir atbildīgs par visu saimnieciskos darījumus apliecinošo dokumentu oriģinālu, kopiju uzglabāšanu vai datu attēlu saglabāšanu.

Licences, pavadzīmes un pavadzīmju numuri, ko izsniedz VID:

• alkoholisko dzērienu, alus un tabakas izstrādājumu licences saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli";

• preču pavadzīmes-rēķini saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.339 "Noteikumi par stingrās uzskaites preču pavadzīmēm-rēķiniem";

• pavadzīmju numuri saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1038 "Noteikumi par pavadzīmēm ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtiem numuriem";

• kokmateriālu transporta pavadzīmes-rēķini saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumiem Nr.181 "Kokmateriālu transporta pavadzīmes-rēķina lietošanas un noformēšanas kārtība".

VID reģistrējamie attaisnojuma dokumenti un kases aparāti:

• kvītis saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.361 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām";

• biļetes saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.361 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām";

• EKA vai EKS saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.361 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām".

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas