Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.15 (122) 2008. gada 9. aprīlis
            

  Praktiski padomi | Radošuma rakstu sērija

Produktu un servisu attīstīšana
ARNIS PUŠKEIRIS, individuālais komersants, www.arnico.lv


Foto: Māris Kaparkalējs, "LV"

Turpinājums. Sākums Nr. 14(121), 02.04.2008.

Jebkuram uzņēmumam ir vismaz viens produkts, ko tas ražo, vai pakalpojums (serviss), ko tas sniedz. Šoreiz runāsim par to, kā tos uzlabot. Neatkarīgi no tā, vai produkts ir jauns vai jau tirgu iekarojis, nekas nav ideāls. Vienmēr pastāv iespēja to attīstīt vēl vairāk. Pirmais solis tāpēc ir pieņemt, ka jebkas var būt labāks, nekā tas ir šobrīd. Šis pirmais solis arī būtu uzskatāms par mērķi, ne tikai saistībā ar produktiem vai pakalpojumiem, bet pasaules attīstībā vispār. Tātad pieliksim arī savu roku pasaules attīstībā!

Turpmākajā rakstā izvērtēsim trīs dažādus produkta/pakalpojuma pilnveides posmus.Pielāgošana patērētājam

Vispirms sāksim ar jūsu produkta pozitīvo un negatīvo īpašību noslīpēšanu. Šī daļa varētu būt visinteresantākā, jo plusus un mīnusus noteiksim nevis pēc mūsu pašu domām, bet gan pēc tā, kā produktu vērtē jūsu patērētāji.

Tas nozīmē, ka ir jāuzzina patērētāju domas. Kā jau sen pierādīts, visefektīvākais veids šādos gadījumos ir rīkot aptauju, vēlams, aptaujātajiem neatklājot savu identitāti. Anonimitāte ir vēlama tāpēc, lai jūsu patērētājs varētu brīvi izteikt viedokli un dot novērtējumu produktam/pakalpojumam, rosināt jaunas idejas, nebaidoties, ka, piemēram, kritiski izteikumi atgriezīsies atpakaļ kādā negatīvā veidā. Visbiežāk aptauju dalībnieki baidās no apstrīdēšanas, aizvainojuma, arī no tā, ka viņu ideja nebūs pietiekami laba un viņi jūsu acīs var zaudēt savu vērtību.

Tātad veidosim pavisam vienkāršu un atbildētāju neierobežojošu aptauju, kas sastāv tikai no trīs jautājumiem:

• Kādus plusus jūs saskatāt mūsu produktam/pakalpojumam?

• Kādus mīnusus jūs saskatāt mūsu produktam/pakalpojumam?

• Kontaktinformācija (īpaši uzsveriet, ka tā nav obligāta, izņemot gadījumus, ja persona pati vēlas, lai ar viņu sazinās, jo grib izteikt komentārus sīkāk).

Ar šo aptauju uzreiz iegūsim divas svarīgas lietas - viedokļus par produkta/pakalpojuma plusiem un mīnusiem, kā arī jaunas idejas bez maksas. Pēc tam vēlams sazināties ar visām personām, kuras atstājušas savu kontaktinformāciju. Tā jūs apliecināsiet, ka šī aptauja un patērētāju domas jums ir ļoti svarīgas. Izņēmums varētu būt gadījumi, ja jūsu produkts ir ļoti plaša patēriņa un nav iespējams sazināties ar visiem aptaujātajiem - tad trešo jautājumu vēlams neiekļaut vispār.

Kad esat veikuši aptauju un apkopojuši visus norādītos mīnusus, jāsāk izvērtēšana. Nākamais solis ir sadalīt tos grupās. Vēlams datus grupēt pēc produkta daļām. Piemēram, ja jūs ražojat kādu izstrādājumu, tad sakārtošana grupās notiks pēc izstrādājuma detaļām un pielietojuma. Ja tas ir pakalpojums, tad veiksmīgākais dalījums varētu būt pēc pakalpojuma posmiem. Neaizmirstiet izveidot grupu "pārējie", jo vienmēr būs norādes, ko nevarēsiet iedalīt nevienā citā grupā.

Tagad visu līdzīgo informāciju varam salikt mazās problēmu grupiņās. Noteikti vajadzētu sagrupēt ikvienu informācijas vienību, jo katrs aptaujas dalībnieks problēmu ir aplūkojis nedaudz citādi, un tas var ļoti palīdzēt tālākajā procesā.

Beidzamais posms ir produkta/pakalpojuma kvalitātes uzlabošana. Izskatiet visus norādītos trūkumus un atrodiet labāko veidu, kā tos novērst. Rezultātus apkopojiet sarakstā un rūpīgi izpētiet, vai risinājumi nepārklājas un nekonfliktē savā starpā. Ja ir atrasti pretrunīgi risinājumi, veidojiet jaunu sarakstu, uzrādot šos konfliktus kā problēmas, un atkārtojiet procesu, kamēr esat atraduši galīgo uzlabojumu sarakstu.

Kad saraksts ir gatavs, nesteidzieties to ieviest dzīvē. Šajā brīdī ir jāsāk analizēt tos plusus, ko esat ieguvuši aptaujā, un jāsagrupē tāpat kā iepriekš grupējāt mīnusus. Rūpīgi pārbaudiet, vai ar problēmu risinājumiem neesat sabojājuši kādu no patērētāju saskatītajiem plusiem. Ja tomēr atrodas šādi zudušie plusi, veiciet atkārtotu procesu, tāpat kā pretrunīgo risinājumu gadījumā, kamēr atrodat labāko iespējamo variantu.

Plusu un mīnusu sarakstu saglabājiet, jo tas būs noderīgs, aplūkojot nākamo produkta pilnveides posmu.

 

Attīstīšana papildinot

Šis ir galvenais produkta/pakalpojuma attīstības posms, iepriekšējais bija tikai konstatēto nepilnību labošana. Tagad jo īpaši atcerieties mērķi - jebkas var būt labāks, nekā tas ir šobrīd!

Uzdevums ir atrast idejas, ar ko produkts/pakalpojums var būt labāks. Tās var būt jaunas lietojuma iespējas, jaunas nianses ērtumam, produkta pievilcīgums patērētājam u.tml.

Uzdevuma veikšanai izmantosim vienu no "Atslēgvārdu pārfrāzēšanas"[1] tehnikas metodēm - "Atslēgvārdu aizvietošana ar sinonīmiem"[2].

Sāciet ar teikumu izveidi. Te varat izmantot gan savas radošās idejas, gan to, ko ieguvāt iepriekšējā aptaujas posmā kā produkta plusus un mīnusus.

Piemēri:

"Mēs palīdzējām atveseļošanās procesā."

"Mēs izmantojam otrreizējās pārstrādes izejvielas."

Šādus teikumus, protams, var izveidot ļoti daudz, taču atlasiet ne vairāk par pieciem, jo tālākajos posmos fiziski nebūs iespējams izpildīt tik lielu darba apjomu.

Teikumu ievietojiet tabulā un kolonnās zem teikuma vārdiem rakstiet visus sinonīmus un tiem tuvākos vārdus, kas ienāk prātā:

Mēs

palīdzējām

atveseļošanās

procesā

Jūs

asistējām

ārstēšanās

darbībā

Viņi

izglābām

veselību

notikumā

 

uzlabojām

traumas

sistēmā

 

sniedzām

atlabšanas

pasākumā

 

Pēc izveidotās tabulas centieties izveidot pilnīgi jaunus teikumus (varbūt arī ne stilistiski pareizus), izlases veidā ņemot pa vienam vārdam no katra stabiņa.

Piemēram:

"Jūs uzlabojāt veselību pasākumos."

"Mēs sniedzām ārstēšanos darbībā."

utt.

Pārlasot visus izveidotos teikumus, noteikti atradīsiet kādu jaunu ideju, kā attīstīt savu produktu vai pakalpojumu. Ja mēs pieņemam, ka šajā piemērā runa bija par viesu māju, tad, lūk, arī jaunas idejas tās attīstībai - izveidot un piedāvāt rehabilitācijas programmas viesu mājā; ja notiek nelaimes gadījumi aktīvās atpūtas laikā, nodrošināt medmāsas pakalpojumus.

Ļoti iespējams, ka starp aptaujas rezultātiem būs arī pilnīgi gatavi un realizējami ieteikumi. Tos varat iekļaut uzlabojumu sarakstā bez kādu metožu izmantošanas.

Jebkurā gadījumā, pirms kāda uzlabojuma iekļaušanas sarakstā, rūpīgi pārdomājiet, vai šīs izmaiņas nekonfliktēs ar pārējo produktu, tā daļām, vai uzlabojums būs pozitīvs vairākumam jūsu patērētāju. Kā zināms, cilvēku viedokļi var atšķirties, tāpēc necentieties piepildīt pilnīgi visas jebkura cilvēka izteiktās vēlmes! Iespējams, kāda no tām vairākumam var nepatikt, un rezultātā produkts būs nevis uzlabots, bet tieši pretēji - kvalitāti zaudēs.

 

Pakalpojuma, ražošanas attīstīšana

Vēl viens ļoti svarīgs veids, kā novērtēt jūsu produktu/pakalpojumu, - aptaujāt preces ražošanā vai pakalpojuma sniegšanā iesaistītās personas. Šeit var izmantot līdzīgu aptauju kā patērētājiem, tikai šoreiz anketas izdaliet visiem, kas piedalās produkta ražošanā vai jūsu pakalpojuma sniegšanā.

Mērķis ir noskaidrot:

• Visas problēmas, problēmsituācijas.

• Pozitīvās lietas.

• Kā atvieglot iesaistīto personu darbu.

Šoreiz aptaujai jo īpaši nodrošiniet anonimitāti! Jūsu darbiniekus visvairāk var uztraukt (un tādējādi iespaidot rezultātu patiesumu) iespējamie negatīvie notikumi pēc viņu atklātajām atbildēm.

Kad aptaujas rezultāti ir savākti un apkopoti, varat izmantot to pašu darbību ciklu kā pirmajā posmā, kad tika veikta patērētāju aptauja. Pozitīvās lietas izmantojiet kā pārbaudes sarakstu, jo problēmu risinājumiem nevajadzētu iznīcināt kādu no pozitīvajām lietām.

Visticamāk, sadaļā "Kā atvieglot iesaistīto personu darbu" jūs atradīsiet vairākus, jau pilnīgi gatavus risinājumus, jo procesā iesaistītie cilvēki šīs lietas saskata vislabāk. Ņemiet ieteikumus vērā un centieties vajadzīgo informāciju un problēmas sadzirdēt arī ikdienā, ne tikai aptaujās, jo, atvieglojot savu darbinieku darbu, jūs atvieglosiet, uzlabosiet un paātrināsiet arī visu pakalpojuma sniegšanas vai ražošanas procesu.

 

Pārmaiņas

Tātad jūs esat izveidojuši veselu sarakstu ar lietām, ko uzlabot vai izmainīt jūsu produktā/pakalpojumā. Tālāk ir jāsāk plānotais realizēt. Tomēr arī šajā posmā ļoti piedomājiet pie tā, ko darāt, jo pārmaiņas patīk tikai retajam, īpaši pakalpojumu sniedzējiem vai ražotājiem. Ieviešot jauninājumus, ir jāņem vērā viens no to vadības principiem - parādīt cilvēkam, ka tas ir atvieglojums darbā, nevis pārmaiņas pārmaiņu pēc.

Otrs ieteikums. Neizmantojiet pārāk daudz vārdus "pārmaiņas, izmaiņas". Iesaistītajiem cilvēkiem tas, visticamāk, ilgtermiņā radīs negatīvas emocijas. Centieties visu izklāstīt pēc iespējas mierīgāk vai īpaši uzsverot to, kā jauninājumi palīdzēs tieši viņiem.

Šajā brīdī varat vēlreiz pārskatīt savu uzlabojumu sarakstu un kārtīgi visu pārdomāt, izmantojot pavisam vienkāršu tehniku "Nedarīt neko"[3]. Šī tehnika ir interesanta tieši ar to, ka rīkojamies pretēji visām iepriekšējām darbībām. Pie katra sava uzlabojuma punkta uzdodiet vienu jautājumu: "Kas notiks, ja šajā sakarā mēs nedarīsim neko?" Šis jautājums galvenokārt radīs kādu no trim situācijām:

• Problēma nemaz nav jārisina.

• Radusies labāka ideja, kas paredz labākus uzlabojumus.

• Atklājušās vēl dažas papildu problēmas.

 

Attīstības cikls

Viss, ko šoreiz apskatījām, ir vienots attīstības cikls. Kā jebkuru citu ciklu, arī šo ir paredzēts atkārtot. Dariet to pēc iespējas biežāk!

Iespējams, ka ciklu ir vēlams darbināt pat nepārtraukti, plūstoši veidojot attīstību un pārmaiņas pārvēršot ikdienas darbā. Centieties attīstību veidot kā ikdienas darba sastāvdaļu, un tā kļūs vieglāk realizējama. Iesaistītajiem cilvēkiem tas būs vieglāk pieņemami un saprotami, bet jūsu klienti izjutīs pašu galveno - dzīve nestāv uz vietas.

Lai jums veicas un jūsu produkti kļūst arvien labāki un labāki!

Turpmāk vēl.

 

[1] "Atslēgvārdu pārfrāzēšana" (Paraphrasing Key Words) - tehnikas uzdevums ir izmainīt atslēgvārdu nozīmi teikumā, lai veidotu alternatīvas idejas.

[2] "Atslēgvārdu aizvietošana ar sinonīmiem" (Replacing Key words with Synonyms) - metode, ko ieviesis doktors Edvards de Bono (Edward de Bono) (1970).

[3] "Nedarīt neko" (Do nothing) - tehnika, ko ieviesis žurnālists un radošuma konsultants Braiens Klegs (Brian Clegg).

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas